Inspector asistent , inspector superior (3 posturi) – Casa Judeţeană de Pensii IaşiInspector asistent , inspector superior (3 posturi)

Casa Judeţeană de Pensii Iaşi

21 decembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Casa Judeţeană de Pensii Iaşi organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante, după cum urmează:

în cadrul Serviciului Plăţi Prestaţii
• inspector clasa I grad profesional asistent

în cadrul Serviciului Stabiliri Prestaţii
• inspector clasa I grad profesional asistent
• inspector clasa I grad profesional superior

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • pentru posturile vacante de Inspector clasa I grad profesional asistent – minimum 1 an;
  • pentru postul vacant de Inspector clasa I grad profesional superior – minimum 7 ani;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice, ştiinţe economice, specializarea administraţie publică, ramura de ştiinţă informatică sau ramura de ştiinţă ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 09 ianuarie 2019, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 17 ianuarie 2019, ora 10:00, cunoştinţe limbă engleză – nivel bază – vor fi testate prin proba suplimentară ;
  • 21 ianuarie 2019, ora 10:00, proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul instituţiei din str. A. Panu nr. 17-19 şi la telefon 0232/218.540, interior 113.

Apply for this Job