Inspector asistent, consilier juridic asistent (2 posturi) – Primăria Comunei Zădăreni, Judeţul AradInspector asistent, consilier juridic asistent (2 posturi)

Primăria Comunei Zădăreni, Judeţul Arad

10 decembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Zădăreni, Judeţul Arad organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de execuție vacante, astfel:

1. inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Asistență Socială;
2. consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Juridic, Resurse Umane și Achiziții Publice.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

a) să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează,
b) să fi obținut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecționare, seminare, conferințe, schimburi de experiență sau vizite de studiu, în condițiile legii sau să fi urmat o formă de perfecționare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate;
c) să fi obținut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea anuală a performanțelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
d) să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 28 ianuarie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
  • 30 ianuarie 2020, ora 14.00: proba interviu.

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul unităţii în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului și trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 143 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, modificată şi completată de HG nr. 1173/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Zădăreni, nr. 28, judeţul Arad, sau la telefon 0257/413.024.

Apply for this Job