Inspector asistent (4 posturi) – Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF)Inspector asistent (4 posturi)

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF)

24 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice, de execuție, vacante, din cadrul Direcției Generale a Vămilor, după cum urmează:

Serviciul echipamente control nedistructiv

• Inspector, clasa I, grad profesional asistent -1 post.
Condiţii specifice – studii universitare de licenţa absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe inginereşti sau in domeniile de licenţă chimie sau fizică, cunoştinţe operare pe calculator pachet Office-nivel bază dovedite cu documente (certificate, diplome, atestări, calificări) care să ateste deţinerea competenţelor respective emise în condiţiile legii, vechimea în specialitatea studiilor minimum 1 an.

• Inspector, clasa I, grad profesional asistent -1 post.
Condiţii specifice – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din domeniile: Informatică, Matematică, Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale, Calculatoare şi tehnologia informaţiei, Ingineria sistemelor sau Cibernetică, perfecţionări sau specializări administrare reţele de calculatoare. Cunoştinţe operare pe calculator pachet Office, administrare calculatoare PC şi servere cu sisteme de operare Microsoft Windows, tehnologii internet şi intranet, reţele de calculatoare LAN, MAN şi Internet, instalare şi configurare echipamente comunicaţii date – nivel mediu dovedite cu documente (certificate, diplome, atestări, calificări) care să ateste deţinerea competenţelor respective emise în condiţiile legii, vechimea în specialitatea studiilor minimum 1 an.

Serviciul coordonare echipe mobile, Compartimentul dispecerat

• Inspector, clasa I. grad profesional asistent -1 post.
Condiţii specifice – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă. Cunoştinţe operare pe calculator pachet Office – nivel bază dovedite cu documente (certificate, diplome, atestări, calificări) care să ateste deţinerea competenţelor respective emise în condiţiile legii, vechimea în specialitatea studiilor minimum 1 an.

Biroul monitorizare comerţ electronic

• Inspector, clasa I, grad profesional asistent – 1 post.
Condiţii specifice – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţa sau echivalentă în ştiinţe economice, ştiinţe juridice sau ştiinţe inginereşti, Cunoştinţe operare pe calculator pachet Office – nivel bază dovedite cu documente (certificate, diplome, atestări, calificări) care să ateste deţinerea competenţelor respective emise în condiţiile legii, vechimea în specialitatea studiilor minimum 1 an.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 12 noiembrie 2018, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 28 noiembrie 2018, ora 12:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, din București, str. Apolodor, nr. 17, cam. 204, sector 5, telefon 021/319.97.59, interior 2047.

Apply for this Job