Inspector asistent – Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială DâmboviţaInspector asistent

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Dâmboviţa

4 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Dâmboviţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de inspector, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul beneficii de asistenţă socială, programe de servicii sociale, incluziune socială, egalitate de şanse.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 1 an;
  • cunoştinţe de operare PC – cunoştinţe de baza de operare calculator. Se dovedesc pe baza unor documente care să ateste deţinerea competenţelor.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 10 mai 2019, ora 10.00: proba scrisă;
  • 15 mai 2019, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Agenţiei judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Dâmboviţa, din Târgovişte, situat în strada Tudor Vladimirescu nr.1A, judeţul Dâmboviţa, telefon 0245.606.041 sau 0245.606.040.

Apply for this Job