Inspector asistent – Primăria Comunei Vadu Moldovei, Judeţul SuceavaInspector asistent

Primăria Comunei Vadu Moldovei, Judeţul Suceava

4 mai 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Vadu Moldovei, Judeţul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Disciplina in construcţii din cadrul Aparatului dc Specialitate al Primarului Comunei Vadu Moldovei, judeţul Suceava.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură, urbanism, cadastru, topografie, ştiinţe inginereşti, construcţii civile;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 1 an;
  • cunoştinţe dc operare P.C. (WORD şi EXCEL);
  • studii superioare de specialitate absolvite cu diplomă;
  • să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Stalului funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 05 iunie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • 07 iunie 2018, ora 10:00: proba interviul.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituției din Comuna Vadu Moldovei, Judeţul Suceava, telefon: 0230/536.306.

Apply for this Job