Inspector asistent – Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă BucureștiInspector asistent

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă București

1 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacantă, de inspector, grad profesional asistent – Serviciul Comunicare şi Secretariatul Consiliului de Administraţie.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • pregătire de specialitate – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţe sociologie;
  • vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 1 an;
  • iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 20 noiembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 03 decembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Municipale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti, Strada Avalanșei 20-22, București, tel 021/303.98.58, e-mail felicia.calugaru@anafm.ro.

Apply for this Job