Inspector (4 posturi) – Primăria Municipiului ConstanțaInspector (4 posturi)

Primăria Municipiului Constanța

24 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Constanța organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă în în cadrul Direcţiei Locale de Evidenţa Persoane, astfel:

  • inspector clasa I, gradul superior, Serviciul Evidenţa Persoane, Direcţia Locală de Evidenţa Persoane – 1 post;
  • consilie rclasa I, gradul superior, Serviciul Evidenţa Persoane, Direcţia Locală de Evidenţa Persoane – 2 posturi;
  • inspector clasa I, grada I superior, Serviciul Stare Civilă, Direcţia Locală de Evidenţa Persoane – 1 post.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii superioare de lungă durată absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă cu specialitatea ştiinţe economice, juridice, administrative;
  • să îndeplinească condiţiile dc ocupare a unei funcţii publice, conform art.54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările ulterioare;
  • minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 24 septembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
  • 26 septembrie 2018, ora 14.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Constanța, bd. Tomis nr 51, județul Constanța, telefon 0241.488.137, e-mai resurse.umane@primaria-constanta.ro.

Apply for this Job