Inspector (4 posturi) – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului ArgeșInspector (4 posturi)

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeș

25 octombrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, astfel:

 • Serviciul de Intervenţie în Situaţii de Abuz, Neglijare, Trafic, Migraţie, Repatrieri şi Telefonul Copilului:
  • inspector grad profesional superior.
 • Serviciul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori Asistenţă Socială şi Incluziune Socială:
  •  inspector grad profesional superior.
 • Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi:
  • inspector grad profesional asistent (2 posturi);
  • inspector grad profesional asistent.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • Serviciul de Intervenţie în Situaţii de Abuz, Neglijare, Trafic, Migraţie, Repatrieri şi Telefonul Copilului:
 • inspector grad profesional superior:
  • studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă, domeniul fundamental – ştiinţe sociale; ramura de ştiinţă – psihologie şi ştiinţe comportamentale; domeniul de licenţă – psihologie, specializarea psihologie;
  • candidatul trebuie să aibă calitatea de membru în Colegiul Psihologilor din România şi să aibă atestat în specialitatea psihologie clinică;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.
 • Serviciul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori Asistenţă Socială şi Incluziune Socială:
 • inspector grad profesional superior:
  • studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă, domeniul fundamental – ştiinţe sociale; ramura de ştiinţă – psihologie şi ştiinţe comportamentale; domeniul de licenţă – psihologie, specializarea psihologie sau
  • studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă, domeniul fundamental – ştiinţe sociale; ramura de ştiinţă – sociologie; domeniul de licenţă – asistenţă socială, specializarea asistenţă socială sau
  • studii universitare absolvite eu diplomă de licenţă, domeniul fundamental – ştiinţe sociale; ramura de ştiinţă – sociologie; domeniul de licenţă – sociologie, specializarea sociologie;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, domeniul ştiinţelor economice, sau
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental de ierarhizare-ştiinţe sociale, ramura de ştiinţă -ştiinţe juridice, domeniul de ierarhizare-drept, domeniul de licenţă-drept, spedalizarea-drept, sau
  • studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă, domeniul fundamental de ierarhizare-ştiinţe administrative, ramura de ştiinţă ştiinţe administrative, domeniul de licenţă – ştiinţe administrative, specializarea – administraţie publică;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice 9 ani.
 • Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi:
 • inspector grad profesional asistent:
  • studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă, domeniul fundamentai – ştiinţe sociale; ramura de ştiinţă – sociologie: domeniul de licenţă – asistenţă socială, specializarea asistenţă socială;
  • candidatul trebuie să aibă calitatea de membru în Colegiul Asistenţilor Sociali din România şi aviz de liberă practică;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice 1 an.
 • inspector grad profesional asistent:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent în domeniul psihologiei, specializarea psihologie sau în domeniu! ştiinţe ale educaţiei, specializarea psihopedagogie specială;
  • candidatul trebuie să aibă calitatea de membru în Colegiul Psihologilor din România şi să aibă atestat în specialitatea psihopedagogie specială;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 noiembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeș, din Pitești, Calea Drăgășani nr. 8, et. 1, telefon 0248/271.131, 0248/271.220.

Apply for this Job