Inspector (4 posturi) – Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială TeleormanInspector (4 posturi)

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Teleorman

15 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Teleorman organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuţie, vacante, după cum urmează:

 1. inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Economic, financiar și contabilitate, resurse umane, administrativ și achiziții publice – activitatea de gestionare debitori și creditori;
 2. inspector, clasa gradul profesional principal în cadrul Compartimentului Beneficii de asistență socială, programe de servicii sociale, incluziune socială, egalitate de șanse;
 3. inspector, clasa l, gradul profesional asistent în cadrul Compartimentului Beneficii de asistență socială, programe de servicii sociale, incluziune socială, egalitate de șanse;
 4. inspector, clasa I. gradul profesional debutant în cadrul Compartimentului Beneficii de asistență socială, programe de servicii sociale, incluziune socială, egalitate de șanse.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrai Compartimentului Economic, financiar și contabilitate, resurse umane, administrativ și achiziții publice – activitatea de gestionare debitori și creditori:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în științe economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani;
  • cunoștințe operare PC – nivel mediu – dovedite pc baza unor documente care să ateste deținerea competențelor respective.
 • inspector, clasa I, gradul profesional principal în cidrul Compartimentului Beneficii de asistență socială, programe de servicii sociale, incluziune socială, egalitate de șanse:
  • studii universitare de licență absolvite cu diploma, respectiv studii superioare dc lungă durată absolvite cu diploma dc licență sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 5 ani;
  • cunoștințe operare PC – nivel mediu – dovedite pe baza unor documente care să ateste deținerea competențelor respective.
 • inspector clasa I gradul profesional asistent în cidrul Compartimentului Beneficii de asistență socială, programe de servicii sociale, incluziune socială, egalitate de șanse:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an;
  • cunoștințe operare PC – nivel mediu – dovedite pe baza unor documente care să ateste deținerea competențelor respective.
 • inspector clasa I gradul profesional debutant în cadrul Compartimentului Beneficii de asistență socială, programe de servicii sociale, incluziune socială, egalitate de șanse:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 mai 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 20 mai 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Teleorman, din Str, Dunării nr. 1, Alexandria, telefon 0247/317.086 sau 0247/316.244.

Apply for this Job