Inspector (3 posturi) – Primăria Comunei DobroteasaInspector (3 posturi)

Primăria Comunei Dobroteasa

10 martie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Dobroteasa, Judeţul Olt organizează concurs de promovare în grad profesional imediat superior a următoarelor posturi – funcţii publice de execuţie vacante, după cum urmează:

 1. inspector, clasa I, nivel studii superioare, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului fond funciar;
 2. inspector, clasa I, nivel studii superioare, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului asistenţă socială;
 3. inspector, clasa I, nivel studii superioare, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului stare civilă.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii superioare de specialitate în domeniul funcţiei publice cu diplomă de licenţă;
 • vechime în specialitate: minimum 3 ani;
 • să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
  • 3 ani vechime în gradul profesional al fimcţiei publice din care promovează;
  • calificativul cel puţin „Bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 aprilie 2017, ora 10.00: proba scrisă;
 • 26 aprilie 2017, ora 10.00: proba interviu.

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul unităţii în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului și trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 143 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, modificată şi completată de HG nr. 1173/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăria Comunei Dobroteasa din localitatea Dobroteasa, Strada Principală nr. 95, Judeţul Olt, telefon: 0753/050.472.

Apply for this Job