Inspector (3 posturi) – Primăria Comunei CiorăştiInspector (3 posturi)

Primăria Comunei Ciorăşti

17 martie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Ciorăşti, Judeţul Vrancea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. Inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Agricol;
 2. Inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Taxe;
 3. Inspector, clasa I. grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Protecţia Mediului.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • Inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Agricol:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul agronomie/horticultură/inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală în ramura de ştiinţă ingineria resurselor vegetale şi animale.
 • Inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Taxe:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul administrarea a facerilor contabilitate/ economie/finanţe management marketing.
 • Inspector, clasa I. grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Protecţia Mediului:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental:
   • ştiinţe inginereşti, ramura de ştiinţă inginerie civilă, inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii, inginerie geologică, mine, petrol şi gaze, ingineria transporturilor, ingineria resurselor vegetale şi animale, de licenţă ingineria mediului în ramura dc ştiinţe Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management;
   • ştiinţe sociale, ramura de ştiinţă ştiinţe administrative.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 aprilie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • 21 aprilie 2017, ora 13:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare la sediul Primăria Comunei Ciorăşti, Judeţul Vrancea, telefon: 0237/258.001.

Apply for this Job