Inspector (3 posturi) – Direcția Asistență Socială Buftea


Odată cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, portalul centralizează și posturile vacante de personal contractual din toate entitățile publice din România.
Continuarea navigării implică acceptarea termenilor şi condiţiilor.Inspector (3 posturi)

Direcția Asistență Socială Buftea

7 aprilie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcția Asistență Socială Buftea, județul Ilfov, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante după cum urmează:

 • inspector, clasa I, gradul profesional superior în cadrul Compartimentului Asistență Socială;
 • inspector, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Compartimentului Asistență Socială;
 • inspector, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul Compartimentului Asistență Socială.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice:
  • inspector, clasa I, gradul profesional superior: minimum 9 ani;
  • inspector, clasa I, gradul profesional superior: minimum 5 ani;
  • inspector, clasa I, gradul profesional asistent: minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 mai 2017, ora 10.00: proba scrisă;
 • 10 mai 2017, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare și tematica de concurs se pot obține la sediul Primăriei Orașului Buftea, județul Ilfov, telefon 031/824.12.34, interior 110.

Apply for this Job