Inspector (3 posturi) – Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF)Inspector (3 posturi)

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF)

24 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice, de execuție, vacante, din cadrul Direcției Generale a Vămilor, după cum urmează:

 1. inspector, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Laboratoare Vamale (2 posturi);
 2. inspector, clasa I, grad profesional debutant – Biroul de Combatere a Traficului Ilicit cu Produse din Tutun.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • inspector, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Laboratoare Vamale (2 posturi):
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul chimie;
  • cunoştințe de operare PC – nivel bază;
  • cunoașterea limbii engleze – nivel mediu, dovedite cu documente (certificate/diplome/atestări/calificări) care să ateste deținerea competențelor respective emise în condițiile legii.
 • inspector, clasa I, grad profesional debutant – Biroul de Combatere a Traficului Ilicit cu Produse din Tutun:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice, științe juridice, științe inginerești sau științe administrative;
  • cunoştințe de operare PC – nivel bază, dovedite cu documente (certificate/diplome/atestări/calificări) care să ateste deținerea competențelor respective emise în condițiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 noiembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 26 noiembrie 2018, ora 12:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, din București, str. Apolodor, nr. 17, cam. 204, sector 5, telefon 021/319.97.59, interior 2047.

Apply for this Job