Inspector (3 posturi) – Primăria Comunei Cârcea, judeţul DoljInspector (3 posturi)

Primăria Comunei Cârcea, judeţul Dolj

11 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Cârcea, judeţul Dolj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice vacante, după cum urmează:

 • inspector, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Financiai-Contabil, Achiziţii Publice;
 • inspector, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;
 • inspector, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • inspector, clasa I, grad profesional principal m cadrul Compartimentului Financiar – Contabil – Achiziţii Publice:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lunga durată, absolvite eu diploma de licenţă sau echivalentă, în domeniu] ştiinţe economice sau juridice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 5 ani.
 • inspector, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul; arhitectură, urbanism, inginerie civilă, ingineria instalaţiilor, inginerie geodezică – specializarea măsurători terestre şi cadastru;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 5 ani.
 • inspector, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul: arhitectură, urbanism, inginerie civilă, ingineria instalaţiilor, inginerie geodezică – specializarea măsurători terestre şi cadastru;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 noiembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Cârcea, Str. Aeroportului nr. 45, județul Dolj, telefon 0251/458.121.

Apply for this Job