Inspector (2 posturi) – Primăria Oraşului Târgu NeamţInspector (2 posturi)

Primăria Oraşului Târgu Neamţ

28 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Oraşului Târgu Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, după cum urmează:

 1. inspector clasa I, gradul profesional debutant Biroul Planificare şi Implementare Proiecte;
 2. inspector clasa I, gradul profesional asistent, Compartiment Buget Prognoze Contabilitate – Direcţia Buget Contabilitate, Resurse Umane şi Dezvoltare Locală.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • inspector clasa I, gradul profesional debutant Biroul Planificare şi Implementare Proiecte:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, m specializările: economie generală, administraţie publica, drept;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.
 • inspector clasa I, gradul profesional asistent, Compartiment Buget Prognoze Contabilitate – Direcţia Buget Contabilitate, Resurse Umane şi Dezvoltare Locală:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv superioare de lung durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta, în specializările: contabilitate şi informatică dc gestiune, economie generală, finanţe şi bănci/finanţe şi asigurări;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 august 2017, ora 10.00 proba scrisă;
 • 31 august 2017, ora 10.00 proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăriei Oraşului Târgu Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr. 62, telefon 0233/790.245, e-mail resurse_umane@primariatgneamt.ro.

Apply for this Job