Inspector (2 posturi) – Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, județul VâlceaInspector (2 posturi)

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea

23 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 • inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Achiziții Publice – Direcția de Investiții și Achiziții Publice;
 • inspector, clasa I, grad profesional principal – Biroul Cadastru, Fond Funciar, Agricultură – Direcția Dezvoltare Locală.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Achiziții Publice – Direcția de Investiții și Achiziții Publice:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe inginerești/științe economice;
   vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.
 • inspector, clasa I, grad profesional principal – Biroul Cadastru, Fond Funciar, Agricultură – Direcția Dezvoltare Locală:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe inginerești, specializarea agricultură/horticultură/inginerie economică în agricultură;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 noiembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 22 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primărei Municipiului Râmnicu Vâlcea, telefon 0250/736.080.

Apply for this Job