Inspector (2 posturi) – Primăria Municipiului FocşaniInspector (2 posturi)

Primăria Municipiului Focşani

14 februarie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Focşani, Judeţul Vrancea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante,  în cadrul Serviciului administrarea domeniului public şi privat, publicitate, după cum urmează:

 1. inspector, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul proiecte “UMP – Reabilitarea sistemului de termoficare, Etapa a II-a”- Direcţia managementul proiectelor și investițiilor;
 2. inspector, clasa I, gradul profesional principal la Compartiment energetic – Direcţia managementul proiectelor și investițiilor.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • inspector, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul proiecte “UMP – Reabilitarea sistemului de termoficare, Etapa a II-a”- Direcţia managementul proiectelor și investițiilor:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental al științelor sociale;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani;
  • cunoştinte de operare pe calculator, nivel mediu.
 • inspector, clasa I, gradul profesional principal la Compartiment energetic – Direcţia managementul proiectelor și investițiilor:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe inginerești: în domeniul de licenţă inginerie civilă – specializarea inginerie urbană și dezvoltare regională sau în domeniul de licenţă inginerie energetică – specializările ingineria sistemelor electroenergetice/ termoenergetică/ energetică industrială/ managementul energiei sau în domeniul de licenţă inginerie electrică – specializările sisteme electrice/ electrotehnică sau în domeniul de licenţă inginerie mecanică – specializarea sisteme și echipamente termice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
  • cunoştinte de operare pe calculator, nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 martie 2018, ora 10:00: proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC – nivel mediu;
 • 22 martie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Municipiului Focşani, Bld. Dimitrie Cantemir, nr. 1 bis, Judeţul Vrancea, telefon 0237/213.416.

Apply for this Job