Inspector (2 posturi) – Primăria Comunei Traian Vuia


Odată cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, portalul centralizează și posturile vacante de personal contractual din toate entitățile publice din România.
Continuarea navigării implică acceptarea termenilor şi condiţiilor.Inspector (2 posturi)

Primăria Comunei Traian Vuia

31 martie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Traian Vuia, cu sediul în satul Sudriaş, Județul Timiș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, după cum urmează:

 1. inspector principal în Compartimentul Asistenţă Socială;
 2. inspector asistent în Compartimentul Contabilitate.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • inspector principal în Compartimentul Asistenţă Socială:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea asistenţă sociala sau ştiinţe administrative;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
  • cunoştinţe PC – nivel de bază.
 • inspector asistent în Compartimentul Contabilitate:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 aprilie 2017: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • inspector principal în Compartimentul Asistenţă Socială:
  • 03 mai 2017, ora 09:00: proba scrisă;
  • 05 mai 2017, ora 14:00: proba interviu.
 • inspector asistent în Compartimentul Contabilitate:
  • 03 mai 2017, ora 10:00: proba scrisă;
  • 05 mai 2017, ora 15:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Traian Vuia, Județul Timiș, din localitatea Sudriaș, nr. 163 A telefon 0256/324.479.

Apply for this Job