Inspector (2 posturi) – Primăria Comunei NiculițelInspector (2 posturi)

Primăria Comunei Niculițel

6 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Niculițel, Județul Tulcea, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de execuție, vacante, în cadrul Compartimentului buget – finanţe – contabilitate, după cum urmează:

  1.  inspector, clasa I, grad profesional asistent;
  2. inspector, clasa I, grad profesional debutant.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lunga durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea ştiinţe economice;
  • vechime – minimum 1 an în specialitatea studiilor pentru postul de inspector clasa I grad profesional asistent;
  • cunoştinţe operare PC – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 07 august 2017, ora 10.00: proba scrisă;
  • data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Niculițel, Județul Tulcea, din str. Centrală, nr.2, telefon 0240/542.104, fax 0240542281, e-mail: primarianiculitel@yahoo.com.

Apply for this Job