Inspector (2 posturi) – Direcţia Judeţeană de Statistică CovasnaInspector (2 posturi)

Direcţia Judeţeană de Statistică Covasna

3 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Judeţeană de Statistică Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 • inspector, clasa I, grad profesional debutant;
 • inspector, clasa I, grad profesional asistent.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în:
  • domeniul fundamental de ierarhizare matematică și științe ale naturii – ramura de știință matematică, informatică;
  • domeniul fundamental de ierarhizare științe sociale – ramura de știință științe economice, științe administrative;
 • cunoştințe de operare PC – nivel avansat (documente doveditoare);
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an – inspector, clasa I, grad profesional asistent.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 august 2018: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 04 septembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 07 septembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcției Județene de Statistică Covasna cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. Kossuth Lajos nr. 18, telefon: 0267/311.948, e-mail tele@covasna.insse.ro.

Apply for this Job