Inspector (2 posturi) – Direcţia de Asistenţă Socială Roman, județul NeamțInspector (2 posturi)

Direcţia de Asistenţă Socială Roman, județul Neamț

31 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia de Asistenţă Socială Roman, județul Neamț, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 • 1 post de inspector, clasa I,  grad profesional superior la Biroul resurse umane, salarizare, juridic;
  • Condiţiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute la art. 54 din Legea nr, 188/1999r privind statutul funcţionarilor publici.
  • Condiţiile de participare sunt:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă dc licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
  • vechime minimum 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
 • 1 post de inspector, clasa I,  grad profesional debutant la Biroul financiar contabilitate.
  • Condiţiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999r privind statutul funcţionarilor publici.
  • Condiţiile de participare sunt:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă dc licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice nu sunt necesare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 septembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 02 octombrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul D.A.S. Roman, str. Alexandru cel Bun nr. 3, telefon 0233/744.771.

Apply for this Job