Îngrijitor – Şcoala Gimnazială Nr. 1, ŢicleniÎngrijitor

Şcoala Gimnazială Nr. 1, Ţicleni

14 martie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Şcoala Gimnazială Nr. 1, Ţicleni, Județul Gorj organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului contractul de execuție vacant, de îngrijitor contractual 1/2 normă.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor: obligatoriu (10 clase);
 • vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 martie 2017, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 05 aprilie 2017, ora 10:00, proba scrisă;
 • 07 aprilie 2017, ora 10:00, proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Relaţii suplimentare la Şcoala Gimnazială Nr. 1, Ţicleni, cu sediul în Ţicleni, Strada Petroliştilor nr. 686, judeţul Gorj, telefon 0253234094.

Apply for this Job