Infirmieră, asistent medical generalist cu PL (2 posturi) – Spitalul Orăşenesc Hârlău, Judeţul IaşiInfirmieră, asistent medical generalist cu PL (2 posturi)

Spitalul Orăşenesc Hârlău, Judeţul Iaşi

25 noiembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Orăşenesc Hârlău, Judeţul Iaşi organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:

• 1 post de infirmieră – Compartimentul Pediatrie,
• 1 post asistent medical generalist cu PL – Compartimentul Pediatric (cu atribuții în nutriție și dietetică).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

  • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • d) are capacitate deplină de exercițiu;
  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• 1 post de infirmieră:
studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat;
curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății – Direcția generală resurse umane și certificare;
vechime de minimum 6 luni în activitate.

• 1 post asistent medical generalist cu PL – Compartimentul Pediatrie (cu atribuții în nutriție și dietetică):
absolvent al școlii postliceale sanitare;
studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat;
vechime de minimum 6 luni în specialitate;
cunoștințe de operare PC.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 09 decembrie 2019, ora 15.00 – termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 17 decembrie 2019, ora 10.00 – proba scrisă;
  • 20 decembrie 2019, ora 10.00 – interviu.

dosarcontractual]

Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Orăşenesc Hârlău, Judeţul Iaşi, str. Bogdan-Vodă nr. 15, tel. 0232720300, fax 0232722259, e-mail sp_harlau@yahoo.ro.

Apply for this Job