Funcţiir contractuale – Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului TimişoaraFuncţiir contractuale

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara

3 septembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

COMPLEX DE SERVICII PENTRU COPII-SF.NICOLAE • CENTRUL DE ZI PENTRU COPIII STRĂZII

 • Educator debutant (M)-l post, pe perioadă nedeterminată

Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

Condiţii de participare specifice:

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • cunoştinţe de operare calculator-nivel mediu (Word,Excell)
 • vechime în specialitatea studiilor-nu este necesară

Bibliografie:

-Legea 477/2004,actualizată privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004); cu modificările si completările ulterioare;

-Ordinul 132/2005 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile sociale destinate protecţiei copiilor străzii, anexa 3 – Standarde minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii străzii;

-Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, actualizată,cu modificările si completările ulterioare;

 • Asistent medical (PL) -1 post, pe perioadă nedeterminată

Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

Condiţii de participare specifice:

 • studii postliceale (PL) absolvite cu diplomă de absolvire;
 • autorizaţie de liberă practică (membru OAMMR);
 • cunoştinţe de operare calculator – nivel mediu (Word, Excel);
 • vechime în specialitatea studiilor – nu este necesară

Bibliografie:

-Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004);actualizată, cu modificările si completările ulterioare;

-Ordinul 119/2014 privind aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică,privind mediul de viată al populaţiei,actualizată

-OUG nr 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical,precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,moaşelor şi asistenţilor medicali din România;

-Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România;

-Ordinul 132/2005 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile sociale destinate protecţiei copiilor străzii. Anexa 3- Standarde minime obligatorii privind centrele de zi pt. copiii străzii

CENTRUL DE RECUPERARE PT. COPII CU DIZABILITĂŢI ’PODUL LUNG”

 • Educator (S) – 1 post, pe perioadă nedeterminată

Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

Condiţii de participare specifice:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă:
 • vechime minim 1 an în specialitatea studiilor;

Bibliografie:

-Legea 477/2004,actualizată privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004); cu modificările si completările ulterioare;

-Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, actualizată,cu modificările si completările ulterioare;

-Legea 292/2011 a asistenţei sociale, actualizată;

-Ordinul nr. 25 din 9 martie 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilităţi

 • Educator principal (M) – 1 post, pe perioadă nedeterminată

Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

Condiţii de participare specifice:

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime minim 4 ani în specialitatea studiilor;

Bibliografie:

-Legea 477/2004,actualizată privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004); cu modificările si completările ulterioare;

-Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, actualizată,cu modificările si completările ulterioare;

-Legea 292/2011 a asistenţei sociale, actualizată;

-Ordinul nr. 25 din 9 martie 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilităţi

COMPLEX DE SERVICII PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI

MANAGEMENT DE CAZ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI

 • Asistent social debutant (S) – 1 post, pe perioadă nedeterminată

Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

Condiţii de participare specifice:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în asistenţă socială;
 • cunoştinţe de operare calculator – nivel mediu (Word,Excel);
 • vechime în specialitatea studiilor – nu este necesară.

Bibliografie:

-Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004): actualizată,cu modificările si completările ulterioare;

-Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,actualizată, cu modificările si completările ulterioare;

-Legea 292/2011 a asistenţei sociale ,actualizată;

-Legea nr.466/2004 privind statutul profesiei de asistent social,actualizată:

UNITATE DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂ ŢL

 • Psiholog specialist(S) – 1 post, pe perioadă nedeterminată

Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

Condiţii de participare specifice:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în psihologie;
 • atestat de liberă practică eliberat de către Colegiul Psihologilor din România, specificată treapta de specializare-specialist;
 • cunoştinţe de operare calculator – nivel mediu (Word, Excel)
 • vechime în specialitatea studiilor – minim 3 ani.

Bibliografie:

-Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004); actualizată,cu modificările si completările ulterioare;

-Legea 292/2011 a asistenţei sociale ,actualizată;

-Legea nr.213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România,actualizată; -Hotărârea 788/2005 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 2013/2004; -Codul deontologic al profesiei de psiholog,actualizat

 • Asistent medical principal (PL) – 1 post, pe perioadă nedeterminată

Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

Condiţii de participare specifice:

 • studii postliceale (PL) absolvite cu diplomă de absolvire;
 • autorizaţie de liberă practică (membru OAMMR);
 • cunoştinţe de operare calculator – nivel mediu (Word, Excel);
 • vechime în specialitatea studiilor minim 3 ani.

Bibliografie:

-Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004);actualizată, cu modificările si completările ulterioare;

-Ordinul 119/2014 privind aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică,privind mediul de viată al populaţiei,actualizată

-OUG nr 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical,precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,moaşelor şi asistenţilor medicali din România;

-Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist. al moaşei şi al asistentului medical din România;

 • îngrijitor la domiciliu (M) – 10 posturi, pe perioadă nedeterminată

Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

Condiţii de participare specifice:

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor – nu este necesară.

Bibligrafie:

-Legea 477/2004,actualizată privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritatile si instituţiile publice , cu modificările ulterioare;

-Ordinul 119/2014 privind aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viată al populaţiei;

-Legea nr.292/2011 privind asistenţa socială .actualizată, cu modificările şi completările ulterioare- cap.III,Secţiunea I-Definirea şi clasificarea serviciilor sociale

 • Kinetoterapeut principal (S) – 1 post, pe perioadă nedeterminată

Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

Condiţii de participare specifice:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în kinetoterapie/fiziokinetoterapie
 • autorizaţie de liberă practică emisă de DSP sau de către Colegiul Kinetoterapeuţilor -vechime minimă 3 ani în specialitate
 • cunoştinţe de operare calculator-nivel mediu (Word, Excel).

Bibliografie:

-Legea 477/2004, actualizată privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004); actualizată, cu modificările si completările ulterioare;

-Legea 292/2011 a asistenţei sociale, actualizată;

-Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, actualizată, cu modificările si completările ulterioare;

-Legea 292/2011 privind asistenţa socială, actualizată, cu modificările si completările ulterioare; doar Capitolul III – Sistemul de servicii sociale şi Capitolul IVMăsuri integrate de asistenţă socială, secţiunea a 4a – Asistenţa socială a persoanelor vârstnice;

SERVICII LA DOMICILIU DESTINATE PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITĂŢI PRIN ASISTENT PERSONAL

 • Asistent social debutant (S)-1 post, pe perioadă nedeterminată

Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

Condiţii de participare specifice:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în asistenţă socială;
 • cunoştinţe de operare calculator-nivel mediu (Word, Excel);
 • vechime în specialitatea studiilor – nu este necesară.

Bibliografie:

-Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004): actualizată,cu modificările si completările ulterioare:

-Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabililtăţi- actualizată;

-Legea 292/2011 a asistenţei sociale, actualizată;

-Legea nr.466/2004 privind statutul profesiei de asistent social,actualizată:

-Ordinul nr.67/21.01.2015 – anexa 4 -Standarde minime de calitate pentru serviciile de ingrijiri la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilitati

 • Asistent social specialist (S) – 2 posturi, pe perioadă nedeterminată

Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

Condiţii de participare specifice:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în asistenţă socială;
 • aviz eliberat de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România, având treapta de competenţă – specialist;
 • vechime în specialitatea studiilor minim 3 ani; cunoştinţe de operare calculator-nivel mediu (Word, Excel)

Bibliografie:

-Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004); actualizată,cu modificările si completările ulterioare;

– Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabililtăţi- actualizată;

-Legea 292/2011 a asistenţei sociale, actualizată;

-Ordinul nr.67/21.01.2015 – anexa 4 -Standarde minime de calitate pentru serviciile de ingrijiri la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilitati;

-Legea nr.466/2004 privind statutul profesiei de asistent social,actualizată;

 • Psiholog specialist(S) – 1 post, pe perioadă nedeterminată

Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

Condiţii de participare specifice:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în psihologie;
 • atestat de liberă practică eliberat de către Colegiul Psihologilor din România,specificată treapta de specializare-specialist;
 • cunoştinţe de operare calculator – nivel mediu (Word, Excel)
 • vechime în specialiatea studiilor – minim 3 ani.

Bibliografie:

-Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004); actualizată,cu modificările si completările ulterioare;

-Legea 292/2011 a asistenţei sociale ,actualizată;

-Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România,actualizată; -Hotărârea 788/2005 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 2013/2004; -Codul deontologic al profesiei de psiholog,actualizat

 • Şofer I (M) – 1 post, pe perioadă nedeterminată

Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

Condiţii de participare specifice:

 • studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • permis de conducere categoria B;
 • vechime minim 1 an.

Bibliografie:

-Legea nr.477 din 2004, actualizată – Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

-Codul rutier 2017, actualizat;

-OUG nr. 195/2002 republicată,privind circulaţia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial nr.670/2006;

-Hotărârea nr. 1391/2006 ,actualizată-pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002

-Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă,-Cap.IV-Obligaţiiile lucrătorilor,publicată în Monitorul Oficial nr.646/26.07.2006

COMPLEX DE SERVICII PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE SF.ARH.MIHAIL ŞI GAVRIL

COMPARTIMENTUL DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU

 • Îngrijitor la domiciliu(M)) – 5 posturi, pe perioadă nedeterminată

Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

Condiţii de participare specifice:

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor – nu este necesară.

Bibligrafie:

-Legea 477/2004,actualizată privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritatile si instituţiile publice , cu modificările ulterioare;

-Ordinul 119/2014 privind aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viată al populaţiei;

-Legea nr.292/2011 privind asistenţa socială, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare- cap.III,Secţiunea I-Definirea şi clasificarea serviciilor sociale

 • Referent IA (M) – 1 post, pe perioadă nedeterminată

Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

Condiţii de participare specifice:

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor – minim 5 ani;
 • cunoştinţe de operare calculator – nivel mediu (Word, Excel).

Bibliografie:

-Legea 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si instituţiile publice , actualizată,cu modificările ulterioare;

-Legea 292/2011 a asistenţei sociale, actualizată cap.III-Sistemul de servicii sociale şi cap.IV- Măsuri integrate de asistenţă socială, secţiunea a-4-Asistenţă socială a persoanelor vârstnice; -Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, actualizată,cu modificările şi completările ulterioare

Centrul de zi pentru bătrâni

 • Asistent medical principal (PL) – 1 post, pe perioadă nedeterminată

Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

Condiţii de participare specifice:

 • studii postliceale (PL) absolvite cu diplomă de absolvire;
 • autorizaţie de liberă practică (membru OAMMR);
 • cunoştinţe de operare calculator – nivel mediu (Word, Excel);
 • vechime în specialitatea studiilor minim 3 ani.

Bibliografie:

-Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004);actualizată, cu modificările si completările ulterioare;

-Ordinul 119/2014 privind aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică,privind mediul de viată al populaţiei,actualizată

-OUG nr 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical,precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,moaşelor şi asistenţilor medicali din România;

-Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România;

CENTRUL DE SOCIALIZARE ŞI PETRECERE A TIMPULUI LIBER-CLUBUL PENSIONARILOR

 • Psiholog practicant (S) – 1 post, pe perioadă nedeterminată

Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

Condiţii de participare specifice:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în psihologie;
 • atestat de liberă practică eliberat de către Colegiul Psihologilor din România,specificată treapta de specializare – practicant;
 • cunoştinţe de operare calculator-nivel mediu (Word, Excel);
 • vechime – minim 1 an.

Bibliografie:

-Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004); actualizată,cu modificările si completările ulterioare;

-Ordinul 2126/05.11.2014 privind standardele minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice,persoanelor fără adăpost,tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi a altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate,precum şi pentru serviciile acordate în comunitate.serviciile acordate în sistem integrat şi cantinele sociale, anexa nr. 6;

-Legea nr.213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, actualizată; -Hotărârea 788/2005 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 2013/2004;

-Codul deontologic al profesiei de psiholog, actualizat.

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE INOCENŢIU KLEIN

1.Spălătoreasă (G) – 1 post, pe perioadă nedeterminată

Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

Condiţii de participare specifice:

 • studii generale absolvite cu certificat;
 • vechime – nu este necesară.

Bibliografie:

-Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004); actualizată,cu modificările si completările ulterioare;

-Ordinul 119/2014 privind aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viată al populaţiei;

 • îngrijitor (G) – 2 posturi, pe perioadă nedeterminată

Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

Condiţii de participare specifice:

 • studii generale absolvite cu certificat;
 • vechime – nu este necesară.

Bibliografie:

-Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004); actualizată,cu modificările si completările ulterioare;

-Ordinul 119/2014 privind aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viată al populaţiei;

 • Muncitor calificat IV – bucătărie (G) – 1 post, pe perioadă nedeterminată

Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

Condiţii de participare specifice:

 • studii generale absolvite cu certificat – certificat curs bucătar.

Bibliografie:

– Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004); actualizată,cu modificările si completările ulterioare;

– Ordinul 976/1998 pentru aprobarea normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea,transportul şi desfacerea alimentelor,publicat în Monitorul Oficial nr.268/11.06.1999, cap.III;

– Ordinul nr.961/2016 privind curăţarea,dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare,publice şi private

 • Asistent medical (PL) – 1 post, pe perioadă nedeterminată

Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

Condiţii de participare specifice:

 • studii postliceale (PL) absolvite cu diplomă de absolvire;
 • autorizaţie de liberă practică (membru OAMMR);
 • cunoştinţe de operare calculator – nivel mediu (Word, Excel);
 • vechime în specialitatea – nu este necesară.

Bibliografie:

-Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004);actualizată, cu modificările si completările ulterioare;

-Ordinul 119/2014 privind aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică,privind mediul de viată al populaţiei,actualizată

-OUG nr 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical,precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,moaşelor şi asistenţilor medicali din România;

-Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România;

 • Psiholog specialist(S) – 1 post, pe perioadă nedeterminată

Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011 Condiţii de participare specifice:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în psihologie;
 • atestat de liberă practică eliberat de către Colegiul Psihologilor din România, specificată treapta de specializare – specialist;
 • cunoştinţe de operare calculator-nivel mediu (Word, Excel);
 • vechime în specialitatea studiilor – minim 3 ani.

Bibliografie:

-Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004); actualizată, cu modificările si completările ulterioare;

-Legea 292/2011 a asistenţei sociale, actualizată;

-Legea nr.213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, actualizată; -Hotărârea 788/2005 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 2013/2004;

-Codul deontologic al profesiei de psiholog,actualizat;

 • Infirmieră (G) – 1 post, pe perioadă nedeterminată

Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

Condiţii de participare specifice:

 • studii generale absolvite cu certificat;
 • vechime – nu este necesară.

Bibliografie:

-Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004); actualizată, cu modificările si completările ulterioare:

– Ordinul 119/2014 privind aprobarea normelor de igienă si sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei

COMPLEX DE SERVICII SF. FRANCISC

CENTRUL PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST

 • Educator (S) – 3 posturi, pe perioadă nedeterminată

Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

Condiţii de participare specifice:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă;
 • vechime în specialitatea studiilor – minim 1 an.

Bibliografie:

-Legea 477/2004,actualizată privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004); cu modificările si completările ulterioare;

-Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, actualizată,cu modificările si completările ulterioare;

-Legea 292/2011 a asistenţei sociale, actualizată;

—Ordinul 2126/05.11.2014 privind standardele minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice,persoanelor fără adăpost,tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi a altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate,precum şi pentru serviciile acordate în comunitate,serviciile acordate în sistem integrat şi cantinele sociale, anexa nr. 4;

 1. Educator (PL) – 2 posturi, pe perioadă nedeterminată

Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

Condiţii de participare specifice:

 • studii postliceale absolvite cu diplomă ;
 • vechime în specialitatea studiilor – minim 6 luni.

Bibliografie:

-Legea 477/2004,actualizată privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004); cu modificările si completările ulterioare:

-Legea 292/2011 a asistenţei sociale, actualizată;

—Ordinul 2126/05.11.2014 privind standardele minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice,persoanelor fără adăpost,tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi a altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate,precum şi pentru serviciile acordate în comunitate,serviciile acordate în sistem integrat şi cantinele sociale, anexa nr. 4;

 • Asistent social practicant (S) – 1 post, pe perioadă nedeterminată

Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

Condiţii de participare specifice:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în asistenţă socială;
 • aviz eliberat de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România, având treapta de competenţă – practicant;
 • vechime în specialitatea studiilor minim 1 an;
 • cunoştinţe de operare calculator – nivel mediu (Word, Excel).

Bibliografie:

-Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004); actualizată,cu modificările si completările ulterioare;

-Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,actualizată, cu modificările si completările ulterioare;

-Legea 292/2011 a asistenţei sociale, actualizată;

-Legea nr.466/2004 privind statutul profesiei de asistent social,actualizată;

 • Asistent social debutant (S) – 1 post, pe perioadă nedeterminată

Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

Condiţii de participare specifice:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în asistenţă socială;
 • cunoştinţe de operare calculator – nivel mediu (Word, Excel);
 • vechime în specialitatea studiilor – nu este necesară.

Bibliografie:

-Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004); actualizată,cu modificările si completările ulterioare;

-Legea 292/2011 a asistenţei sociale ,actualizată;

-Legea nr.466/2004 privind statutul profesiei de asistent social,actualizată;

 • Educator (M) – 1 post, pe perioadă nedeterminată

Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

Condiţii de participare specifice:

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în muncă minim 1 an;
 • cunoştinţe de operare calculator-nivel mediu (Word, Excel).

Bibliografie:

-Legea 477/2004,actualizată privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004); cu modificările si completările ulterioare;

-Legea 292/2011 a asistenţei sociale, actualizată:

-Ordinul 2126/05.11.2014 privind standardele minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice,persoanelor fără adăpost,tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi a altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate,precum şi pentru serviciile acordate în comunitate.serviciile acordate în sistem integrat şi cantinele sociale, anexa nr. 6;

 • Şofer I (M) – 1 post, pe perioadă nedeterminată

Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

Condiţii de participare specifice:

 • studii medii,absolvite cu diplomă de bacalaureat:
 • permis de conducere categoria B:
 • vechime minim 1 an Bibliografie:

-Legea nr.477 din 2004,actualizată – Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

-Codul rutier 2017, actualizat;

-OUG nr. 195/2002 republicată,privind circulaţia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial nr.670/2006;

-Hotărârea nr. 1391/2006 ,actualizată-pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002

-Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă,-Cap.IV-Obligaţiiile lucrătorilor,publicată în Monitorul Oficial nr.646/26.07.2006

CANTINA SOCIALĂ

 • Asistent social specialist (S) – 1 post, pe perioadă nedeterminată

Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

Condiţii de participare specifice:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în asistenţă socială;
 • aviz eliberat de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România, având treapta de competenţă – specialist;
 • vechime în specialitatea studiilor minim 3 ani;
 • cunoştinţe de operare calculator-nivel mediu (Word, Excel).

Bibliografie:

-Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004); actualizată,cu modificările si completările ulterioare;

-Legea 292/2011 a asistenţei sociale, actualizată;

-Ordinul 2126/05.11.2014 privind standardele minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice,persoanelor fără adăpost,tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi a altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate,precum şi pentru serviciile acordate în comunitate,serviciile acordate în sistem integrat şi cantinele sociale,anexa nr 9;

-Legea nr.466/2004 privind statutul profesiei de asistent social,actualizată;

SERVICII DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ-CENTRUL DE INCLUZIUNE SOCIALĂ SI RELA ŢIA CU MINORITĂŢILE

 • Psiholog specialist(S) – 1 post, pe perioadă nedeterminată

Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

Condiţii de participare specifice:

 • studii superioare de lunga durată absolvite cu diplomă de licenţă în psihologie;
 • atestat de liberă practică eliberat de către Colegiul Psihologilor din România.specificată treapta de specializare-specialist;
 • cunoştinţe de operare calculator-nivel mediu (Word, Excel);
 • vechime în specialitatea studiilor – minim 3 ani.

Bibliografie:

-Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004); actualizată,cu modificările si completările ulterioare;

-Legea 292/2011 a asistenţei sociale ,actualizată;

-Legea nr.213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România,actualizată; -Hotărârea 788/2005 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 2013/2004; -Codul deontologic al profesiei de psiholog,actualizat

-Ordinul 2126/05.11.2014 privind standardele minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice,persoanelor fără adăpost,tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi a altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate,precum şi pentru serviciile acordate în comunitate,serviciile acordate în sistem integrat şi cantinele sociale, anexa nr 10;

 • Mediator sanitar(M) – 1 post, pe perioadă nedeterminată

Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

Condiţii de participare specifice:

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
 • absolvent al cursurilor de mediator sanitar (certificat/ diplomă de mediator sanitar);
 • vechime – nu este necesară.

Bibliografie:

-Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004);actualizată, cu modificările si completările ulterioare;

-Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România;

-Ordin nr. 619/2002 pentru aprobarea funcţionării ocupaţiei de mediator sanitar şi a Normelor tehnice privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii mediatorilor sanitari în anul 2002 – EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI;

– Ghidul mediatorului (pentru comunităţi cu rromi). Gheorghe Sarău. Elena Radu, UNICEF Bucureşti;

CENTRUL DE SUPORT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ/CRIZĂ

 • Educator debutant (M) – 6 posturi, pe perioadă nedeterminată

Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

Condiţii de participare specifice:

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • cunoştinţe de operare calculator – nivel mediu (Word, Excel);
 • -vechime în specialitatea studiilor -nu este necesară.

Bibliografie:

-Legea 477/2004,actualizată privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004); cu modificările si completările ulterioare;

-Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, actualizată,cu modificările si completările ulterioare;

-Ordinul 2126/05.11.2014 privind standardele minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice,persoanelor fără adăpost,tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi a altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate,precum şi pentru serviciile acordate în comunitate,serviciile acordate în sistem integrat şi cantinele sociale, anexa nr. 6;

 • Asistent medical (PL) – 1 post, pe perioadă nedeterminată

Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

Condiţii de participare specifice:

 • studii postliceale (PL) absolvite cu diplomă de absolvire;
 • autorizaţie de liberă practică (membru OAMMR);
 • cunoştinţe de operare calculator – nivel mediu (Word, Excel);
 • vechime în specialitatea studiilor – nu este necesară.

Bibliografie:

-Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004);actualizată, cu modificările si completările ulterioare;

-Ordinul 119/2014 privind aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică,privind mediul de viată al populaţiei,actualizată

-OUG nr 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical,precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,moaşelor şi asistenţilor medicali din România;

-Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România;

 • Infirmieră(G) – 1 post, pe perioadă nedeterminată

Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

Condiţii de participare specifice:

 • studii generale absolvite cu certificat;
 • vechime – nu este necesară.

Bibliografie:

-Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial. Partea I nr. 1105/2004); actualizată, cu modificările si completările ulterioare;

– Ordinul 119/2014 privind aprobarea normelor de igienă si sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei

SERVCIUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU COPIL ŞI FAMILIE

COMPARTIMENTUL PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI DOMESTICE

 • Asistent social specialist (S) – 1 post, pe perioadă nedeterminată

Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

Condiţii de participare specifice:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în asistenţă socială;
 • aviz eliberat de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România, având treapta de
 • competenţă-specialist;
 • vechime în specialitatea studiilor minim 3 ani;
 • cunoştinţe de operare calculator – nivel mediu (Word, Excel).

Bibliografie:

-Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004); actualizată,cu modificările si completările ulterioare;

-Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările

şi completările ulterioare;

-Legea 292/2011 a asistenţei sociale, actualizată;

-Hotărârea Guvenului nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipa multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţionala privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state;

 • 2Psiholog specialist(S) – 1 post, pe perioadă nedeterminată

Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

Condiţii de participare specifice:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în psihologie;
 • atestat de liberă practică eliberat de către Colegiul Psihologilor din România, specificată treapta de specializare – specialist;
 • cunoştinţe de operare calculator – nivel mediu (Word, Excel)
 • vechime în specialitatea studiilor – minim 3 ani.

Bibliografie:

-Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004); actualizată,cu modificările si completările ulterioare;

-Legea 292/2011 a asistenţei sociale ,actualizată;

-Legea nr.213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România,actualizată; -Hotărârea 788/2005 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 2013/2004; -Codul deontologic al profesiei de psiholog,actualizat

SERVICIUL ADMINISTRATIV

 • îngrijitor (G) – 1 post, pe perioadă nedeterminată

Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

Condiţii de participare specifice:

 • studii generale absolvite cu certificat;
 • vechime -nu este necesară.

Bibliografie:

-Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004); actualizată,cu modificările si completările ulterioare;

-Ordinul 119/2014 privind aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viată al populaţiei;

inspector de specialitate I (S) – 1 post, pe perioadă nedeterminată

Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

Condiţii de participare specifice:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă;
 • vechime minim 4 ani în specialitatea studiilor;
 • cunoştinţe de operare calculator – nivel mediu (Word, Excel).

Bibliografie:

-Legea 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si instituţiile publice , actualizată,cu modificările ulterioare;

-Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,actualizată, cu modificările si completările ulterioare;

-O.G nr.27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public;

-Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii si răspunderea in legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, actualizata.

inspector de specialitate II (S) – 1 post, pe perioadă nedeterminată

Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

Condiţii de participare specifice:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă;
 • vechime în specialitatea studiilor minim 1 an;
 • cunoştinţe de operare calculator – nivel mediu (Word, Excel).

Bibliografie:

-Legea 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si instituţiile publice , actualizată,cu modificările ulterioare;

-Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,actualizată, cu modificările si completările ulterioare;

-O.G nr.27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public;

-Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii si răspunderea in legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, actualizata.

CENTRUL DE ZI PENTRU ASISTENŢĂ, INTEGRITATEA ADICŢIILOR

 • Şef centru – 1 post, pe perioada nedeterminată

Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

Condiţii de participare specifice:

 • studii superioare în asistenţă socială/psihologie /ştiinţe juridice, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;
 • vechime minim 7 ani în specialitatea studiilor;
 • cunoştinţe de operare calculator-nivel mediu (Word, Excel).

Bibligrafie:

-Legea 477/2004,actualizată privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004); cu modificările si completările ulterioare;

-Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, actualizată,cu modificările si completările ulterioare;

-Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnicenr.2126/05.11.2014 anexa 6;

-Hotărârea nr. 784/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale antidrog 2013-2020 şi a Planului de acţiune în perioada 2013-2016 pentru implementarea Strategiei naţionale antidrog 2013-2020;

-Legea 292/2011 a asistenţei sociale, actualizată;

-Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr.600/2018 privind aprobarea Codului Controlului Intern Managerial al entităţilor publice.

 • Asistent social debutant (S) – 1 post, pe perioadă nedeterminată

Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

Condiţii de participare specifice:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în asistenţă socială;
 • cunoştinţe de operare calculator – nivel mediu (Word, Excel);
 • vechime în specialitatea studiilor – nu este necesară.

Bibliografie:

-Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004); actualizată,cu modificările si completările ulterioare;

-Legea 292/2011 a asistenţei sociale ,actualizată;

-Legea nr.466/2004 privind statutul profesiei de asistent social,actualizată;

– Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr.2126/05.11.2014 anexa 6 – Servicii sociale acordate în comunitate, organizate ca centre de zi destinate persoanelor adulte

 • Asistent social practicant (S) – 1 post, pe perioadă nedeterminată

Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

Condiţii de participare specifice:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în asistenţă socială;
 • aviz eliberat de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România, având treapta de competenţă – practicant;
 • vechime în specialitatea studiilor minim 1 an;
 • cunoştinţe de operare calculator-nivel mediu (Word, Excel).

Bibliografie:

-Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004); actualizată,cu modificările si completările ulterioare;

-Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,actualizată, cu modificările si completările ulterioare;

-Legea 292/2011 a asistenţei sociale, actualizată;

-Ordinul 2126/05.11.2014 privind standardele minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice,persoanelor fără adăpost,tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi a altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate,precum şi pentru serviciile acordate în comunitate,serviciile acordate în sistem integrat şi cantinele sociale,anexa nr. 6;

-Legea nr.466/2004 privind statutul profesiei deasistent social,actualizată;

 • Educator (S) – 1 post, pe perioadă nedeterminată

Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

Condiţii de participare specifice:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă;
 • vechime minim 1 an în specialitatea studiilor;

-Bibliografie: -Legea 477/2004,actualizată privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004); cu modificările si completările ulterioare;

-Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, actualizată,cu modificările si completările ulterioare;

-Legea 292/2011 a asistenţei sociale, actualizată;

-Ordinul 2126/05.11.2014 privind standardele minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice,persoanelor fără adăpost,tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi a altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate,precum şi pentru serviciile acordate în comunitate,serviciile acordate în sistem integrat şi cantinele sociale,anexa nr. 6;

 • Psiholog specialist(S) – 1 post, pe perioadă nedeterminată

Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

Condiţii de participare specifice:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în psihologie;
 • atestat de liberă practică eliberat de către Colegiul Psihologilor din România,specificată treapta de specializare – specialist;
 • cunoştinţe de operare calculator – nivel mediu (Word, Excel);
 • vechime în specialitatea studiilor – minim 3 ani.

Bibliografie:

-Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004); actualizată,cu modificările si completările ulterioare;

-Legea 292/2011 a asistenţei sociale ,actualizată;

-Legea nr.213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România,actualizată; -Hotărârea 788/2005 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 2013/2004; -Codul deontologic al profesiei de psiholog,actualizat

 • Asistent medical (PL) – 1 post, pe perioadă nedeterminată

Condiţii de participare generale, conform art.3 din HG nr.286/2011

Condiţii de participare specifice:

 • studii postliceale (PL) absolvite cu diplomă de absolvire; autorizaţie de liberă practică (membru OAMMR); cunoştinţe de operare calculator-nivel mediu (Word,Excell)
 • vechime în specialitatea studiilor – nu este necesară

Bibliografie:

-Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004);actualizată, cu modificările si completările ulterioare;

-Ordinul 119/2014 privind aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică,privind mediul de viată al populaţiei,actualizată

-OUG nr 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical,precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,moaşelor şi asistenţilor medicali din România;

-Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România:

 • Psiholog practicant (S) – 1 post, pe perioadă nedeterminată

Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011

Condiţii de participare specifice:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în psihologie;
 • atestat de liberă practică eliberat de către Colegiul Psihologilor din România,specificată treapta de specializare – practicant;
 • cunoştinţe de operare calculator – nivel mediu (Word, Excel);
 • vechime în specialitatea studiilor – minim 1 an.

Bibliografie:

-Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004); actualizată,cu modificările si completările ulterioare;

-Legea 292/2011 a asistenţei sociale, actualizată;

-Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, actualizată; -Hotărârea 788/2005 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 2013/2004; -Codul deontologic al profesiei de psiholog, actualizat;

Dosarele se vor depune la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara din Str.Plavoşin nr.21 începând cu data de 03.09.2018 până in data de 14.09.2018(inclusiv) orele 15:00.

Alte detalii referitoare la bibliografie si actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere se pot obţine la sediul Direcţiei de Asistentă Socială a Municipiului Timişoara din Str.Plavoşin nr.21 , la numărul de telefon 0356/416050 – Serviciul Resurse Umane si pe site-ul instituţiei –   www.socialtm.ro.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 septembrie 2018, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 26 septembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • 28 septembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, str. Ioan Plavosin nr. 21, telefon 0356/416.050.

descarca: 1985_001.pdf 1.19MB PDF

Apply for this Job