Funcții publice – Primăria Municipiului TimișoaraFuncții publice

Primăria Municipiului Timișoara

11 ianuarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Timișoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 • consilier, clasa I, gradul principal, la Compartimentul Servicii:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
  • calculatoare și tehnologia informației; vechime – minimum 5 ani vechime.
 • consilier, clasa I, gradul superior, la Biroul Banca de Date Urbane:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă șt. inginerești/geodezie/cadastru/topografie;
  • vechime – minimum 7 ani.
 • consilier, clasa I, gradul asistent la Biroul Construcții Instalații:
  • studii universitare dc licență absolvite cu diplomă, studii superioare dc lungă durată absolvite cu diplomă dc licență sau echivalentă arhitectura/științe inginerești construcții;
  • vechime – minimum 1 an.
 • consilier, clasa I, gradul superior, la Biroul Eficientizare Energetică Blocuri:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă științe inginerești construcții;
  • vechime – minimum 7 ani.
 • consilier, clasa I, gradul principal (2 posturi) la Compartimentul Monitorizare Control Urbanistic:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată absolvite eu diplomă de licență sau echivalentă științe inginerești construcții;
  • vechime – minimum 5 ani.
 • consilier, clasa I, gradul asistent la Unitatea de Implementare Proiecte Angajate ca și Capitală Europeană a Culturii:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă științe inginerești construcții/arhitectură;
  • vechime – minimum 1 an.
 • consilieri, clasa I, gradul superior (2 posturi) la Biroul Drumuri, Poduri, Parcaje:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă științe inginerești domeniul de licență inginerie civilă;
  • vechime – minimum 7 ani.
 • consilier, clasa I, gradul asistent la Biroul Drumuri Poduri și Parcaje:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă științe inginerești – domeniul de licență inginerie civilă;
  • vechime – minimum 1 an.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 31 ianuarie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 11 februarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, din Timişoara, str. Miron Costin nr. 2, telefon 0256/408.352 sau 0256/408.382, e-mail daniela.adam@primariatm.ro, aghata.jivkov@primariatm.ro.

Apply for this Job