Funcții publice – Primăria Municipiului HunedoaraFuncții publice

Primăria Municipiului Hunedoara

14 iunie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice, vacante, după cum urmează:

 1. consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Relații și Secretariat Consiliul Local din Serviciul Administrația Publică Locală și Autoritate Tutelară din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Hunedoara;
 2. consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Insolvență din Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Hunedoara;
 3. referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul Compartimentului încasări din Biroul încasări și Inventar din Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Hunedoara:
 4. inspector, clasa I. grad profesional principal în cadrul Biroului Registru Agricol, Cadastru, Aplicarea Legilor Fondului Funciar.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Relații și Secretariat Consiliul Local din Serviciul Administrația Publică Locală și Autoritate Tutelară din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Hunedoara:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în: științe juridice.
 • consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Insolvență din Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Hunedoara:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în: științe juridice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an.
 • referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Încasări din Biroul încasări și Inventar din Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Hunedoara:
  • studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani;
  • cunoștințe în domeniul IT – nivel bază, dovedite cu documente, emise în condițiile legii, care să ateste deținerea competențelor.
 • inspector; clasa I, grad profesional principal în cadrul Biroului Registru Agricol, Cadastru, Aplicarea Legilor Fondului Funciar:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de licență: horticultură; agronomie; inginerie geodezică –
   specializarea măsurători terestre și cadastru sau cadastru și managementul proprietăților;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 5 ani;
  • cunoștințe în domeniul IT nivel bază, dovedite cu documente, emise în condițiile legii, care să ateste deținerea competențelor.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 iulie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Hunedoara din str. Libertății nr. 17, Compartimentul Resurse – Umane, telefon: 0254/716.322, interior 397, e-mail resurse.umane@primariahd.ro.

Apply for this Job