Funcții publice – Ministerul Educației NaționaleFuncții publice

Ministerul Educației Naționale

20 iulie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Ministerul Educației Naționale organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

Direcţia Generală Economică:

  • consilier clasa I grad profesional superior la Serviciul contabilitate – 1 post.

Condiţii specifice: studii superioare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice; vechime în specialitatea studiilor de minimum 7 ani; certificat/diplomă atestat operare calculator – nivel mediu.

  • consilier clasa I grad profesional principal la Serviciul salarizare 1 post.

Condiţii specifice: studii superioare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice; vechime în specialitatea studiilor de minimum 5 ani; certificat/diplomă/atestat operare calculator – nivel mediu.

Direcţia Generală Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene:

  • consilier clasa I grad profesional superior la Compartimentul relaţii bilaterale -1 post:

Condiţii specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-una din ramurile de ştiinţe administrative, ştiinţe ale comunicării, ştiinţe politice, sociologie, istorie sau în domeniile de licenţă- ştiinţe ale educaţiei, limbă şi literatură sau domeniul fundamental ştiinţe inginereşti: cunoaşterea limbii engleze, nivel avansat, atestată prin cerţificat/diplomă de competenţă lingvistică: cunoaşterea limbilor franceză, germană sau rusă, nivel mediu, atestată prin certificat,diplomă de competenţă lingvistică; vechime în specialitatea studiilor de minimum 7 ani.

  • consilier clasa I grad profesional superior la Direcţia Afaceri europene – 1 post:

Condiţii specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-una din ramurile de ştiinţe administrative, ştiinţe ale comunicării, ştiinţe politice, sociologie, istorie sau în domeniile de licenţă- ştiînţe ale educaţiei, limbă şi literatură sau domeniul fundamental ştiinţe inginereşti; cunoaşterea limbii engleze, nivel avansat, atestată prin certificat/ diplomă de competenţă lingvistică; cunoaşterea limbilor franceză, germană sau rusă, nivel mediu, atestată prin certificat/diplomă de competenţă lingvistică; vechime în specialitatea studiilor de minimum 7 ani.

  • expert clasa I grad profesional principal la Direcţia Afaceri Europene – 1 post.

Condiţii specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-una din ramurile de ştiinţe administrative, ştiinţe ale comunicării, ştiinţe politice, sociologie, istorie sau în domeniile de licenţă – ştiinţe ale educaţiei, limbă şi literatură sau domeniul fundamental ştiinţe inginereşti; cunoaşterea limbii engleze, nivel avansat, atestată prin certificat/diplomă de competenţă lingvistică; vechime în specialitatea studiilor de minimum 5 ani.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 08 august 2018: data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 21 august 2018, ora 10.00: proba scrisă;
  • data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Ministerului Educației Naționale din București, str. G-ral. Berthelot nr. 28-30, sector 1, Direcția Resurse Umane și Salarizare, telefon 021.405.62.12.

Apply for this Job