Funcții publice – Instituții din Județele Arad și TimișFuncții publice

Instituții din Județele Arad și Timiș

11 ianuarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs, după cum urmează:

A de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante de:

 1. șef birou – Birou financiar, contabilitate din cadrul Instituției Prefectului – Județul Arad;
 2. arhitect șef al orașului Chișineu-Criș, județul Arad;
 3. director general al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, județul Timiș;
 4. director executiv al Direcției de Evidență a Persoanelor din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, județul Timiș;
 5. secretar al Comunei Liebling, județul Timiș.

B de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de:

 1. auditor, clasa I, gradul superior din cadrul Primăriei Orașului Pâncota, județul Arad;
 2. auditor, clasa I, gradul superior din cadrul Primăriei Orașului Chișineu- Criș, județul Arad;
 3. auditor, clasa I, gradul asistent din cadrul Primăriei Comunei Secusigiu, județul Arad;
 4. auditor (3 posturi), clasa I, gradul asistent, principal și superior din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, județul Timiș.

C de promovare pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante de:

 1. secretar al orașului Chișineu-Criș, județul Arad;
 2. șef birou – Biroul administrativ și financiar, taxe și impozite locale, resurse umane din cadrul Primăriei Comunei Gurahonț, județul Arad;
 3. șef serviciu – Serviciul secretariatul comisiei pentru protecția copilului și al comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad,

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

Condițiile specifice se pot consulta pe siteul web ANFP pentru fiecare funcție:

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă accesând această legătură.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 ianuarie 2019, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 11 februarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Bibliografia se poate consulta pe siteul web ANFP pentru fiecare funcție:

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă accesând această legătură.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din București, telefon 0374/112.726, fax 0374/112.727.

Apply for this Job