Funcții publice – Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5 BucureștiFuncții publice

Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5 București

29 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5 București organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor publice de execuţie temporar vacante, astfel:

 • Serviciul Urmărire, Încasare şi Executare Persoane Juridice;
  • 1 funcţie publică de execuţie de referent, clasa III, grad profesional principal-studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; vechime – 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
 • Compartimentul Resurse Umane şi S.S.M.:
  • 1 fimeţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional asistent – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă dc licenţă sau echivalentă ştiinţe economice; vechime – I an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
 • Biroul Juridic:
  • 1 funcţie publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice; vechime 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 noiembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 12 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 5 din str. Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, sectorul 5, tel. 0724500552, inspector Samoilă Petruţa Cristina în cadrul Compartimentului Resurse Umane şi SSM.

Apply for this Job