Funcții publice – Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate din BucureștiFuncții publice

Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate din București

16 ianuarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, de:

 • consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Resurse Umane.
  • Condițiile specifice pentru participarea la concurs sunt:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: contabilitate sau economie sau finanțe sau management sau drept sau științe administrative;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice
 • 1 funcție publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Juridic.
  • Condițiile specifice pentru participarea la concurs sunt:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul drept:
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 ani.
 • 4 funcții publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Corp Control.
  • Condițiile specifice pentru participarea la concurs sunt:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: drept sau silvicultură:
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 ani.
 • 1 funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superiorin cadrul Compartimentului Comunicare și Relații cu Publicul.
  • Condițiile specifice pentru participarea la concurs sunt:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: filosofie sau științe ale comunicării;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 ani;
  • cunoașterea limbii engleze – nivel avansat.
  • în cadrul concursului se desfășoară proba suplimentară de testare a cunoștințelor de limbă străină.
   • Data de susținere a probei suplimentare – 15.02.2019. ora 9.00.
 • 1 funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului IT, Baze de Date, GIS și Analiză.
  • Condițiile specifice pentru participarea la concurs sunt:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă dc licență sau echivalentă în domeniile: matematică sau geografie sau știința mediului sau inginerie civilă sau inginerie electrică sau inginerie energetică sau inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale sau inginerie geodezică sau silvicultură sau calculatoare și tehnologia informației sau ingineria sistemelor sau științe inginerești aplicate sau ingineria mediului sau cibernetică, statistică și informatică economică;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 5 ani.
 • 1 funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului IT, Baze de Date, GIS și Analiză.
  • Condițiile specifice pentru participarea la concurs sunt:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: matematică sau geografie sau știința mediului sau inginerie civilă sau inginerie electrică sau inginerie energetică sau inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale sau inginerie geodezică sau silvicultura sau calculatoare și tehnologia informației sau ingineria sistemelor sau științe inginerești aplicate sau ingineria mediului sau cibernetică, statistică și informatică economică;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 ani.
 • 3 funcții publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Direcției Programe și Proiecte.
  • Condițiile specifice pentru participarea la concurs sunt:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare dc lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: administrarea afacerilor sau cibernetică, statistică și informatică economică sau contabilitate sau economie sau finanțe sau management sau marketing sau economie și afaceri internaționale sau drept sau științe administrative:
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 ani.
 • 1 funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Direcției Programe și Proiecte.
  • Condițiile specifice pentru participarea la concurs sunt:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare dc lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: administrarea afacerilor sau cibernetică, statistică și informatică economică sau contabilitate sau economic sau finanțe sau management sau marketing sau economie și afaceri internaționale;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 1 an.
 • 3 funcții publice dc execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Direcției Programe și Proiecte.
  • Condițiile specifice pentru participarea la concurs sunt:
  • studii universitare dc licență absolvite eu diplomă, respectiv studii superioare dc lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: administrarea afacerilor sau cibernetică, statistică și informatică economică sau contabilitate sau economie sau finanțe sau management sau marketing sau economic și afaceri internaționale sau drept sau științe administrative;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – fără.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 februarie 2019: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 15 februarie 2019, ora 11:00: proba scrisă;
 • data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Concursurile se desfășoară la sediul Ministerului Mediului, București, Bd. Libertății nr. 12, sectorul 5.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate, Piaţa Valter Mărăcineanu nr. 1-3, etaj 1, camera 55, sector 1, București, telefon 021/318.38.33.

Apply for this Job