Funcții publice (7 posturi) – Primăria Municipiului BucureştiFuncții publice (7 posturi)

Primăria Municipiului Bucureşti

1 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Bucureşti organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante din cadrul Direcţiei Juridic:

 • Serviciul Planificare, Strategie, Proiecte:
  • expert, grad profesional superior – 1 post;
  • expert, grad profesional debutant – 1 post.
 • Serviciul Administrare infrastructură Informatică:
  • expert, grad profesional superior – 3 posturi:
  • expert, grad profesional asistent – 1 post;
  • expert, grad profesional debutant – 1 post.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • Condiţii specifice privind ocuparea postului de expert, grad profesional superior:
 • pregătirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite eu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă:
 • vechime minimă în specialitatea studiilor absolvite necesare pentru ocuparea postului – 7 ani;
 • perfecţionări, specializări în domeniul tehnologiei informaţiei, programe de formare, specializare şi perfecţionare în administraţia publică:
 • competenţe lingvistice de comunicare în limba engleză, nivel mediu (citit, scris, vorbit), testate prin probă suplimentară, conform Procedurii aprobate prin D.P.G. nr. 1182/04.07.2018;
 • cunoştinţe de qperare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): Microsoft Office Word şi Excel, Internet Explorer – nivel ridicat, testate prin probă suplimentară, conform Procedurii aprobate prin D.F.G. nr. 1182/04.07.2018.
 • Condiţii specifice privind ocuparea postului de expert, grad profesional debutant pregătirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu
 • diploma de licenţă sau echivalentă;
 • nu necesită vechime în specialitatea studiilor absolvite necesare pentru ocuparea postului;
 • perfecţionări, specializări in domeniul tehnologiei informaţiei, programe de formare, specializare şi perfecţionare în administraţia publică;
 • competenţe lingvistice de comunicare în limba engleză, nivel mediu (citit, scris, vorbit), testate prin probă suplimentară, conform Procedurii aprobate prin D.P.G. nr, 1182,04.07.201S;
 • cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): Microsoft Office Word şi Excel, Internet Explorer – nivel ridicat, testateprin probă suplimentară, conform Procedurii aprobate prin D.P.G. nr. 1182/04.07.2018.
 • Condiţii specifice privind ocuparea postului de expert, grad profesional superior:
 • pregătirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime minimă în specialitatea studiilor absolvite necesare pentru ocuparea postului – 7 ani;
 • nivel avansat de cunoştinţe în domeniul administrării serverclor fizice şi a mediilor de virtualizare, administrării serverelor cu sisteme de operare
 • Windows Server şi Linux, administrării mediilor fizice de stocare de mare volum, testate prin probă suplimentară, conform Procedurii aprobate prin D.P.G.nr. 1182/04.07.2018;
 • programe de formare, specializare şi perfecţionare în domeniul tehnologiei informaţiei;
 • competenţe lingvistice de comunicare în limba engleză, nivel mediu (citit, scris, vorbit), testate prin probă suplimentară, conform Procedurii aprobate prin D.P.G. nr. 1182/04.07.2018;
 • Condiţii specifice privind ocuparea postului de expert, grad profesional superior:
 • pregătirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime minimă în specialitatea studiilor absolvite necesare pentru ocuparea postului – 7 ani;
 • nivel ridicat de cunoştinţe în domeniul administrării şi configurării platformelor Microsoft Active Directory, Microsoft Exchange şi Microsoft Lync, testate prin probă suplimentară, conform Procedurii aprobate prin D.P.G. nr, 1182/04.07.2018;
 • programe de formare, specializare şi perfecţionare în domeniul tehnologici informaţiei:
 • competenţe lingvistice de comunicare în limba engleză, nivel mediu (citit, scris, vorbit), testate prin probă suplimentară, conform Procedurii aprobate prin D.P.G. nr. 1182/04.07.2018.
 • Condiţii specifice privind ocuparea postului de expert, grad profesional superior:
 • pregătirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime minimă iii specialitatea studiilor absolvite necesare pentru ocuparea postului – 7 ani;
 • nivel ridieat de cunoştinţe în domeniul administrării serverelor eu sistem de operare Windows şi a echipamentelor periferice de imprimare, scanare şi copiere, testate prin probă suplimentară, conform Procedurii aprobate prin D.P.G. nr. 1182 04.07.2018;
 • programe de formare, specializare şi perfecţionare în domeniul tehnologiei informaţiei;
 • competenţe lingvistice de comunicare în limba engleză, nivel mediu (citit, scris, vorbit), testate prin probă suplimentară, conform Procedurii aprobate prin D.P.G. nr. 1182/04.07.2018.
 • Condiţii specifice privind ocuparea postului de expert, grad profesional asistent:
 • pregătirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime minimă in specialitatea studiilor absolvite necesare pentru ocuparea postului -1 an;
 • nivel avansat de cunoştinţe în domeniul administrării şi configurării echipamentelor active de reţea (switch, router, firewall, wireless AP, etc.) şi a protocoalelor de ratare dinamică (OSFF, RIP, BGF), testate prin probă suplimentară, conform Procedurii aprobate prin D.P.G. nr. 1182/04.07.2018;
 • programe de formare, specializare şi perfecţionare în domeniul tehnologiei informaţiei;
 • competenţe lingvistice de comunicare în limba engleză, nivel mediu (citit, scris, vorbit), testate prin probă suplimentară, conform Procedurii aprobate prin D.P.G. nr. 1182/04.07.2018.
 • Condiţii specifice privind ocuparea postului de expert, grad profesional debutant:
 • pregătirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • nu necesită vechime în specialitatea studiilor absolvite necesare pentru ocuparea postului;
 • competenţe lingvistice de comunicare în limba engleză, nivel mediu (citit, scris, vorbit), testate prin probă suplimentară, conform Procedurii aprobate prin D.P.G. nr. 1182/04.07.2018;
 • nivel mediu de cunoştinţe de programare pentru limbajele HTML, CSS, JavaScript, SQL şi PHP, testate prin probă suplimentară, conform Procedurii aprobate prin D.P.G. nr. 1182/04.07.2018.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 decembrie 2018, ora 10.00 proba suplimentară de testare a competenţelor lingvistice de comunicare în limba engleză şi la ora 12.00 proba suplimentară de testare a competenţelor de operare/programare pe calculator.
 • 12 decembrie 2018, ora 11.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor anunța ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Bucureşti, B-dul Regina Elisabeta nr.47, sector 5, etajul 2, camera 246 C, telefon 021/305.55.00, interior 2071.

Apply for this Job