Funcții publice (5 posturi) – Primăria Municipiului Fălticeni, județul SuceavaFuncții publice (5 posturi)

Primăria Municipiului Fălticeni, județul Suceava

12 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Fălticeni, județul Suceava, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor publice de execuție vacante, după cum urmează:

  • două funcţii publice de inspector, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Serviciului finăuciar-contabilitate / Direcţia economică;
  • o funcţie publică de inspector, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Compartimentului personal salarizare.’ Serviciul resurse umane:
  • o funcţie publică de inspector, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului administrarea şi gestionarea domeniului public şi privat;
  • o funcţie publică de inspector, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Compartimentului administrarea şi gestionarea domeniului public şi privat.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • pentru funcţiile publice de inspector, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Compartimentului financiar-contabilitate, studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare economice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, fără vechime;
  • pentru funcţia publică de inspector, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Compartimentului personal-salarizare, studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializarea administraţie publică, fără vechime;
  • pentru funcţia publică dc inspector, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului administrarea şi gestionarea domeniului public şi privat, studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare economice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, cu o vechime dc minimum 7 ani în specialitatea studiilor;
  • pentru funcţia publică de inspector, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Compartimentului administrarea şi gestionarea domeniului public şi privat, studii universitare dc licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare tehnice dc lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, cu o vechime de minimum 5 ani în specialitatea .studiilor.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 14 noiembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
  • 15 noiembrie 2018, ora 14.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Municipiului Fălticeni, cu sediul în Fălticeni, județul Suceava, telefon 0230/542.056.

Apply for this Job