Funcții publice (5 posturi) – Primăria Municipiului Cluj-Napoca, județul ClujFuncții publice (5 posturi)

Primăria Municipiului Cluj-Napoca, județul Cluj

2 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Cluj-Napoca, județul Cluj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, la Direcția Urbanism – Direcția Generală de Uibanism, după cum urmează:

 • Serviciul Urbanism:
  • consilier, clasa I, grad profesional superior (1 post).
 • Compartimentul Protecția monumentelor istorice:
  • inspector, clasa I, grad profesional principal (1 post).
 • Serviciul autorizări construcții:
  • consilier, clasa I, grad profesional superior (1 post);
  • inspector, clasa I, grad profesional principal (1 post);
  • inspector, clasa I, grad profesional asistent (1 post).

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă:
  • Domeniul fundamental: Științe inginerești, Ramura de știință: – Inginerie geologică, mine, petrol și gaze, Domeniul de licență: – Inginerie geodezică, Specializarea: Măsurători terestre și cadastru/Cadastru și managementul proprietăților/Geodezie și geo-informatică;
  • Domeniul fundamental: Matematică și științe ale naturii, Ramura de știință: Informatică; Matematică Domeniul de licență: Informatică; Matematică-Informatică, Specializarea: Informatică;
  • Domeniul fundamental: Matematică și științe ale naturii, Ramura de știință: Științele pământului și atmosferei, Domeniul de licență: – Geografie, Specializarea: Planificare teritorială/Cartografie;
  • inspector, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul Protecția monumentelor istorice:
  • Domeniul fundamental: Științe umaniste și arte, Ramura de știință: Arhitectură, Domeniul de licență: Arhitectură, Specializarea: Arhitectură/Conservare și restaurare de arhitectură.
 • consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul autorizări construcții,
 • inspector, clasa I, grad profesional principal – Serviciul autorizări construcții,
 • inspector, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul autorizări construcții:
  • Domeniul fundamental: Științe umaniste și arte, Ramura de știință: Arhitectură, Domeniul de licență: Arhitectură, Specializarea: Arhitectură;
  • Domeniul fundamental: Științe inginerești, Ramura de știință: Inginerie civilă, Domeniul de licență: Inginerie civilă, Specializarea: Construcții civile, industriale și agricole.
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 ani (pentru funcțiile publice de grad profesional superior);
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 5 ani (pentru funcțiile publice de grad profesional principal);
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 1 an (pentru funcțiile publice de grad profesional asistent);
 • cunoștințe de operare pe calculator – nivel mediu – dovedite cu document emis în condițiile legii potrivit standardului sau nivelului solicitat.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 mai 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 05 iunie 2019, ora 10.00: proba scrisă – Cluj-Napoca, Sala de Sticlă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, telefon: 0264/596.030, interior 1020 sau 5030, e-mail resurseumane@primariaclujnapoca.ro.

Apply for this Job