Funcții publice (5 posturi) – Primăria Municipiul Tecuci, Județul GalațiFuncții publice (5 posturi)

Primăria Municipiul Tecuci, Județul Galați

12 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiul Tecuci, Județul Galați organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice vacante, după cum urmează:

 • 1 funcţie publică de execuţie de consilier, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Corpul de Control al Primarului;
 • 1 funcţie publică de execuţie de consilier, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Juridic, Contencios, Calitate, Arhivă;
 • 2 funcţii publice de execuţie de consilier, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Registratură şi Comunicare;
 • 1 funcţie publică de execuţie de consilier, grad profesional debutant din cadrul Biroului Agricol.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • Pentru funcţia publică de execuţie de consilier, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Corpul de Control al Primarului:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice 7 ani.
 • Pentru funcţia publică de execuţie de consilier, grad profesional debutant din cadrul Serviciul Juridic, Contencios, Calitate. Arhivă:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor sociale;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice : 0 ani.
 • Pentru funcţiile publice de execuţie de consilier, grad profesional debutant din cadrul Serviciul Registratură şi Comunicare:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolv ite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau economice sau inginereşti sau ştiinţelor administrative;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice : 0 ani.
 • Pentru funcţia publică de execuţie de consilier, grad profesional debutant din cadrul Biroului Agricol:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti, specializarea ingineria resurselor vegetale şi animale;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice : 0 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 31 octombrie 2018: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 12 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei Municipiul Tecuci, cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie nr. 66, județul Galați, telefon 0372.364.111.

Apply for this Job