Funcții publice (3 posturi) – Primăria Municipiului TulceaFuncții publice (3 posturi)

Primăria Municipiului Tulcea

11 ianuarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Tulcea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Serviciului Impozite Taxe:

 • inspector, clasa I, grad profesional debutant (1 post) în cadrul Compartimentului Relații cu Publicul;
 • consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent (1 post) în cadrul Biroului Contencios Administrativ;
 • referent, clasa III, grad profesional superior (1 post) în cadrul Oficiului Administrație Publica Locală.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • pentru inspector, clasa I, grad profesional debutant:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice:
 • pentru consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent:
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor juridice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției – minimum 1 an;
 • pentru referent, clasa III, grad profesional superior:
  • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției – minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 ianuarie 2019, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 14 februarie 2019, ora 10.00 proba scrisă;
 • data și ora interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Tulcea din Tulcea, str. Păcii nr. 20, Județul Tulcea, telefon 0240/511.440 sau 0240/515.760, interior 208,e-mail: resurseumane@primaria-tulcea.ro.

Apply for this Job