Inspector antifraudă (271 posturi) – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală


Inspector antifraudă (271 posturi)

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

3 februarie 2016

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională de Administrare Fiscală : Direcția Generală Antifraudă Fiscală

Ministerul Finanțelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante de inspectori antifraudă la Direcţia generală antifraudă fiscală, după cum urmează:

 • Direcția de Combatere a Fraudelor (16 posturi):
  • Serviciul Alba Iulia: inspector antifraudă superior (1 post);
  • Serviciul Alexandria: inspector antifraudă asistent (1 post);
  • Serviciul Baia Mare: inspector antifraudă asistent (1 post);
  • Serviciul Brașov: inspector antifraudă asistent (1 post) și superior (1 post);
  • Serviciul București: inspector antifraudă principal (1 post);
  • Serviciul Buzău: inspector antifraudă asistent (1 post);
  • Serviciul Craiova: inspector antifraudă superior (1 post);
  • Serviciul Iași: inspector antifraudă superior (1 post);
  • Serviciul Miercurea Ciuc: inspector antifraudă asistent (1 post) și principal (1 post);
  • Serviciul Oradea: inspector antifraudă superior (1 post);
  • Serviciul Pitești: inspector antifraudă principal (2 posturi);
  • Serviciul Ploiești: inspector antifraudă asistent (1 post);
  • Serviciul Timișoara: inspector antifraudă principal (1 post);
 • Direcția de Cooperare Interinstituțională / Structura centrală, București (19 posturi):
  • Serviciul 2 – Acte de sesizare a organelor de urmărire penală: inspector antifraudă asistent (3 posturi) și principal (1 post);
  • Serviciul 3 – Suport și opinii de specialitate juridice: inspector antifraudă debutant (3 posturi), asistent (3 posturi) și principal (2 posturi);
  • Serviciul 4 – Metodologie și documentare acte de sesizare a organelor de urmărire penală: inspector antifraudă debutant (2 posturi), asistent (2 posturi), principal (2 posturi) și superior (1 post).
 • Direcția Operațiuni Intracomunitare și TVA / Structura centrală, București (5 posturi):
  • Serviciul Control TVA: inspector antifraudă asistent (1 post);
  • Serviciul Control AIC: inspector antifraudă superior (1 post);
  • Biroul Coordonare trafic control: inspector antifraudă asistent (1 post); principal (1 post) și superior (1 post);
 • Direcția Operațiuni Vamale, Import-Export și Produse Accizabile / Structura centrală, București (7 posturi):
  • Serviciul Control importuri și operațiuni vamale: inspector antifraudă asistent (1 post) și principal (1 post);
  • Serviciul Control produse energetice: inspector antifraudă asistent (2 posturi) și principal (2 posturi);
  • Serviciul Control alcool, tutun și produse accizabile nearmonizate: inspector antifraudă superior (1 post);
 • Direcția Control Activități cu Risc Fiscal și Intervenție Rapidă / Structura centrală, București (12 posturi):
  • Serviciul control operativ inopinat 1: inspector antifraudă asistent (1 post) și superior (2 posturi);
  • Serviciul control operativ inopinat 2: inspector antifraudă principal (1 post);
  • Serviciul control operativ inopinat 3: inspector antifraudă principal (1 post);
  • Serviciul control tematic programat 1: inspector antifraudă asistent (1 post), principal (1 post) și superior (1 post);
  • Serviciul control tematic programat 2: inspector antifraudă asistent (4 posturi);
 • Direcția Regională Antifraudă Fiscală 1 Suceava (6 posturi):
  • Serviciul de control antifraudă 9: inspector antifraudă superior (2 posturi);
  • Compartimentul cooperare interinstituțională: inspector antifraudă asistent (2 posturi) și principal (2 posturi);
 • Direcția Regională Antifraudă Fiscală 2 Constanța (24 posturi):
  • Serviciul de control antifraudă 1: inspector antifraudă principal (1 post);
  • Serviciul de control antifraudă 3: inspector antifraudă asistent (1 post);
  • Serviciul de control antifraudă 7: inspector antifraudă superior (1 post);
  • Serviciul de control antifraudă 8: inspector antifraudă asistent (1 post);
  • Serviciul de analiză și programare: inspector antifraudă asistent (1 post);
  • Serviciul de monitorizare și control achiziții intracomunitare: inspector antifraudă debutant (5 posturi), asistent (7 posturi) și principal (3 posturi);
  • Compartimentul cooperare interinstituțională: inspector antifraudă asistent (2 posturi) și principal (2 posturi);
 • Direcția Regională Antifraudă Fiscală 3 Alexandria (34 posturi):
  • Serviciul de control antifraudă 1: inspector antifraudă asistent (1 post);
  • Serviciul de control antifraudă 3: inspector antifraudă asistent (1 post);
  • Serviciul de control antifraudă 4: inspector antifraudă asistent (1 post);
  • Serviciul de control antifraudă 5: inspector antifraudă asistent (1 post) și principal (2 posturi);
  • Serviciul de control antifraudă 6: inspector antifraudă asistent (1 post);
  • Serviciul de control antifraudă 8: inspector antifraudă superior (1 post);
  • Serviciul de control antifraudă 9: inspector antifraudă asistent (1 post);
  • Serviciul sinteză și raportări: inspector antifraudă principal (2 posturi);
  • Serviciul monitorizare și control achiziții intracomunitare: inspector antifraudă debutant (7 posturi); asistent (9 posturi) și principal (3 posturi);
  • Compartimentul cooperare interinstituțională: inspector antifraudă asistent (2 posturi) și principal (2 posturi);
 • Direcția Regională Antifraudă Fiscală 4 Târgu Jiu (22 posturi):
  • Serviciul de control antifraudă 1: inspector antifraudă asistent (1 post);
  • Serviciul de control antifraudă 9: inspector antifraudă principal (1 post);
  • Serviciul de analiză și programare: inspector antifraudă asistent (1 post);
  • Serviciul monitorizare și control achiziții intracomunitare: inspector antifraudă debutant (5 posturi), asistent (7 posturi) și principal (3 posturi);
  • Compartimentul cooperare interinstituțională: inspector antifraudă asistent (2 posturi) și principal (2 posturi);
 • Direcția Regională Antifraudă Fiscală 5 Deva (50 posturi):
  • Serviciul de control antifraudă 9: inspector antifraudă asistent (1 post);
  • Serviciul de analiză și programare: inspector antifraudă debutant (1 post);
  • Serviciul monitorizare și control achiziții intracomunitare: inspector antifraudă debutant (13 posturi), asistent (22 posturi) și principal (9 posturi);
  • Compartimentul cooperare interinstituțională: inspector antifraudă asistent (2 posturi) și principal (2 posturi);
 • Direcția Regională Antifraudă Fiscală 6 Oradea (41 posturi):
  • Serviciul de control antifraudă 1: inspector antifraudă asistent (1 post);
  • Serviciul sinteză și raportări: inspector antifraudă superior (1 post);
  • Serviciul monitorizare și control achiziții intracomunitare: inspector antifraudă debutant (10 posturi), asistent (15 posturi) și principal (10 posturi);
  • Compartimentul cooperare interinstituțională: inspector antifraudă asistent (2 posturi) și principal (2 posturi);
 • Direcția Regională Antifraudă Fiscală 7 Sibiu (6 posturi):
  • Serviciul de control antifraudă 1: inspector antifraudă asistent (1 post);
  • Serviciul de control antifraudă 8: inspector antifraudă superior (1 post);
  • Compartimentul cooperare interinstituțională: inspector antifraudă asistent (2 posturi) și principal (2 posturi);
 • Direcția Regională Antifraudă Fiscală București / Direcția Control Antifraudă 1 (7 posturi):
  • Serviciul de control antifraudă 1: inspector antifraudă asistent (1 post);
  • Serviciul de control antifraudă 5: inspector antifraudă asistent (1 post);
  • Serviciul de control antifraudă 6: inspector antifraudă asistent (1 post) și principal (1 post);
  • Serviciul de control antifraudă 8: inspector antifraudă principal (1 post);
  • Serviciul de control antifraudă 10: inspector antifraudă asistent (1 post) și principal (1 post);
 • Direcția Regională Antifraudă Fiscală București / Direcția Control Antifraudă 2 (8 posturi):
  • Serviciul de control antifraudă 1: inspector antifraudă asistent (1 post) și principal (1 post);
  • Serviciul de control antifraudă 3: inspector antifraudă asistent (1 post);
  • Serviciul de control antifraudă 4: inspector antifraudă asistent (1 post);
  • Serviciul de control antifraudă 7: inspector antifraudă principal (1 post);
  • Serviciul de control antifraudă 9: inspector antifraudă principal (1 post);
  • Serviciul de control antifraudă 10: inspector antifraudă asistent (1 post) și principal (1 post);
 • Direcția Regională Antifraudă Fiscală București / Direcția Control Antifraudă 3 (10 posturi):
  • Serviciul de control antifraudă 2: inspector antifraudă principal (1 post);
  • Serviciul de control antifraudă 4: inspector antifraudă asistent (1 post) și principal (1 post);
  • Serviciul de control antifraudă 6: inspector antifraudă principal (1 post);
  • Serviciul de control antifraudă 7: inspector antifraudă principal (1 post);
  • Serviciul de control antifraudă 8: inspector antifraudă asistent (1 post) și principal (2 posturi);
  • Serviciul de control antifraudă 9: inspector antifraudă principal (2 posturi);
 • Direcția Regională Antifraudă Fiscală București (4 posturi):
  • Compartimentul cooperare interinstituțională: inspector antifraudă asistent (2 posturi) și principal (2 posturi).

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 • a) cetățenie română și domiciliul în România;
 • b) cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
 • c) vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 • d) capacitate deplină de exercițiu;
 • e) stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 • f) îndeplinirea condițiilor de studii prevăzute de lege pentru funcția publică;
 • g) îndeplinirea condițiilor specifice pentru ocuparea funcției publice;
 • h) nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • i) să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • j) să nu fi desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită de lege);

Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice specifice:

 • inspector antifraudă, clasa I, gradul profesional superior: 9 ani;
 • inspector antifraudă, clasa I, gradul profesional principal: 5 ani;
 • inspector antifraudă, clasa I, gradul profesional asistent: un an;
 • inspector antifraudă, clasa I, gradul profesional debutant: nu este necesară vechime.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • Direcția de Combatere a Fraudelor (16 posturi):
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe economice;
  • promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităților specializate, acreditate în condițiile legii;
  • promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcției Generale Antifraudă Fiscală din punct de vedere psihologic și al comportamentului simulat, de către persoana sau cabinetele de specialitate, autorizate în condițiile legii;
  • disponibilitatea la delegări, detașări și deplasări în țară/străinătate;
  • disponibilitatea la program de lucru prelungit;
  • condiție fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic și intelectual prelungit;
  • abilități, calități și aptitudini necesare: capacitatea decizională, inclusiv în situații de criză, asumarea responsabilității, păstrarea confidențialității lucrărilor executate și a informațiilor deținute, fidelitate față de instituție, rezistență la stres, abilități de comunicare orală și scrisă, capacitatea de a lucra individual și în echipă, ținută morală și decentă în exercițiul funcției publice.
 • Direcția de Cooperare Interinstituțională / Structura centrală, București (19 posturi):
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice;
  • promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităților specializate, acreditate în condițiile legii;
  • promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcției Generale Antifraudă Fiscală din punct de vedere psihologic și al comportamentului simulat, de către persoana sau cabinetele de specialitate, autorizate în condițiile legii;
  • disponibilitatea la delegări, detașări și deplasări în țară/străinătate;
  • disponibilitatea la program de lucru prelungit;
  • condiție fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic și intelectual prelungit;
  • abilități, calități și aptitudini necesare: capacitatea decizională, inclusiv în situații de criză, asumarea responsabilității, păstrarea confidențialității lucrărilor executate și a informațiilor deținute, fidelitate față de instituție, rezistență la stres, abilități de comunicare orală și scrisă, capacitatea de a lucra individual și în echipă, ținută morală și decentă în exercițiul funcției publice;
 • Direcția Operațiuni Intracomunitare și TVA / Structura centrală, București (5 posturi):
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice sau economice;
  • promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităților specializate, acreditate în condițiile legii;
  • promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcției Generale Antifraudă Fiscală din punct de vedere psihologic și al comportamentului simulat, de către persoana sau cabinetele de specialitate, autorizate în condițiile legii;
  • posesor permis de conducere categoria B;
  • disponibilitatea la delegări, detașări și deplasări în țară/străinătate;
  • disponibilitatea la program de lucru prelungit;
  • condiție fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic și intelectual prelungit;
  • abilități, calități și aptitudini necesare: capacitatea decizională, inclusiv în situații de criză, asumarea responsabilității, păstrarea confidențialității lucrărilor executate și a informațiilor deținute, fidelitate față de instituție, rezistență la stres, abilități de comunicare orală și scrisă, capacitatea de a lucra individual și în echipă, ținută morală și decentă în exercițiul funcției publice;
 • Direcția Operațiuni Vamale, Import-Export și Produse Accizabile / Structura centrală, București (7 posturi):
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice sau economice;
  • promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităților specializate, acreditate în condițiile legii;
  • promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcției Generale Antifraudă Fiscală din punct de vedere psihologic și al comportamentului simulat, de către persoana sau cabinetele de specialitate, autorizate în condițiile legii;
  • posesor permis de conducere categoria B;
  • disponibilitatea la delegări, detașări și deplasări în țară/străinătate;
  • disponibilitatea la program de lucru prelungit;
  • condiție fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic și intelectual prelungit;
  • abilități, calități și aptitudini necesare: capacitatea decizională, inclusiv în situații de criză, asumarea responsabilității, păstrarea confidențialității lucrărilor executate și a informațiilor deținute, fidelitate față de instituție, rezistență la stres, abilități de comunicare orală și scrisă, capacitatea de a lucra individual și în echipă, ținută morală și decentă în exercițiul funcției publice;
 • Direcția Control Activități cu Risc Fiscal și Intervenție Rapidă / Structura centrală, București (12 posturi):
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice sau economice;
  • promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităților specializate, acreditate în condițiile legii;
  • promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcției Generale Antifraudă Fiscală din punct de vedere psihologic și al comportamentului simulat, de către persoana sau cabinetele de specialitate, autorizate în condițiile legii;
  • posesor permis de conducere categoria B;
  • disponibilitatea la delegări, detașări și deplasări în țară/străinătate;
  • disponibilitatea la program de lucru prelungit;
  • condiție fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic și intelectual prelungit;
  • abilități, calități și aptitudini necesare: capacitatea decizională, inclusiv în situații de criză, asumarea responsabilității, păstrarea confidențialității lucrărilor executate și a informațiilor deținute, fidelitate față de instituție, rezistență la stres, abilități de comunicare orală și scrisă, capacitatea de a lucra individual și în echipă, ținută morală și decentă în exercițiul funcției publice;
 • Direcția Regională Antifraudă Fiscală 1 Suceava (Serviciul de control antifraudă 9; 2 posturi):
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice sau economice;
  • promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităților specializate, acreditate în condițiile legii;
  • promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcției Generale Antifraudă Fiscală din punct de vedere psihologic și al comportamentului simulat, de către persoana sau cabinetele de specialitate, autorizate în condițiile legii;
  • posesor permis de conducere categoria B;
  • disponibilitatea la delegări, detașări și deplasări în țară/străinătate;
  • disponibilitatea la program de lucru prelungit;
  • condiție fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic și intelectual prelungit;
  • abilități, calități și aptitudini necesare: capacitatea decizională, inclusiv în situații de criză, asumarea responsabilității, păstrarea confidențialității lucrărilor executate și a informațiilor deținute, fidelitate față de instituție, rezistență la stres, abilități de comunicare orală și scrisă, capacitatea de a lucra individual și în echipă, ținută morală și decentă în exercițiul funcției publice;
 • Direcția Regională Antifraudă Fiscală 1 Suceava (Compartimentul cooperare interinstituțională; 4 posturi):
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice;
  • promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităților specializate, acreditate în condițiile legii;
  • promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcției Generale Antifraudă Fiscală din punct de vedere psihologic și al comportamentului simulat, de către persoana sau cabinetele de specialitate, autorizate în condițiile legii;
  • disponibilitatea la delegări, detașări și deplasări în țară/străinătate;
  • disponibilitatea la program de lucru prelungit;
  • condiție fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic și intelectual prelungit;
  • abilități, calități și aptitudini necesare: capacitatea decizională, inclusiv în situații de criză, asumarea responsabilității, păstrarea confidențialității lucrărilor executate și a informațiilor deținute, fidelitate față de instituție, rezistență la stres, abilități de comunicare orală și scrisă, capacitatea de a lucra individual și în echipă, ținută morală și decentă în exercițiul funcției publice;
 • Direcția Regională Antifraudă Fiscală 2 Constanța (Serviciul de control antifraudă 1; Serviciul de control antifraudă 3; Serviciul de control antifraudă 7; Serviciul de control antifraudă 8; Serviciul  de analiză și programare; 5 posturi):
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice sau economice;
  • promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităților specializate, acreditate în condițiile legii;
  • promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcției Generale Antifraudă Fiscală din punct de vedere psihologic și al comportamentului simulat, de către persoana sau cabinetele de specialitate, autorizate în condițiile legii;
  • posesor permis de conducere categoria B;
  • disponibilitatea la delegări, detașări și deplasări în țară/străinătate;
  • disponibilitatea la program de lucru prelungit;
  • condiție fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic și intelectual prelungit;
  • abilități, calități și aptitudini necesare: capacitatea decizională, inclusiv în situații de criză, asumarea responsabilității, păstrarea confidențialității lucrărilor executate și a informațiilor deținute, fidelitate față de instituție, rezistență la stres, abilități de comunicare orală și scrisă, capacitatea de a lucra individual și în echipă, ținută morală și decentă în exercițiul funcției publice;
 • Direcția Regională Antifraudă Fiscală 2 Constanța (Serviciul de monitorizare și control achiziții intracomunitare; 15 posturi):
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice sau economice;
  • promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităților specializate, acreditate în condițiile legii;
  • promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcției Generale Antifraudă Fiscală din punct de vedere psihologic și al comportamentului simulat, de către persoana sau cabinetele de specialitate, autorizate în condițiile legii;
  • posesor permis de conducere categoria B;
  • disponibilitatea la delegări, detașări și deplasări în țară/străinătate;
  • disponibilitatea la program de lucru prelungit;
  • condiție fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic și intelectual prelungit;
  • abilități, calități și aptitudini necesare: capacitatea decizională, inclusiv în situații de criză, asumarea responsabilității, păstrarea confidențialității lucrărilor executate și a informațiilor deținute, fidelitate față de instituție, rezistență la stres, abilități de comunicare orală și scrisă, capacitatea de a lucra individual și în echipă, ținută morală și decentă în exercițiul funcției publice;
  • activitatea specifică se desfășoară zilnic (inclusiv în zile nelucrătoare și sărbători legale) în trei schimburi și vizează monitorizarea achizițiilor intracomunitare de bunuri în punctele de trecere a frontierei de stat aflate în aria de responsabilitate a DRAF Constanța;
 • Direcția Regională Antifraudă Fiscală 2 Constanța (Compartimentul cooperare interinstituțională: inspector antifraudă asistent; 4 posturi):
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice;
  • promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităților specializate, acreditate în condițiile legii;
  • promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcției Generale Antifraudă Fiscală din punct de vedere psihologic și al comportamentului simulat, de către persoana sau cabinetele de specialitate, autorizate în condițiile legii;
  • disponibilitatea la delegări, detașări și deplasări în țară/străinătate;
  • disponibilitatea la program de lucru prelungit;
  • condiție fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic și intelectual prelungit;
  • abilități, calități și aptitudini necesare: capacitatea decizională, inclusiv în situații de criză, asumarea responsabilității, păstrarea confidențialității lucrărilor executate și a informațiilor deținute, fidelitate față de instituție, rezistență la stres, abilități de comunicare orală și scrisă, capacitatea de a lucra individual și în echipă, ținută morală și decentă în exercițiul funcției publice;
 • Direcția Regională Antifraudă Fiscală 3 Alexandria (Serviciul de control antifraudă 1, 3, 4, 5, 6, 8 și 9; 9 posturi):
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice sau economice;
  • promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităților specializate, acreditate în condițiile legii;
  • promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcției Generale Antifraudă Fiscală din punct de vedere psihologic și al comportamentului simulat, de către persoana sau cabinetele de specialitate, autorizate în condițiile legii;
  • posesor permis de conducere categoria B;
  • disponibilitatea la delegări, detașări și deplasări în țară/străinătate;
  • disponibilitatea la program de lucru prelungit;
  • condiție fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic și intelectual prelungit;
  • abilități, calități și aptitudini necesare: capacitatea decizională, inclusiv în situații de criză, asumarea responsabilității, păstrarea confidențialității lucrărilor executate și a informațiilor deținute, fidelitate față de instituție, rezistență la stres, abilități de comunicare orală și scrisă, capacitatea de a lucra individual și în echipă, ținută morală și decentă în exercițiul funcției publice;
 • Direcția Regională Antifraudă Fiscală 3 Alexandria (Serviciul sinteză și raportări; 2 posturi):
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice sau economice;
  • promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităților specializate, acreditate în condițiile legii;
  • promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcției Generale Antifraudă Fiscală din punct de vedere psihologic și al comportamentului simulat, de către persoana sau cabinetele de specialitate, autorizate în condițiile legii;
  • disponibilitatea la delegări, detașări și deplasări în țară/străinătate;
  • disponibilitatea la program de lucru prelungit;
  • condiție fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic și intelectual prelungit;
  • abilități, calități și aptitudini necesare: capacitatea decizională, inclusiv în situații de criză, asumarea responsabilității, păstrarea confidențialității lucrărilor executate și a informațiilor deținute, fidelitate față de instituție, rezistență la stres, abilități de comunicare orală și scrisă, capacitatea de a lucra individual și în echipă, ținută morală și decentă în exercițiul funcției publice;
 • Direcția Regională Antifraudă Fiscală 3 Alexandria (Serviciul monitorizare și control achiziții intracomunitare; 19 posturi):
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice sau economice;
  • promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităților specializate, acreditate în condițiile legii;
  • promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcției Generale Antifraudă Fiscală din punct de vedere psihologic și al comportamentului simulat, de către persoana sau cabinetele de specialitate, autorizate în condițiile legii;
  • posesor permis de conducere categoria B;
  • disponibilitatea la delegări, detașări și deplasări în țară/străinătate;
  • disponibilitatea la program de lucru prelungit;
  • condiție fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic și intelectual prelungit;
  • abilități, calități și aptitudini necesare: capacitatea decizională, inclusiv în situații de criză, asumarea responsabilității, păstrarea confidențialității lucrărilor executate și a informațiilor deținute, fidelitate față de instituție, rezistență la stres, abilități de comunicare orală și scrisă, capacitatea de a lucra individual și în echipă, ținută morală și decentă în exercițiul funcției publice;
 • Direcția Regională Antifraudă Fiscală 3 Alexandria (Compartimentul cooperare interinstituțională; 4 posturi):
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice;
  • promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităților specializate, acreditate în condițiile legii;
  • promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcției Generale Antifraudă Fiscală din punct de vedere psihologic și al comportamentului simulat, de către persoana sau cabinetele de specialitate, autorizate în condițiile legii;
  • disponibilitatea la delegări, detașări și deplasări în țară/străinătate;
  • disponibilitatea la program de lucru prelungit;
  • condiție fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic și intelectual prelungit;
  • abilități, calități și aptitudini necesare: capacitatea decizională, inclusiv în situații de criză, asumarea responsabilității, păstrarea confidențialității lucrărilor executate și a informațiilor deținute, fidelitate față de instituție, rezistență la stres, abilități de comunicare orală și scrisă, capacitatea de a lucra individual și în echipă, ținută morală și decentă în exercițiul funcției publice;
 • Direcția Regională Antifraudă Fiscală 4 Târgu Jiu (Serviciul de control antifraudă 1, Serviciul de control antifraudă 9, Serviciul de analiză și programare; 3 posturi):
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice sau economice;
  • promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităților specializate, acreditate în condițiile legii;
  • promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcției Generale Antifraudă Fiscală din punct de vedere psihologic și al comportamentului simulat, de către persoana sau cabinetele de specialitate, autorizate în condițiile legii;
  • posesor permis de conducere categoria B;
  • disponibilitatea la delegări, detașări și deplasări în țară/străinătate;
  • disponibilitatea la program de lucru prelungit;
  • condiție fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic și intelectual prelungit;
  • abilități, calități și aptitudini necesare: capacitatea decizională, inclusiv în situații de criză, asumarea responsabilității, păstrarea confidențialității lucrărilor executate și a informațiilor deținute, fidelitate față de instituție, rezistență la stres, abilități de comunicare orală și scrisă, capacitatea de a lucra individual și în echipă, ținută morală și decentă în exercițiul funcției publice;
 • Direcția Regională Antifraudă Fiscală 4 Târgu Jiu (Serviciul monitorizare și control achiziții intracomunitare; 15 posturi):
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice sau economice;
  • promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităților specializate, acreditate în condițiile legii;
  • promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcției Generale Antifraudă Fiscală din punct de vedere psihologic și al comportamentului simulat, de către persoana sau cabinetele de specialitate, autorizate în condițiile legii;
  • posesor permis de conducere categoria B;
  • disponibilitatea la delegări, detașări și deplasări în țară/străinătate;
  • disponibilitatea la program de lucru prelungit;
  • condiție fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic și intelectual prelungit;
  • abilități, calități și aptitudini necesare: capacitatea decizională, inclusiv în situații de criză, asumarea responsabilității, păstrarea confidențialității lucrărilor executate și a informațiilor deținute, fidelitate față de instituție, rezistență la stres, abilități de comunicare orală și scrisă, capacitatea de a lucra individual și în echipă, ținută morală și decentă în exercițiul funcției publice;
  • activitatea specifică se desfășoară zilnic (inclusiv în zile nelucrătoare și sărbători legale) în trei schimburi și vizează monitorizarea achizițiilor intracomunitare de bunuri în punctele de trecere a frontierei de stat aflate în aria de responsabilitate a DRAF Târgu Jiu;
 • Direcția Regională Antifraudă Fiscală 4 Târgu Jiu (Compartimentul cooperare interinstituțională; 4 posturi):
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice;
  • promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităților specializate, acreditate în condițiile legii;
  • promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcției Generale Antifraudă Fiscală din punct de vedere psihologic și al comportamentului simulat, de către persoana sau cabinetele de specialitate, autorizate în condițiile legii;
  • disponibilitatea la delegări, detașări și deplasări în țară/străinătate;
  • disponibilitatea la program de lucru prelungit;
  • condiție fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic și intelectual prelungit;
  • abilități, calități și aptitudini necesare: capacitatea decizională, inclusiv în situații de criză, asumarea responsabilității, păstrarea confidențialității lucrărilor executate și a informațiilor deținute, fidelitate față de instituție, rezistență la stres, abilități de comunicare orală și scrisă, capacitatea de a lucra individual și în echipă, ținută morală și decentă în exercițiul funcției publice;
 • Direcția Regională Antifraudă Fiscală 5 Deva (Serviciul de control antifraudă 9; Serviciul de analiză și programare; 2 posturi):
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice sau economice;
  • promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităților specializate, acreditate în condițiile legii;
  • promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcției Generale Antifraudă Fiscală din punct de vedere psihologic și al comportamentului simulat, de către persoana sau cabinetele de specialitate, autorizate în condițiile legii;
  • posesor permis de conducere categoria B;
  • disponibilitatea la delegări, detașări și deplasări în țară/străinătate;
  • disponibilitatea la program de lucru prelungit;
  • condiție fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic și intelectual prelungit;
  • abilități, calități și aptitudini necesare: capacitatea decizională, inclusiv în situații de criză, asumarea responsabilității, păstrarea confidențialității lucrărilor executate și a informațiilor deținute, fidelitate față de instituție, rezistență la stres, abilități de comunicare orală și scrisă, capacitatea de a lucra individual și în echipă, ținută morală și decentă în exercițiul funcției publice;
 • Direcția Regională Antifraudă Fiscală 5 Deva (Serviciul monitorizare și control achiziții intracomunitare; 44 posturi):
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice sau economice;
  • promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităților specializate, acreditate în condițiile legii;
  • promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcției Generale Antifraudă Fiscală din punct de vedere psihologic și al comportamentului simulat, de către persoana sau cabinetele de specialitate, autorizate în condițiile legii;
  • posesor permis de conducere categoria B;
  • disponibilitatea la delegări, detașări și deplasări în țară/străinătate;
  • disponibilitatea la program de lucru prelungit;
  • condiție fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic și intelectual prelungit;
  • abilități, calități și aptitudini necesare: capacitatea decizională, inclusiv în situații de criză, asumarea responsabilității, păstrarea confidențialității lucrărilor executate și a informațiilor deținute, fidelitate față de instituție, rezistență la stres, abilități de comunicare orală și scrisă, capacitatea de a lucra individual și în echipă, ținută morală și decentă în exercițiul funcției publice;
  • activitatea specifică se desfășoară zilnic (inclusiv în zile nelucrătoare și sărbători legale) în trei schimburi și vizează monitorizarea achizițiilor intracomunitare de bunuri în punctele de trecere a frontierei de stat aflate în aria de responsabilitate a DRAF Deva;
 • Direcția Regională Antifraudă Fiscală 5 Deva (Compartimentul cooperare interinstituțională; 4 posturi):
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice;
  • promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităților specializate, acreditate în condițiile legii;
  • promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcției Generale Antifraudă Fiscală din punct de vedere psihologic și al comportamentului simulat, de către persoana sau cabinetele de specialitate, autorizate în condițiile legii;
  • disponibilitatea la delegări, detașări și deplasări în țară/străinătate;
  • disponibilitatea la program de lucru prelungit;
  • condiție fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic și intelectual prelungit;
  • abilități, calități și aptitudini necesare: capacitatea decizională, inclusiv în situații de criză, asumarea responsabilității, păstrarea confidențialității lucrărilor executate și a informațiilor deținute, fidelitate față de instituție, rezistență la stres, abilități de comunicare orală și scrisă, capacitatea de a lucra individual și în echipă, ținută morală și decentă în exercițiul funcției publice;
 • Direcția Regională Antifraudă Fiscală 6 Oradea (Serviciul de control antifraudă 1; 1 post):
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice sau economice;
  • promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităților specializate, acreditate în condițiile legii;
  • promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcției Generale Antifraudă Fiscală din punct de vedere psihologic și al comportamentului simulat, de către persoana sau cabinetele de specialitate, autorizate în condițiile legii;
  • posesor permis de conducere categoria B;
  • disponibilitatea la delegări, detașări și deplasări în țară/străinătate;
  • disponibilitatea la program de lucru prelungit;
  • condiție fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic și intelectual prelungit;
  • abilități, calități și aptitudini necesare: capacitatea decizională, inclusiv în situații de criză, asumarea responsabilității, păstrarea confidențialității lucrărilor executate și a informațiilor deținute, fidelitate față de instituție, rezistență la stres, abilități de comunicare orală și scrisă, capacitatea de a lucra individual și în echipă, ținută morală și decentă în exercițiul funcției publice;
 • Direcția Regională Antifraudă Fiscală 6 Oradea (Serviciul sinteză și raportări; 1 post):
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice sau economice;
  • promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităților specializate, acreditate în condițiile legii;
  • promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcției Generale Antifraudă Fiscală din punct de vedere psihologic și al comportamentului simulat, de către persoana sau cabinetele de specialitate, autorizate în condițiile legii;
  • disponibilitatea la delegări, detașări și deplasări în țară/străinătate;
  • disponibilitatea la program de lucru prelungit;
  • condiție fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic și intelectual prelungit;
  • abilități, calități și aptitudini necesare: capacitatea decizională, inclusiv în situații de criză, asumarea responsabilității, păstrarea confidențialității lucrărilor executate și a informațiilor deținute, fidelitate față de instituție, rezistență la stres, abilități de comunicare orală și scrisă, capacitatea de a lucra individual și în echipă, ținută morală și decentă în exercițiul funcției publice;
 • Direcția Regională Antifraudă Fiscală 6 Oradea (Serviciul monitorizare și control achiziții intracomunitare; 35 posturi):
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice sau economice;
  • promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităților specializate, acreditate în condițiile legii;
  • promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcției Generale Antifraudă Fiscală din punct de vedere psihologic și al comportamentului simulat, de către persoana sau cabinetele de specialitate, autorizate în condițiile legii;
  • posesor permis de conducere categoria B;
  • disponibilitatea la delegări, detașări și deplasări în țară/străinătate;
  • disponibilitatea la program de lucru prelungit;
  • condiție fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic și intelectual prelungit;
  • abilități, calități și aptitudini necesare: capacitatea decizională, inclusiv în situații de criză, asumarea responsabilității, păstrarea confidențialității lucrărilor executate și a informațiilor deținute, fidelitate față de instituție, rezistență la stres, abilități de comunicare orală și scrisă, capacitatea de a lucra individual și în echipă, ținută morală și decentă în exercițiul funcției publice;
  • activitatea specifică se desfășoară zilnic (inclusiv în zile nelucrătoare și sărbători legale) în trei schimburi și vizează monitorizarea achizițiilor intracomunitare de bunuri în punctele de trecere a frontierei de stat aflate în aria de responsabilitate a DRAF Oradea;
 • Direcția Regională Antifraudă Fiscală 6 Oradea (Compartimentul cooperare interinstituțională; 4 posturi):
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice;
  • promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităților specializate, acreditate în condițiile legii;
  • promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcției Generale Antifraudă Fiscală din punct de vedere psihologic și al comportamentului simulat, de către persoana sau cabinetele de specialitate, autorizate în condițiile legii;
  • disponibilitatea la delegări, detașări și deplasări în țară/străinătate;
  • disponibilitatea la program de lucru prelungit;
  • condiție fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic și intelectual prelungit;
  • abilități, calități și aptitudini necesare: capacitatea decizională, inclusiv în situații de criză, asumarea responsabilității, păstrarea confidențialității lucrărilor executate și a informațiilor deținute, fidelitate față de instituție, rezistență la stres, abilități de comunicare orală și scrisă, capacitatea de a lucra individual și în echipă, ținută morală și decentă în exercițiul funcției publice;
 • Direcția Regională Antifraudă Fiscală 7 Sibiu (Serviciul de control antifraudă 1 și 8; 2 posturi):
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice sau economice;
  • promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităților specializate, acreditate în condițiile legii;
  • promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcției Generale Antifraudă Fiscală din punct de vedere psihologic și al comportamentului simulat, de către persoana sau cabinetele de specialitate, autorizate în condițiile legii;
  • posesor permis de conducere categoria B;
  • disponibilitatea la delegări, detașări și deplasări în țară/străinătate;
  • disponibilitatea la program de lucru prelungit;
  • condiție fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic și intelectual prelungit;
  • abilități, calități și aptitudini necesare: capacitatea decizională, inclusiv în situații de criză, asumarea responsabilității, păstrarea confidențialității lucrărilor executate și a informațiilor deținute, fidelitate față de instituție, rezistență la stres, abilități de comunicare orală și scrisă, capacitatea de a lucra individual și în echipă, ținută morală și decentă în exercițiul funcției publice;
 • Direcția Regională Antifraudă Fiscală 7 Sibiu (Compartimentul cooperare interinstituțională; 4 posturi):
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice;
  • promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităților specializate, acreditate în condițiile legii;
  • promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcției Generale Antifraudă Fiscală din punct de vedere psihologic și al comportamentului simulat, de către persoana sau cabinetele de specialitate, autorizate în condițiile legii;
  • disponibilitatea la delegări, detașări și deplasări în țară/străinătate;
  • disponibilitatea la program de lucru prelungit;
  • condiție fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic și intelectual prelungit;
  • abilități, calități și aptitudini necesare: capacitatea decizională, inclusiv în situații de criză, asumarea responsabilității, păstrarea confidențialității lucrărilor executate și a informațiilor deținute, fidelitate față de instituție, rezistență la stres, abilități de comunicare orală și scrisă, capacitatea de a lucra individual și în echipă, ținută morală și decentă în exercițiul funcției publice;
 • Direcția Regională Antifraudă Fiscală București / Direcția Control Antifraudă 1, 2 și 3 (25 posturi):
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice sau economice;
  • promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităților specializate, acreditate în condițiile legii;
  • promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcției Generale Antifraudă Fiscală din punct de vedere psihologic și al comportamentului simulat, de către persoana sau cabinetele de specialitate, autorizate în condițiile legii;
  • posesor permis de conducere categoria B;
  • disponibilitatea la delegări, detașări și deplasări în țară/străinătate;
  • disponibilitatea la program de lucru prelungit;
  • condiție fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic și intelectual prelungit;
  • abilități, calități și aptitudini necesare: capacitatea decizională, inclusiv în situații de criză, asumarea responsabilității, păstrarea confidențialității lucrărilor executate și a informațiilor deținute, fidelitate față de instituție, rezistență la stres, abilități de comunicare orală și scrisă, capacitatea de a lucra individual și în echipă, ținută morală și decentă în exercițiul funcției publice;
 • Direcția Regională Antifraudă Fiscală București (Compartimentul cooperare interinstituțională; 4 posturi):
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice;
  • promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităților specializate, acreditate în condițiile legii;
  • promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcției Generale Antifraudă Fiscală din punct de vedere psihologic și al comportamentului simulat, de către persoana sau cabinetele de specialitate, autorizate în condițiile legii;
  • disponibilitatea la delegări, detașări și deplasări în țară/străinătate;
  • disponibilitatea la program de lucru prelungit;
  • condiție fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic și intelectual prelungit;
  • abilități, calități și aptitudini necesare: capacitatea decizională, inclusiv în situații de criză, asumarea responsabilității, păstrarea confidențialității lucrărilor executate și a informațiilor deținute, fidelitate față de instituție, rezistență la stres, abilități de comunicare orală și scrisă, capacitatea de a lucra individual și în echipă, ținută morală și decentă în exercițiul funcției publice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 februarie 2016: termenul limită pentru depunerea dosarelor (în zilele lucrătoare, între orele 08:30-17:00 de luni până joi și 08:30-14:30 vineri; dosarele se depun la sediul ANAF/Registratura generală din str. Apolodor nr. 17, sector 5, București, parter)
 • 05 martie 2016, ora 10:00: proba scrisă (se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării funcțiilor publice; subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei de concurs aprobate de președintele ANAF, astfel încât să asigure verificarea capacității de analiză și sinteză a candidaților, în concordanță cu nivelul și specificul funcțiilor publice pentru care se organizează concursul; bibliografiile aferente sunt prevăzute în anexele de mai jos);
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarul de concurs va fi alcătuit din componente îndosariate într-un dosar cu șină (cartonat), care trebuie să conțină următoarele:

 • a) cererea de înscriere privind participarea la concurs (imprimată față-verso), al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 al prezentului anunț;
 • b) copia actului de identitate;
 • c) copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, în cazul în care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate;
 • d) copia diplomei de licență sau echivalentă;
 • e) copia carnetului de muncă sau adeverință doveditoare a vechimii în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz;
 • f) copia permisului de conducere, categoria B, după caz;
 • g) cazierul judiciar;
 • h) adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 3 luni anterior desfășurării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (adeverința trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia);
 • i) o declarație pe propria răspundere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul anunț;
 • j) curriculum vitae, potrivit modelului comun european, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae, al cărei model este prevăzut în anexa 5 la prezentul anunț;
 • k) documentele care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (7), lit. b) și c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 144/2014, respectiv avizul psihologic care privește evaluarea psihologică complexă a candidatului și avizul psihologic cu privire la aprecierea nivelului de integritate al candidatului (certificatele trebuie să fie eliberate cu cel mult 3 luni anterior desfășurării concursului). Cele două certificate trebuie emise în urma unei sesiuni unitare de examinare realizate de către același psiholog. Lista personalului și a entităților acreditate, respectiv autorizate să realizeze evaluările psihologice complexe și de integritate se publică pe site-ul web al Colegiului Psihologilor din România și pe site-ul web al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și în anexa listei furnizorilor inclusă mai jos.

Vechimea în muncă și/sau în specialitatea studiilor dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2011 va fi atestată prin înscrierile din cartea de muncă, iar vechimea dobândită în muncă și/sau în specialitatea studiilor după data de 1 ianuarie 2011 va fi atestată prin adeverințe care vor avea formatul standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul tehnic al comisiei de examinare și evaluare. Cererea de înscriere poate fi listată din anexa de mai jos, de pe site-ul ANAF sau se pune la dispoziția candidaților de către Agenție, prin grija secretariatului tehnic al comisiei de examinare și evaluare. Sunt considerate complete dosarele de concurs care conțin toate documentele prevăzute, până la termenul-limită al perioadei de înscriere stabilit în anunțul de concurs.

Regulamentul de desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcției publice specifice de inspector antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 677/2013, cu modificările și completările ulterioare. Pentru înscrierea candidaților în cele mai bune condiții, fără afectarea timpului de depunere și asigurarea depunerii în termenul prevăzut de lege, facem un apel către persoanele care se înscriu la concurs să ia toate măsurile în vederea utilizării întregii perioade de depunere a dosarelor de înscriere, astfel încât să se evite eventualele aglomerații în ultima zi prevăzută pentru înscriere.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Bibliografia pentru concursul organizat în vederea ocupării funcțiilor publice specifice vacante de execuție de inspector antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală / Direcția Generală Antifraudă Fiscală:

 • 1. Ordonanța de Urgență nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările și completările ulterioare;
 • 2. Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
 • 3. Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • 4. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • 5. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
 • 6. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
 • 7. Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal, cu modificările și completările ulterioare;
 • 8. Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioare;
 • 9. Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • 10. Ordonanța de Urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare;
 • 11. Ordinul nr. 2.634/2015 al Ministrului Finanțelor Publice privind documentele financiar contabile;
 • 12. Ordinul nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale și individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
 • 13. Ordinul nr. 170/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă;
 • 14. Ordinul nr. 76/2010 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (390 VIES) „Declarație recapitulativă privind livrările / achizițiile / prestările intracomunitare”, cu modificările și completările ulterioare;
 • 15. Ordinul nr. 3.769/2015 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA și pentru aprobarea modelului și conținutului declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA;
 • 16. Regulamentul (UE) nr. 904/2010 al Consiliului din 7 octombrie 2010 privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoare adăugată;
 • 17. Regulamentul (UE) nr. 389/2012 al Consiliului din 2 mai 2012 privind cooperarea în domeniul accizelor și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.073/2004;
 • 18. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare;
 • 19. Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • 20. Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;
 • 21. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • 22. Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau de prestări de servicii ilicite, republicată;
 • 23. Ordonanța de Urgență nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale, cu modificările și completările ulterioare;
 • 24. Ordinul nr. 664/2012 al Ministrului Finanțelor Publice privind autorizarea și/sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naționale a României, cu modificările și completările ulterioare;
 • 25. Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • 26. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • 27. Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol;
 • 28. Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control;

Alte prevederi legale:

 • 29. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • 30. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;
 • 31. Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
 • 32. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

Bibliografia pentru concursul organizat în vederea ocupării funcțiilor publice specifice vacante de execuție de inspector antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală / Direcția Generală Antifraudă, următoarele structuri: Direcția de cooperare interinstituțională a structurii centrale și Compartimentele de cooperare interinstituțională din cadrul Direcțiilor regionale antifraudă fiscală:

 • I. 1. Ordonanța de Urgență nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările și completările ulterioare;
 • 2. Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
 • 3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • 4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;
 • 5. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;
 • III. 6. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • 7. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
 • 8. Ordinul nr. 3.838/2015 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de control a Direcției Generale Antifraudă Fiscală;
 • 9. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • 10. Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau de prestări de servicii ilicite, republicată;
 • 11. Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • IV. 12. Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare – Partea specială – Titlul III, Cap. I – Infracțiuni contra autorității; Titlul V – Infracțiuni de corupție și de serviciu;
 • 13. Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare – Partea generală – Titlul III – Participanții la procesul penal, Titlul V – Cap. III – Măsurile asiguratorii, restituirea lucrurilor și restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunii; Partea specială – Titlul I – Urmărirea penală;
 • 14. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare;
 • 15. Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • 16. Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
 • 17. Legea nr. 545/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare;
 • 18. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, cu modificările și completările ulterioare;
 • 19. Legea nr. 508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, cu modificările și completările ulterioare;
 • 20. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare;
 • V. 21. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare – Cartea a II-a – Procedura contencioasă;
 • 22. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • 23. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 • 24. Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • 25. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia generală de organizare şi resurse umane, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, București, telefon: 021/319.97.59, 0214/319.97.68, interior: 2018, 2492, 2026, 2011, 2059, 1342.

Anexe:

 

Apply for this Job