Funcții publice – Primăria Municipiului TulceaFuncții publice

Primăria Municipiului Tulcea

11 ianuarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Tulcea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Serviciului Impozite Taxe:

 • inspector, clasa I, grad profesional asistent (1 post) din cadrul Compartimentului Inspecție Urbană;
 • consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent (1 post) din cadrul Compartimentului Juridic. Autorizări. Eliberări Certificate;
 • inspector, clasa I, grad profesional debutant (1 post) din cadrul Biroului Certificate de Urbanism și Autorizații de Construire/Desființare;
 • inspector, clasa I, grad profesional debutant (1 post) din cadrul Compartimentului Strategie Urbană.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • pentru inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul
 • Compartimentului Inspecție Urbană:
  • studii universitare de licență absolvite eu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției – minimum 1 an;
 • pentru consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Juridic, Autorizări, Eliberări Certificate:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor juridice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției – minimum 1 an;
 • pentru inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Certificate de Urbanism și Autorizații de Construire/Desființare:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.
 • pentru inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Strategie Urbană:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul arhitectura, urbanism sau științe inginerești (domenii tehnice);

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 ianuarie 2019, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 19 februarie 2019, ora 10.00 proba scrisă;
 • data și ora interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Tulcea din Tulcea, str. Păcii nr. 20, Județul Tulcea, telefon 0240/511.440 sau 0240/515.760, interior 208,e-mail: resurseumane@primaria-tulcea.ro.

Apply for this Job