Funcții publice – Primăria Municipiului TulceaFuncții publice

Primăria Municipiului Tulcea

11 ianuarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Tulcea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Serviciului Gospodărie Municipală:

 • inspector, clasa I, grad profesional principal (l post) – Birou Infrastructură Stradală:
 • inspector, clasa I, grad profesional superior (2 posturi) – Birou Infrastructură Stradală;
 • inspector, clasa I, grad profesional superior (1 post) – Compartiment Salubritate. Gunoi Menajer. Ecarisaj. Zone Verzi:
 • inspector, clasa I, grad profesional asistent (1 post) – Compartiment Salubritate. Gunoi Menajer, Ecarisaj, Zone Verzi;
 • inspector, clasa I, grad profesional principal (1 post) – Compartiment Iluminat Public;
 • inspector, clasa I, grad profesional superior (1 post) – Compartiment Edilitar Gospodăresc.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

*        pentru inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Biroului In frastructură Stradală:

–        studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor inginerești, cu următoarele specializări: îmbunătățiri funciare, drumuri, inginerie civilă sau construcții;

–        vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției – minimum 5 ani;

*        pentru inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Biroului Infrastructură Stradală:

–        studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor inginerești, cu următoarele specializări: îmbunătățiri funciare, drumuri, inginerie civilă sau construcții;

–        vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției – minimum 7 ani;

*        pentru inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Salubritate, Gunoi Menajer, Ecarisaj, Zone Verzi:

–        studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor inginerești;

–        vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției – minimum 1 an;

 • pentru inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Salubritate, Gunoi Menajer, Ecarisaj, Zone Veizi:

–        studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice;

–        vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției – minimum 7 ani;

 • pentru inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Iluminat Public:

–        studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor inginerești, cu următoarele specializări: inginerie energetică, electrotehnică sau electroenergetică;

–        vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției – minimum 5 ani;

 • pentru inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Edilitar Gospodăresc:

–        studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor inginerești;

–        vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției – minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 ianuarie 2019, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 18 februarie 2019, ora 10.00 proba scrisă;
 • data și ora interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Tulcea din Tulcea, str. Păcii nr. 20, Județul Tulcea, telefon 0240/511.440 sau 0240/515.760, interior 208,e-mail: resurseumane@primaria-tulcea.ro.

Apply for this Job