Funcții publice (2 posturi) – Primăria Orașului Buziaș, Județul TimișFuncții publice (2 posturi)

Primăria Orașului Buziaș, Județul Timiș

14 august 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Orașului Buziaș, Județul Timiș organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante de:

Serviciul Administrație Publica Locala – Compartiment Juridic și Administrație – Secretariat:

  • consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior – vechime în specialitatea studiilor – minimum 7 ani.

Condiții generale: conform art.465 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Condiții specifice:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; domeniul – științe juridice; specializare – drept.

Concursul constă în:

selecția dosarelor va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor:

  • proba scrisă programată în data de 17.09.2019, ora 10.00 ;
  • proba interviului programată în data de 19.09.2019. ora 10.00.

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul instituției în termen de 20 zile de la data publicării anunțului in Monitorul Oficial al României. Partea a IlI-a, la Compartimentul R.U.O.N.S. din cadrul Primăriei Orașului Buziaș.

Dosarele de înscriere la concurs vor conține, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de ari.49 în Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 (actualizată).

Serviciul Coordonare – Urmărire Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului. Cadastru. Fond Funciar – Compartiment Coordonare – Urmărire Investiții. Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

  • inspector, clasa I, grad profesional debutant: vechime în specialitatea studiilor – nu.

Condiții generale: conform art.465 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Condiții specifice:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare dc lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; domeniul: inginerie civilă sau arhitectură; specializare : construcții civile, industriale și agricole, cai ferate, drumuri și poduri, amenajări și construcții hidrotehnice, arhitectură.

Concursul constă în:

selecția dosarelor va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor,

  • proba scrisă programată în data de 18.09.2019, ora 10.00;
  • proba intervhilw programată în data de 20.09.2019, ora 10.00.

Dosarele de înscriere sc vor depune la sediul instituției în termen de 20 zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României. Partea a III-a, la Compartimentul R.U.O.N.S. din cadrul Primăriei Orașului Buziaș.

Dosarele de înscriere la concurs vor conține, în mod obligatoriu, documentele prevăzute dc art. 49 în Hotărârea Guvernului nr. 611’2008 (actualizată).

Serviciul Coordonarc-Urmarirc Investiții. Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Cadastru. Fond Funciar – Compartiment Cadastru. Fond Funciar:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Buziaș, str. Principală nr. 16, Județul Timiș, telefon: 0256/321.431.

Apply for this Job