Funcții publice – Poliţia Locală BraşovFuncții publice

Poliţia Locală Braşov

24 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Poliţia Locală Braşov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

Biroul nr. I Ordine Publică:

 • 2 funcţii publice de execuţie de poliţist local, clasa I, grad profesional asistent;

Biroul nr.2 Ordine Publică:

 • 1 funcţie publică de execuţie de poliţist local, clasa III, grad profesional asistent;

Biroul nr.3 Ordine Publică:

 • 1 funcţie publică dc execuţie de poliţist local, clasa III, grad profesional asistent;

Biroul nr.4 Ordine Publică, intervenţii:

 • 2 funcţii publice dc execuţie dc poliţist local, clasa III, grad profesional asistent;
 • 1 funcţie publică dc execuţie dc poliţist local, clasa III, grad profesional principal;

Serviciul Inspecţie – Control şi Disciplina în Construcţii:

 • 1 funcţie publică dc execuţie de poliţist local, clasa I, grad profesional superior cu atribuţii în domeniul disciplinei în construcţii;

Compartimentul Financiar Contabilitate:

 • 1 funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior;

Biroul Resurse Umane, juridic:

 • 1 funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior;
 • 1 funcţie publică de execuţie de referent, clasa III, grad profesional superior.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 1. Candidaţii ce optează pentru un post de poliţist local din cadrul Biroului nr.l Ordine Publică, Biroului nr.2 Ordine Publică, Biroului nr.3 Ordine Publică şi Biroului nr.4 Ordine Publică, Intervenţii vor susţine o probă suplimentară – proba sportivă şi trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), abilitate de lucru în echipă, în schimburi/ture, disponibilitate de a lucra şi în afara orelor dc program, să aibă o condiţie fizică bună, să fie apţi din punct de vedere psihologic pentru port- armăţamiă letală), să fie o persoană cu integritate morală, corectă, de bună credinţă, precum şi următoarele condiţii:

*        pentru funcţia publică de execuţie de poliţist local, clasa III, grad profesional asistent:

 •  studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 •   vechime minimă 6 luni în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

*        pentru funcţia publică dc execuţie de poliţist local, clasa III, grad profesional principal:

 •  studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 •  vechime minimă 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

*        pentru funcţia publică dc execuţie de poliţist local, clasa I, grad profesional asistent:

 •    studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare dc lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 •   vechime minimă 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
 1. Candidaţii ce optează pentru postul dc consilier, clasa I, grad superior din cadrul Compartimentului Financiar Contabilitate vor susţine probă suplimentară de testarea cunoştinţelor IT şi trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.l88/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2). abilitate de lucru în echipă, disponibilitate de a lucra şi în afara orelor de program, să fie o persoană cu integritate morală, corectă, de bună credinţă, precum şi următoarele condiţii:
 •   studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lunga durată absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţe economice (RSI);
 • vechime minimă 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
 1. Candidaţii ce optează pentru postul de consilier, clasa I, grad superior din cadrul Biroului Resurse umane, juridic vor susţine o probă suplimentară de testarea cunoştinţelor IT şi trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), abilitate de lucru în echipă, disponibilitate de a lucra şi în afara orelor de program, să fie o persoană cu integritate morală, corectă, de bună credinţă, precum şi următoarele condiţii:
 • studii universitare de licenţa absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în una din următoarele ramuri de ştiinţe (RSI): ştiinţe juridice sau ştiinţe administrative sau ştiinţe economice;
 • vechime minimă 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
 1. Candidaţii ce optează pentru postul de referent, clasa III, grad superior din cadrul Biroului Resurse umane, juridic vor susţine o probă suplimentară de testarea cunoştinţelor IT şi trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), abilitate de lucru în echipă, disponibilitate de a lucra şi în afara orelor de program, să fie o persoană cu integritate morală, corectă, de bună credinţă, precum şi următoarele condiţii:
 • studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat,
 •  vechime minimă 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
 1. Candidaţii ce optează pentru postul de poliţist local, clasa I, grad profesional superior cu atribuţii în domeniul disciplinei în construcţii din cadrul Serviciului Inspecţie – Control şi Disciplină în Construcţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), abilitate de lucru în echipă, disponibilitate de a lucra şi în afara orelor de program, să fie apţi din punct de vedere psihologic, să fie o persoană cu integritate morală, corectă, de bună credinţă, precum şi următoarele condiţii:
 •   studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în una din următoarele ramuri de ştiinţe (RSI): inginerie civilă (domeniul ingineriei civile sau ingineria instalaţiilor); arhitectură şi urbanism.
 •    vechime minimă 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 septembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 25 septembrie 2018, ora 10:00: proba sportivă – la Liceul Sportiv;
 • 27 septembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Informaţii suplimentare se obţin la Poliţia Locală Braşov,din Brașov, str. N. Bălcescu nr. 62-64, telefon 0368/457.010, e-mail resurse.umane@politialocalabrasov.ro.

Apply for this Job