Funcții publice – Municipiul TimişoaraFuncții publice

Municipiul Timişoara

20 iulie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Municipiul Timişoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante de:

 • 1 consilier, clasa I gradul principal la Compartimentul Servicii Informatice;

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite eu diplomă; studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – inginer calculatoare şi tehnologia informaţiei;vechime – minimum 5 ani vechime.

 • 1 consilier, clasa I, grad superior la Serviciul Autoritate Tutelară; Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime – minimum 7 ani.
 • 1 consilier, clasa I, grad superior la Serviciul Achiziţii Publice; Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime – minimum 7 ani.
 • 1 consilier, clasa I, grad debutant la Serviciul Achiziţii Publice; Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;vechime – fără vechime.
 • 1 consilier, clasa I, grad superior la Biroul Contabilitate;

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată absolvite eu diplomă de licenţă sau eehivalentă- specializare economie/contabilitate; vechime – minimum 7 ani.

 • l consilier, clasa I, grad superior la Biroul Evidenţă Patrimoniu; Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă- specializare economie/contabilitate; vechime – minimum 7 ani.
 • 2 consilieri, clasa I, grad principal la Serviciul Buget;

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite eu diplomă, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă- specializare economie/contabilitate; vechime – minimum 5 ani.

 • 1 consilier, clasa I, grad superior la Biroul Banca de Date Uibane; Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă- specializare ştiinţe inginereşti-geodezie/cadastru/topografie; vechime – minimum 7 ani.
 • 1 consilier, clasa I, grad superior la Biroul Construcţii Instalaţii; Condiţii; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă specializare ştiinţe inginereşti: construcţii; vechime – minimum 7 ani.
 • 1 consilier, clasa I, grad asistent la Biroul Construcţii Instalaţii; Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă- arhitectură/ştiinţe inginereşti/construcţii; vechime – minimum 1 an.
 • 1 consilier, clasa I, grad superior la Biroul Eficientizare Energetică Blocuri;

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – ştiinţe inginereşti/construcţii; vechime – minimum 7 ani.

 • 1 consilier, clasa I, grad asistent la Serviciul Certificări şi Autorizări; Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă-  arhitectură/ştiinţe inginereşti/construcţii; vechime – minimum 1 an.
 • 2 consilieri, clasa I, grad principal la Compartimentul Monitorizare şi Control Urbanistic;

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă –  ştiinţe inginereşti/construcţii; vechime – minimum 5 ani,

 • 1 consilier, clasa I, grad debutant la Unitatea de Implementare Proiecte Angajate ca şi Capitală Europeană a Culturii;

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă-  ştiinţe inginereşti – construcţii/ arhitectură; fără vechime.

 • 1 consilier, clasa I, grad asistent la Unitatea de Implementare Proiecte Angajate ca şi Capitală Europeană a Culturii;

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă -ştiinţe inginereşti – construcţii/arhitectum; vechime – minimum 1 an,

 • 1 consilier, clasa I, grad asistent la Biroul Generare şi Management Proiecte Edilitare;

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: vechime – minimum 1 an.

 • 1 consilier, clasa I, grad debutant la Biroul Generare şi Management Proiecte Edilitare;

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: fără vechime.

 • 1 consilier, clasa I, grad asistent la Biroul Monitorizare, Implementare Proiecte Edilitare;

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime – minimum 1 an.

 • 1 consilier, clasa I, grad debutant la Biroul Monitorizare, Implementare Proiecte Edilitare;

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; fără vechime.

 • 1 referent, clasa III, grad asistent la Biroul Transport şi Siguranţa Circulaţiei;

Condiţii: studii liceale respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; vechime – minimum 6 luni.

 • 2 consilieri, clasa I, grad superior la Biroul Drumuri, Poduri, Parcaje; Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă –  ştiinţe inginereşti – inginerie civilă; vechime – minimum 7 ani.
 • 2 consilieri, clasa I, grad debutant la Compartimentul Realizare, întreţinere, Reparare Drumuri, Trotuare şi Parcaje Instituţionale ale Municipalităţii;

Condiţii:studii universitare de licenţă absolvite eu diplomă, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – ştiinţe inginereşti – inginerie civilă; fără vechime.

 • 1 consilier, clasa I, grad superior la Serviciul Stare Civilă;

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite eu diplomă, studii superioare de lungă durată absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul – ştiinţe juridice; vechime – minimum 7 ani.

 • 1 consilier, clasa I, grad principal la Serviciul Slare Civilă;

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul – ştiinţe juridice; vechime – minimum 5 ani;

 • 1 consilier, clasa I, grad principal la Serviciul Evidenţa Persoanei; Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta în domeniul – ştiinţe juridice; vechime – minimum 5 ani;
 • 1 referent, clasa III, grad superior la Serviciul Evidenţa Persoanei;

Condiţii: studii liceale respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; vechime – minimum 7 ani.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 august 2018, termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 21 august 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Relaţii suplimentare se pot obţine la adresa de corespondență: Timişoara, bd. Miron Costiu nr. 2, tel. 0256.408352, 0256.408382, fax 0256.490635

Apply for this Job