Funcții publice – Institutul Naţional de Statistică BucureștiFuncții publice

Institutul Naţional de Statistică București

31 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Institutul Naţional de Statistică organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul Institutului Naţional de Statistică:

 • Direcţia Generală de Statistică Economică, Direcţia statisticii comerţului exterior, Serviciul validare date Intrastat colectate:
 • 1 post consilier principal.
  • Condiţii specifice:
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 5 ani;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramurile de ştiinţă (RS1) matematică, ştiinţe economice;
  • cunoştinţe de limba engleză, nivel mediu, scris şi vorbit;
  • cunoştinţe de operare PC şi utilizare software specific desfăşurării activităţii respectiv lucrul cu bazele de date utilizând SQL, Visual FoxPro, MS Office – nivel mediu.
 • Direcţia Generală de Statistică Economică, Direcţia statisticii comerţului exterior, Serviciul validare date Intrastat colectate:
 • 1 post consilier asistent.
 • Condiţii specifice:
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 1 an;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramurile de ştiinţă (RSI) matematică, ştiinţe economice;
  • cunoştinţe dc limba engleză, nivel mediu, scris şi vorbit
  • cunoştinţe de operare PC şi utilizare software specific desfăşurării activităţii, respectiv lucrul cu bazele dc date utilizând SQL, Visual FoxPro, MS Office – nivel mediu.
 • Direcţia Generală de Statistică Economică, Direcţia de statistici structurale ale întreprinderii. Compartimentul de statistică privind societatea informaţională, noua economie:
 • 1 post expert asistent.
  • Condiţii specifice:
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 1 an;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă (RSI) ştiinţe economice, informatică, matematica sau inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii:
  • cunoştinţe de limba engleză, nivel mediu, scris şi vorbit;
  • cunoştinţe de operare PC şi utilizare software specific desfăşurării activităţii, respectiv lucrul cu Microsoft Office şi cu baze de date utilizând SQL, Visual FoxPro – nivel mediu;
 • cunoştinţe de statistică teoretică.
 • Direcţia Generală de Statistică Economică, Direcţia de statistici structurale ale întreprinderii, Compartimentul de cercetări statistice structurale în industrie, construcţii, servicii:
 • 2 posturi expert asistent.
  • Condiţii specifice:
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 1 an;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
  • superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă (RSI) ştiinţe economice, informatică, matematică;
  • cunoştinţe de limba engleză, nivel mediu, scris şi vorbit;
  • cunoştinţe de operare FC şi utilizare software specific desfăşurării activităţii, respectiv lucrul cu Microsoft Office şi cu baze de date utilizând SQL, Visual FoxPro – nivel mediu.
 • Direcţia Generală de Statistică Economică, Direcţia de statistici structurale ale întreprinderii, Compartimentul de cercetări statistice structurale în industrie, construcţii, servicii:
 • 1 post expert superior.
  • Condiţii specifice:
  • vechime în specialitatea studiile«: necesare exercitării funcţiei publice – minimum 7 ani;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă (RSI) inginerie mecanică, mecatromcă. inginerie industrială şi management;
  • cunoştinţe de limba engleză, nivel mediu, scris şi vorbit;
  • cunoştinţe de operare PC şi utilizare software specific desfăşurării activităţii respectiv lucrul cu Microsoft Office şi cu baze de date utilizând SQL, Visual FoxPro-nivel mediu;
 • cunoştinţe de statistică teoretică.
 • Direcţia Generală de Statistică Economică, Direcţia de statistici agricole şi de mediu, Compartimentul de statistica silviculturii:
 • 1 post expert superior.
  • Condiţii speciifce:
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 7 ani;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramurile de ştiinţă (RSI) matematică, ştiinţe economice;
  • cunoştinţe de limba engleză, nivel mediu, scris şi vorbit;
  • cunoştinţe dc operare PC (Ms Office) şi utilizare software specific desfăşurării activităţii – nivel mediu.
 • Direcţia Generală de Statistică Economică, Direcţia de statistici agricole şi de mediu. Compartimentul de statistica silviculturii:
 • 1 post expert asistent.
  • Condiţii specifice:
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 1 an;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramurile de ştiinţă (RSI) matematică, ştiinţe economice;
  • cunoştinţe de limba engleză, nivel mediu, scris şi vorbit;
  • cunoştinţe dc operare PC (Ms Office) şi utilizare software specific desfăşurării activităţii – nivel mediu.
 • Direcţia Generală de Statistică Economică. Direcţia de statistici agricole şi de mediu, Serv iciul statistica mediului şi dezvoltării durabile:
 • 1 post consilier principal.
  • Condiţii specifice:
  • vechime în specialitatea studiilor neeesare exercitării funcţiei publice – minimum 5 ani;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare dc lungă durată, absolvite cu diplomă dc licenţă sau echivalentă în ramurile de ştiinţă (RSI) matematică, ştiinţe economice;
  • cunoştinţe de limba engleză, nivel mediu, scris şi vorbit
  • cunoştinţe de operare PC (Ms Office) şi utilizare software specific desfăşurării activităţii – nivel mediu.
 • Direcţia Generală de Statistică Economică, Direcţia de statistică a indicatorilor economici pe termen scurt, Serviciul statistica industriei şi statistica energiei:
 • 1 post consilier superior.
  • Condiţii specifice:
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 7 ani;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă (RSI): ştiinţe economice, inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii;
  • cunoştinţe de limba engleză, nivel mediu, scris şi vorbit;
  • cunoştinţe de operare PC şi utilizare software specific desfăşurării activităţii, respectiv lucrul cu Microsoft Office şi cu baze de date utilizând SQL, Visual FoxPro – nivel mediu;
  • cunoştinţe de statistică teoretică.
 • Direcţia Generală de Statistică Economică, Direcţia de statistică a indicatorilor economici pe termen scurt, Serviciul statistica industriei şi statistica energiei:
 • 1 post expert superior.
  • Condiţii specifice:
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 7 ani;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă (RSI): ştiinţe economice, inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii.
  • cunoştinţe de limba engleză, nivel mediu, scris şi vorbit;
  • cunoştinţe de operare PC şi utilizare software specific desfăşurării
  • activităţii, respectiv lucrul cu Microsoft Oftice şi cu baze de date utilizând SQL. Visual FoxPro – nivel mediu;
  • cunoştinţe de statistică teoretică.
 • Direcţia Generală de Statistică Economică, Direcţia de statistică a indicatorilor economici pe termen scurt. Serviciul statistica industriei şi statistica energici:
 • 1 post expert debutant.
  • Condiţii specifice:
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării ixincţiei publice: 3 ani;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă (RSI): ştiinţe economice;
  • cunoştinţe de limba engleză, nivel mediu, scris şi vorbit;
  • cunoştinţe de operare PC şi utilizare software specific desfăşurării activităţii, respectiv lucrul cu Microsoft Office – nivel mediu;
  • cunoştinţe de statistică teoretică.
 • Direcţia Generală de Statistică Economică, Direcţia de statistică a indicatorilor economici pc termen scurt, Serviciul statistica construcţiilor, investiţiilor şi statistica cercetării ştiinţifice:
 • 1 post expert superior.
  • Condiţii specifice:
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 7 ani;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţa sau echivalentă în ramura de ştiinţă (RSI) ştiinţe economice, inginerie civilă;
  • cunoştinţe de limba engleză, nivel mediu, scris şi vorbit;
  • cunoştinţe de operare PC şi utilizare software specific desfăşurării activităţii, respectiv lucrul cu Microsoft Office şi cu baze de date utilizând SQL, Visual FoxPro – nivel mediu;
  • cunoştinţe de statistică teoretică.
 • Direcţia Generală de Statistică Economică, Direcţia de statistică a indicatorilor economici pe termen scurt, Serviciul statistica construcţiilor, investiţiilor şi statistica cercetării ştiinţifice:
 • 1 post expert principal.
  • Condiţii specifice:
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 5 ani;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă (RSI) ştiinţe economice, inginerie civilă;
  • cunoştinţe de limba engleză, nivel mediu, scris şi vorbit;
  • cunoştinţe de operare PC şi utilizare software specific desfăşurării activităţii, respectiv lucrul cu Microsoft Office şi cu baze de date utilizând SQL, Visual FoxPro – nivel mediu;
  • cunoştinţe de statistică teoretică.
 • Direcţia Generală de Statistică Economică, Direcţia de statistică a indicatorilor economici pe termen scurt, Serviciul indicatori financiari în industrie, comerţ, servicii şi statistica turismului:
 • 1 post consilier superior.
  • Condiţii specifice:
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 7 ani;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă (RSI) ştiinţe economice;
  • cunoştinţe de limba engleză, nivel mediu, scris şi vorbit;
  • cunoştinţe de operare PC şi utilizare software specific desfăşurării activităţii, respectiv lucrul cu Microsoft Oftice şi cu baze de date utilizând SQL, Visual FoxPro – nivel mediu;
  • cunoştinţe de statistică teoretică.
 • Direcţia Generală de Demografie şi Statistică Socială, Direcţia de Studii, Proiecţii Demografice şi Recensământul Populaţiei, Compartimentul de metodologie şi analiză a datelor de recensământ:
 • 1 post expert asistent.
  • Condiţii specifice:
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 1 an;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare dc lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul (DH) ştiinţelor inginereşti, ştiinţelor sociale, matematică şi ştiinţe ale naturii:
  • cunoştinţe de limba engleză, nivel mediu, scris şi vorbit;
  • cunoştinţe dc operare PC şi utilizare software specific desfăşurării activităţii, respectivlucnil cu bazele de date utilizând SQL, TOAD. R, SAS – nivel mediu.
 • Direcţia Generală de Demografie şi Statistică Socială. Direcţia de Studii. Proiecţii Demografice şi Recensământul Populaţiei, Compartimentul de metodologic şi analiză a datelor de recensământ:
 • 1 post expert debutant.
  • Condiţii specifice:
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 0 ani;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul (DFI): ştiinţelor inginereşti, ştiinţelor sociale, matematică şi ştiinţe ale naturii:
  • cunoştinţe dc limba engleză, nivel mediu, scris şi vorbit;
  • cunoştinţe de operare PC şi utilizare software specific desfăşurării activităţii, respectiv lucrul cu bazele de date utilizând SQL, TOAD, R, SAS – nivel mediu.
 • Direcţia Generală de Demografie şi Statistică Socială, Direcţia dc Studii, Proiecţii Demografice şi Recensământul Populaţiei. Serviciul de demografic, statistica sănătăţii, culturii şi justiţiei:
 • 1 post expert asistent.
  • Condiţii specifice:
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 1 an;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul (DFI): ştiinţelor inginereşti, ştiinţelor sociale, matematică şi ştiinţe ale naturii:
  • cunoştinţe dc limba engleză, nivel mediu, scris şi vorbit;
  • cunoştinţe de operare PC şi utilizare software specific desfăşurării activităţii respectiv lucrul cu bazele de date utilizând SQL, TOAD, R, SAS – nivel mediu.
 • Direcţia Generală de Demografie şi Statistică Socială, Direcţia de Studii, Proiecţii Demografice şi Recensământul Populaţiei, Serviciul de demografie, statistica sănătăţii, culturii şi justiţiei:
 • 1 post expert debutant.
  • Condiţii specifice:
  • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 0 ani;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul (DFI) ştiinţelor inginereşti, ştiinţelor sociale, matematică şi ştiinţe ale naturii;
  • cunoştinţe de limba engleză, nivel mediu, scris şi vorbit;
  • cunoştinţe de operare PC şi utilizare software specific desfăşurării activităţii, respectiv lucrul cu bazele de date utilizând SQL, TOAD, R, SAS – nivel mediu.
 • Direcţia Generală de Demografie şi Statistică Socială, Direcţia de calcul al indicatorilor privind populaţia şi migraţia externă, Biroul de statistica populaţiei şi migraţiei:
 • 1 post expert superior.
  • Condiţii specifice:
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 7 ani;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de Licenţă sau echivalentă în ramura (RSI) de ştiinţe economice;
  • cunoştinţe de limba engleză, nivel mediu, scris şi vorbit;
  • cunoştinţe de operare PC şi utilizare software specific desfăşurării activităţii, respectiv lucrul cu bazele de date utilizând SQL, TOAD, R, SAS – nivel mediu.
 • Direcţia Generală de Demografie şi Statistică Socială, Direcţia de calcul al indicatorilor privind populaţia şi migraţia externă, Serviciul de statistica salariilor şi educaţiei:
 • 1 post expert principal.
  • Condiţii specifice:
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 5 ani;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în
  • ramura (RSI) de ştiinţe economice;
  • cunoştinţe dc limba engleză, nivel mediu, seris şi vorbit;
  • cunoştinţe de operare PC şi utilizare software specific desfăşurării activităţii, respectiv lucrul cu bazele de date utilizând SQL, TOAD. R, SAS – nivel mediu.
 • Direcţia Generală de Demografie şi Statistică Socială. Direcţia de calculai indicatorilor privind populaţia şi migraţia externă, Serviciu! de statistica salariilor şi educaţiei:
 • 1 post expert asistent
  • Condiţii specifice:
  • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 1 an;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura (RSI) de ştiinţe economice;
  • cunoştinţe de limba engleză, nivel mediu, scris şi vorbit;
  • cunoştinţe de operare PC şi utilizare software specific desfăşurării activităţii, respectiv lucrul cu bazele de date utilizând SQL. TOAD. R, SAS – nivel mediu.
 • Direcţia Generală dc Demografie şi Statistică Socială, Direcţia dc calculai indicatorilor privind populaţia şi migraţia externă. Compartimentul privind mobilitatea forţei de muncă:
 • 1 post expert asistent.
  • Condiţii specifice:
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 1 an;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentăîh ramura (RSI) de ştiinţe economice;
  • cunoştinţe de limba engleză, nivel mediu, scris şi vorbit;
  • cunoştinţe de operare PC şi utilizare software specific desfăşurării activităţii, respectiv lucrai! cu bazele de date utilizând SQL, TOAD. R, SAS – nivel mediu.
 • Direcţia Generală dc Demografic şi Statistică Socială, Direcţia dc statistică socială, Serv iciul baze de sondaj şi indicatori sociali:
 • 1 post expert debutant.
  • Condiţii specifice:
  • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 0 ani;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolv ite cu diplomă de licenţă sau eclfivalenţăîtt ramura (RSI) de ştiinţe economice, matematică, informatică;
  • cunoştinţe de limba engleză, nivel mediu, scris şi vorbit;
  • cunoştinţe de operare PC şi utilizare software speciile desfăşurării activităţii, respectiv ludul cu bazele de date utilizând SQL, TOAD, R, SAS – nivel mediu.
 • Direcţia Generală de Demografie şi Statistică Socială, Direcţia de statistică socială, Compartimentul bugete de familie şi protecţie socială:
 • 1 post expert debutant.
  • Condiţii specifice:
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 0 ani;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura (RSI) de ştiinţe economice;
  • cunoştinţe de limba engleză, nivel mediu, scris şi vorbit;
  • cunoştinţe de operare PC şi utilizare software specific desfăşurării activităţii, respectiv lucrul cu bazele de date utilizând SQL, TOAD, R, SAS – nivel mediu.
 • Direcţia Generală de Exploatare şi Gestionare a Surselor de Date Statistice, Direcţia Registrul Statistic al întreprinderilor, Compartiment Metodologia Evaluării Calităţii Datelor Statistice:
 • 1 post expert debutant.
  • Condiţii specifice:
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 0 ani;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă m domeniul (DFI) ştiinţelor sociale, ştiinţelor inginereşti, matematică şi ştiinţe ale naturii;
  • cunoştinţe de limba engleză, nivel mediu, scris şi vorbit;
  • cunoştinţe de operare PC şi utilizare software specific desfăşurării activităţii, respectiv lucrul cu bazele de date utilizând Visual FoxPro, MS Oftice – nivel mediu.
 • Direcţia Generală de Exploatare şi Gestionare a Surselor de Date Statistice, Direcţia Registrul Statistic al întreprinderilor, Serviciul Administrare Registrul Statistic al întreprinderilor:
 • 1 post consilier superior.
  • Condiţii specifice:
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 7 ani;
  • studii universitate de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul (DFI) ştiinţelor sociale, ştiinţelor inginereşti, matematică şi ştiinţe ale naturii;
  • cunoştinţe de limba engleză, nivel mediu, scris şi vorbit;
  • cunoştinţe de operare PC şi utilizare software specific desfăşurării activităţii respectiv lucrul cu bazele de date utilizând SQL,Visual FoxPro, SAS – nivel mediu.
 • Direcţia Generală de Exploatare şi Gestionare a Surselor de Date Statistice, Direcţia Registrul Statistic al întreprinderilor. Compartimentul Tehnici de Eşantionare şi Clasificări:
 • 1 post consilier superior.
 • Condiţii specifice:
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 7 ani;
  • studii universitare dc licenţă absolvire cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul (DFI) ştiinţelor sociale, ştiinţelor inginereşti, matematică şi ştiinţe ale naturii;
  • cunoştinţe de limba engleză, nivel mediu, scris şi vorbit;
  • cunoştinţe dc operare PC şi utilizare software specific desfăşurării activităţii, respectiv lucrul cu bazele de date utilizând SQL. Visual FoxPro, SAS – nivel mediu.
  • Direcţia Generală dc Exploatare şi Gestionare a Surselor de Date Statistice.
 • Direcţia de administrare, procesare surse administrative, Serviciul procesare surse administrative:
 • 1 post consilier superior.
  • Condiţii specifice:
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 7 ani;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul (DFI) ştiinţelor sociale, ştiinţelor inginereşti, matematică şi ştiinţe ale naturii;
  • cunoştinţe de limba engleză, nivel mediu, scris şi vorbit;
  • cunoştinţe de operare PC şi utilizare software specific desfăşurării activităţii, respectiv MSOffice (Word, Acces, Excel), lucrul cu bazele de date utilizând SQL (Oracle, VisualFox) – nivel mediu.
 • Direcţia Generală de Exploatare şi Gestionare a Surselor de Date Statistice, Direcţia de administrare, procesare surse administrative, Compartiment gestiune TEMPO, metadate şi eDEMOS:
 • 1 post consilia: debutant
 • Condiţii specifice:
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 0 ani;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă dc licenţă sau echivalentă în domeniul (DFI) ştiinţelor sociale, ştiinţelor inginereşti, matematică şi ştiinţe ale naturii;
  • cunoştinţe de limba engleză, nivel mediu, scris şi vorbit;
  • cunoştinţe de operare PC şi utilizare software specific desfăşurării activităţii, respectiv MSOffice (Word. Excel), lucrul cu bazele de date utilizând SQL(Oracle, VisualFox) – nivel mediu.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 septembrie 2018, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 03 octombrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Institutului Naţional de Statistică şi la numărul de telefon (021) 317.77.82.

Apply for this Job