Funcții publice – Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului CraiovaFuncții publice

Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova

29 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante după cum urmează:

 • inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Protecţia Copilului, Serviciul Protecţia Copilului şi Familiei -1 post;
 • inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentul Protecţia Copilului, Serviciul Protecţia Copilului şi Familiei -1 post;
 • consilier juridic, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Protecţia Copilului, Serviciul Protecţia Copilului şi Familiei -1 post;
 • inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Biroului Protecţie Persoane Vârstnice şi Persoane cu Dizabilităţi şi Prevenire Marginalizare – 1 post;
 • inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Strategii, Programe, Proiecte şi Relaţia cu ONG, Serviciul Strategii, Programe şi Proiecte în Domeniul Asistenţei Sociale şi Relaţia cu Asociaţiile şi Fundaţiile – 1 post;
 • inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Strategii. Programe, Proiecte şi Relaţia cu ONG, Serviciul Strategii, Programe şi Proiecte în Domeniul Asistenţei Sociale şi Relaţia cu Asociaţiile şi Fundaţiile – 1 post;
 • consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Resurse Umane şi Juridic, Serviciul Resurse Umane, Juridic şi Monitorizare Asistenţi Personali -1 post.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • pentru funcţia publică de inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Protecţia Copilului, Serviciul Protecţia Copilului şi Familiei – 1 post:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor sociale;
 • pentru funcţia publică de inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentul Protecţia Copilului. Serviciul Protecţia Copilului şi Familiei -1 post:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă dc licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor sociale;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 7 ani;
 • pentru funcţia publică de consilier juridic, clasa I,  grad profesional superior în cadrul Compartimentului Protecţia Copilului, Serviciul Protecţia Copilului şi Familiei – 1 post:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 7 ani;
 • pentru funcţia publică de inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Biroului Protecţie Persoane Vârstnice şi Persoane cu Dizabilităţi şi Prevenire Marginalizare -1 post;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor sociale;
 • pentru funcţia publică de inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Strategii, Programe, Proiecte şi Relaţia cu ONG, Serviciul Strategii, Programe şi Proiecte în Domeniul Asistenţei Sociale şi Relaţia cu Asociaţiile şi Fundaţiile -1 post;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii;
  • superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor sociale;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 7 ani;
  • perfecţionări (specializări) – cursuri de pregătire/perfecţionare/ibrmare specializată în domeniul managementul proiectelor, absolvite cu diplomă/certificat/atestat;
 • pentru funcţia publică de inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Strategii. Programe, Proiecte şi Relaţia cu ONG, Serviciul Strategii, Programe şi Proiecte în Domeniul Asistenţei Sociale şi Relaţia cu Asociaţiile şi Fundaţiile – 1 post;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 7 ani;
  • perfecţionări (specializări) – cursuri de pregăiire/perfecţionare/formare specializată în domeniul managementul proiectelor, absolvite cu diplomă/certificat/atestat;
 • pentru funcţia publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Resurse Umane şi Juridic, Serviciul Resurse Umane, Juridic şi Monitorizare Asistenţi Personal -1 post:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 noiembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 27 noiembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Bibliografia şi atribuţiile prevăzute în fişa fiecărui post sunt afişate la sediul instituţiei, precum şi pe pagina de internet a acesteia.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0251/437617. Serviciul Resurse Umane, Juridic şi Monitorizare Asistenţi Personali.

Apply for this Job