Funcții publice – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură BucureștiFuncții publice

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură București

1 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (aparat central), cu sediul în Bucureşti, bd, Carol I nr. 17. sectorul 2, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție, vacante, de:

 • 1 post de consilier debutant la Compartimentul autorizare MP – Serviciul măsuri de piaţă din cadrul Direcţiei măsuri de piaţă, comerţ exterior;
 • 1 post de consilier juridic superior la Compartimentul licenţe – Serviciul comerţ exterior şi promovare produse agricole din cadrul Direcţiei măsuri de piaţă, comerţ exterior;
 • 1 post de consilier asistent la Compartimentul promovare – Serviciul comerţ exterior si promovare produse agricole din cadrul Direcţiei măsuri de piaţă, comerţ exterior;
 • 1 post de consilier principal la Serviciul Contabilitate UE din cadrul Direcţiei economice;
 • 1 post de consilier asistent la Serviciul control prin telcdetecţie şi fotogramctnc din cadrul Direcţiei control pe teren;
 • 1 post de referent debutant la Serviciul stabilire drepturi salariale şi gestiune funcţii publice din cadrul Direcţiei management resurse umane.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

I.Direcţia măsuri de piaţă, comerţ exterior:

 • Serviciul măsuri de piaţă – Compartimentul autorizare MP – consilier debutant (I post);
  • pregătire de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti;
  • vechime – 0 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
  • Serviciul comerţ exterior şi promovare produse agricole, Compartimentul licenţe – consilier juridic superior (I post):
  • pregătire de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe sociale, ramura de ştiinţe – ştiinţe juridice;
  • vechime – 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
  • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (engleză/franceză) – nivel avansat;
  • cunoştinţe de operare PC – Windows, MS Office (Word, Excel, Outlook), Internet, nivel mediu.
 • Serviciul comerţ exterior şi promovare produse agricole, Compartimentul promovare – consilier asistent (1 post):
  • pregătire de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe sociale/ ştiinţe inginereşti, ramura de ştiinţe – ingineria resurselor vegetale şi animale;
  • vechime -1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
  • cunoştinţe de operare PC – Windows, MS Office (Word, Excel, Outlook), Internet, nivel mediu.
 • II. Direcţia economică – Serviciul contabilitate UE:
 • consilier principal (1 post):
  • pregătire de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe sociale, ramura de ştiinţe – ştiinţe economice;
  • vechime – 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
  • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (engleză/franceză) nivel avansat;
  • cunoştinţe de operare PC – Windows, MS Office (Word, Excel, Outlook), Internet, nivel mediu.
 • III. Direcţia control pe teren – Serviciul control prin teiedetecţie şi fotogramctric:
 • consilier asistent (I post):
  • pregătire de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti, ramura de ştiinţe inginerie geologică, mine, petrol şi gaze/matematică şi ştiinţe ale naturii, ramura de ştiinţe matematică/infonnatică/fizică/ştiinţe biologice şi biomedicale;
  • vechime -1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • cunoştinţe de operare PC – Windows, MS Office (Word, Excel, Outlook), Internet, nivel mediu.
 • IV. Direcţia management resurse umane – Serviciul stabilire drepturi salariale şi gestiune funcţii publice:
 • referent debutant (1 post):
  • studii liceale, respective studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime – 0 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 noiembrie 2018, ota 17.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 15 noiembrie 2018, ora 10.00 – proba eliminatorie de testare a cunoştinţelor de operare PC – Windows, MS Office (Word, Excel, Outlook), Internet – pentru funcţiile publice de consilia: asistent, consilier principal, consilier juridic superior;
 • 16 noiembrie 2018, ora11:00: proba scrisă;data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Relații suplimentare se pot obține la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (aparat central), cu sediul în Bucureşti, bd, Carol I nr. 17. sectorul 2, telefon 021/3054907.

Apply for this Job