Funcții militare – Unitatea Militară nr. 02523, BucureştiFuncții militare

Unitatea Militară nr. 02523, Bucureşti

14 decembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Unitatea Militară nr. 02523, Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale cu sediul în Bucureşti, Diurnul Taberei nr. 7B, sectorul 6, organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor militare vacante, în conformitate cu prevederile „Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017, cu modificările ulterioare, după cum urmează:

 • Ofiţeri:

Arma „construcţii (25)“, specialitatea militară „inginer de construcţii şi fortificaţii (094)“:

 1. Ofiţer specialist arma „construcţii (25)“, specialitatea militară „inginer de construcţii şi fortificaţii (094)”, prevăzută cu gradul de „maior”. în Biroul tehnic la U.M. 02384, Bucureşti cu acordarea la încadrare a gradului militar maxim „maior”.
 2. Ofiţer specialist arma „construcţii (25)“. specialitatea militară „inginer de construcţii şi fortificaţii (094)“, prevăzută cu gradul de „maior”, în Biroul dirigenţie construcţii din secţia dirigenţie lucrări la U.M.02444 Sibiu, cu acordarea la încadrare a gradului militar maxim „maior”.
 3. Ofiţer specialist arma „construcţii (25)“, specialitatea militară „inginer de construcţii şi fortificaţii (094)“, prevăzută cu gradul de „maior“, în Biroul dirigenţie construcţii din secţia dirigenţie lucrări la U.M. 02547, Bucureşti, cu acordarea la încadrare a gradului militar maxim „căpitan“.
 4. Ofiţer specialist arma „construcţii (25)“, specialitatea militară „inginer de construcţii şi fortificaţii (094)“, prevăzută cu gradul de „maior“, în Biroul dirigenţie lucrări din secţia dirigenţie lucrări şi mentenanţă cazărmi la U.M. 02543, Iaşi, cu acordarea la încadrare a gradului militar maxim „locotenent“.

Nivelul minim, domeniul şi Specializarea studiilor necesare încadrării funcţiilor vacante:

–        studii superioare de lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri lip Bologna. absolvite cu diplomă de lieenţă/echivaîentă în domeniu] „inginerie civilă“, specializările „construcţii şi fortificaţii’* sau „inginerie civilă“

sau

–        studii universitare do licenţă absolvite cu diplomă (Ciclul I Bologna) în domeniul „inginerie civilă“, specialităţile „construcţii şi fortificaţii“ sau „inginerie civilă“ şi studii universitare de maşter (Ciclul II Bologna), absolvite eu diplomă de maşter sau echivalentă în „orice program de studii universitare de maşter din ramura de ştiinţă”.

Arma „construcţii (25)”, specialitatea militară „inginer de instalaţii pentru construcţii (095)“:

 1. Ofiţer specialist arma „construcţii (25)”, specialitatea militară „inginer de instalaţii pentru construcţii (095)”. prevăzută cu gradul de „maior“ ID 1242131. in biroul dirigenţie construcţii din secţia dirigenţie lucrări la U.M. 02517. Craiova, cu acordarea la încadrare a gradului militar maxim „maior”;

Nivelul minim, domeniul şi specializarea studiilor necesare încadrării funcţiilor vacante:

–        studii superioare de lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna, absolvite cu diplomă de licenţă/echivalentă în domeniul „ingineria instalaţiilor“, „orice specializare“

sau

–        studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă (Ciclul I Bologna) în domeniul „ingineria instalaţiilor**, „orice specializare“ şi studii universitare de maşter (Ciclul II Bologna), absolvite cu diplomă de maşter sau

echivalentă în „orice program de studii universitare de maşter din ramura de ştiinţă“.

Arma „construcţii (25)“, specialitatea militară „construcţii (107)“:

 1. Ofiţer specialist arma „construcţii (25)“, specialitatea militară „construcţii (107)“, prevăzută cu gradul de „maior“ ID 1242092, în biroul coordonare programe majore, SMFT şi SMFN din secţia coordonare programe majore la U.M.02248 Bucureşti, cu acordarea la încadrare a gradului militar maxim „locotenent“.

Nivelul minim, domeniul şi specializarea studiilor necesare încadrării funcţiilor vacante:

– studii superioare de lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna, absolvite cu diplomă de licenţă/echivalentă în domeniile:

 • „inginerie civilă“ sau „ingineria instalaţiilor“, „orice specializare“;
 • „arhitectură“, specializarea „arhitectură“;
 • „urbanism“, specializarea „proiectare şi planificare urbană“ sau „urbanism şi administrarea teritoriului“

sau

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă (Ciclul T Bologna) în domeniile;

 • „inginerie civilă” sau „ingineria instalaţiilor“, „orice specializare”;
 • „arhitectură”, specializarea „arhitectură”;
 • „urbanism”, specializarea „proiectare şi planificare urbană” sau „urbanism şi administrarea teritoriului”;

şi studii universitare de maşter (Ciclul II Bologna) absolvite cu diplomă de maşter sau echivalentă în domeniile „inginerie civilă şi instalaţii”, „arhitectură”, „urbanism”.

Sursa de provenienţă a candidaţilor:

în vederea încadrării funcţiilor vacante de execuţie prevăzute cu grade de ofiţeri, pot fi chcmaţi/rechemaţi in activitate candidaţii care provin din:

 1. a) ofiţeri in rezervă, eu excepţia celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în condiţiile art. 37 lit.e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările ulterioare, şi nu au absolvit o instituţie civilă de învăţământ superior;
 2. b) persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ.

Data-limită de înscriere la concurs este: 03.01.2019, ora 12.00.

Teste eliminatorii de aptitudini:

 1. Examinarea medicală: se desfăşoară în cadrul unităţilor sanitare din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale, în perioada 22.01.2019 –

23.01.2019,        începând cu ora 07.15, astfel:

 

–        la Centrul medical de diagnostic şi tratament ambulatoriu al Ministerului Apărării Naţionale „Acad. Ştefan Milcu“, Bucureşti – candidaţii înscrişi pentru încadrarea a 3 funcţii (U.M. 02547, Bucureşti; U.M. 02384, Bucureşti; U.M. 02248, Bucureşti);

–        la Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Ştefan Odobleja“ din Craiova – candidaţii înscrişi pentru încadrarea a 1 funcţie (U.M. 02517, Craiova);

–        la Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Alexandru Augustin“ din Sibiu – candidaţii înscrişi pentru încadrarea a 1 funcţie (U.M. 02444, Sibiu);

–        la Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Iacob Czihac“ din Iaşi – candidaţii înscrişi pentru încadrarea a 1 funcţie (U.M. 02543, Iaşi).

 1. Evaluarea psihologică se desfăşoară în cadrul Centrelor zonale de selecţie şi orientare, în perioada 13.02.2019 – 14.02.2019, începând cu ora

07.0, astfel:

–        C.Z.S.O. Breaza, judeţul Prahova – candidaţii înscrişi pentru încadrarea a 3 funcţii (U.M. 02547, Bucureşti; U.M. 02384, Bucureşti; U.M. 02248, Bucureşti);

–        C.Z.S.O. Alba-Iulia, judeţul Alba – candidaţii înscrişi pentru încadrarea a 2 funcţii (U.M. 02517 Craiova; U.M. 02444, Sibiu);

–        C.Z.S.O Câmpulung. Moldovenesc, judeţul Suceava – candidaţii înscrişi pentru încadrarea a 1 funcţie (U.M. 02543, Iaşi).

 1. Evaluarea nivelului de pregătire fizică se desfăşoară în cadrul Centrelor zonale de selecţie şi orientare, în perioada 13.02.2019 –

14.02.2019,        începând cu ora 07.00, astfel:

–        C.Z.S.O. Breaza, judeţul Prahova – candidaţii înscrişi pentru încadrarea a 3 funcţii (U.M. 02547 Bucureşti; U.M. 02384. Bucureşti; U.M. 02248, Bucureşti);

–        C.Z.S.O. Alba-Iulia, judeţul Alba – candidaţii înscrişi pentru încadrarea a 2 funcţii (U.M. 02517, Craiova; U.M. 02444, Sibiu);

–        C.Z.S.O Câmpulung. Moldovenesc, judeţul Suceava – candidaţii înscrişi pentru încadrarea a I funcţie (U.M. 02543, Iaşi).

Data, ora şi locul de desfăşurare a testului scris: sediul U.M. 02523, Bucureşti, Drumul Taberei nr. 7B. sectorul 6, în data de 19.02.2019, ora 10.00.

Datele de contact ale secretariatului comisiei de concurs: telefon 021/3195858 interior 2256.

Detalii privind înscrierea la concurs şi orice alte modificări în calendarul desfăşurării concursului vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin postarea unui anunţ pe pagina de internet www.ddi.mapn.roşi la sediul unităţii.

Apply for this Job