Funcții militare – U.M. 02555 Târgu MureșFuncții militare

U.M. 02555 Târgu Mureș

10 decembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

U.M. 02555 Târgu Mureș, din Ministerul Apărării Naționale, organizează concursuri de ocupare pe perioadă nedeterminată a unor funcții de execuție prevăzute cu grade de ofițeri și subofițeri, astfel:

 1. ofițer specialist (gradul funcției – maior) în Secția programare, evaluare și bugetare la U.M. 02555 Târgu Mureș (2 funcții):

Sursa de proveniență a candidaților:

 • ofițeri în rezervă și ofițeri rezerviști voluntari, cu excepția celor care nu au absolvit o instituție de învățământ superior, cu diplomă de licență/echivalentă;
 • maiștri militari, subofițeri, soldați și gradați profesioniști în activitate, în rezervă sau rezerviști voluntari;
 • persoane care dețin grad militar în rezervă dobândit în urma îndeplinirii serviciului militar activ în calitate de militar în termen termen redus ori de elev sau student la instituțiile de învățământ din sistemul național de apărare și securitate națională;
 • persoane care nu dețin grad militar.

Gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: locotenent.

Nivel minim de studii: studii superioare de lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna, absolvite cu diplomă de licență/echivalentă sau studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență/echivalentă (Ciclul I Bologna) în orice domeniu/specializare și studii de master absolvite cu diplomă de master sau echivalentă în orice domeniu/specializare (Ciclul II Bologna). într-unul din domeniile Drept, Sociologie, Informații și Securitate Națională, Științe militare, Management-specializare Resurse Umane, Psihologie (Ciclul II Bologna).”(M.O. 1461/16.12.2019)

Condiții specifice:

 • vârsta cel mult 45 ani la data acordării gradului și numirii în funcție;
 • cel puțin 10 ani vechime în specialitatea studiilor superioare absolvite;
 • cunoștințe de operare PC de nivel foarte bun (tehnica redactării computerizate a documentelor Microsoft-Word, Excel).

Încadrarea pe post este condiționată de:

 • obținerea autorizației de acces la informații clasificate nivel strict secret, fiind necesar acordul scris al persoanei care dorește să candideze privind verificarea în vederea obținerii autorizației;
 • obținerea avizului psihologic specific.

Data limită de înscriere la concurs: 24.12.2019.

Testele eliminatorii de aptitudini (evaluare psihologică, evaluarea nivelului de pregătire fizică, examinare medicală): 20.01.2020-29.01.2020. Costurile examinării medicale se suportă de către fiecare candidat, cu excepția personalului militar în activitate.

Data și ora de desfășurare a testului scris 30.01.2020, ora 11.00.

Locul de desfășurare a testului scris: U.M. 02555 Târgu Mureș (Târgu Mureș, Bd. Cetății, nr. 43, județul Mureș, tel. 0265/218.571, fax 0265/210.049).

 1. ofițer de stat major (gradul funcției – maior) în Compartimentul Evidență Personal și Secretariat Tehnic comisie de selecție la U.M. 02555 Târgu Mureș:

Sursa de proveniență a candidaților:

 • ofițeri în rezervă și ofițeri rezerviști voluntari, cu excepția celor care nu au absolvit o instituție de învățământ superior, cu diplomă de licență/echivalentă;
 • maiștri militari, subofițeri, soldați și gradați profesioniști în activitate, în rezervă sau rezerviști voluntari;
 • persoane care dețin grad militar în rezervă dobândit în urma îndeplinirii serviciului militar activ în calitate de militar m tennen/tennen redus ori de elev sau student la instituțiile de învățământ din sistemul național de apărare și securitate națională;
 • persoane care nu dețin grad, militar.

Gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate – locotenent.

Nivel minim de studii: studii superioare de lungă durată, din perioada anterioară, aplicării celor trei cicluri tip Bologna, absolvite cu diplomă de licență/echivalentă sau studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență/echivalentă (Ciclul I Bologna) în orice domeniu/specializare și studii de master absolvite cu diplomă de master sau echivalentă în orice domeniu/specializare (Ciclul II Bologna).

Condiții specifice:

 • vârsta cel mult 45 ani la data acordării gradului și numirii în funcție;
 • cel puțin 10 ani vechime în specialitatea studiilor superioare absolvite;
 • cunoștințe de operare PC de nivel foarte bun (tehnica redactării computerizate a documentelor – Microsoft-Word, Excel)

Încadrarea pe post este condiționată de:

 • obținerea autorizației de acces la informații clasificate nivel strict secret, fiind necesar acordul scris al persoanei care dorește să candideze privind verificarea în vederea obținerii autorizației;
 • obținerea avizului psihologic specific.

Data limită de înscriere la concurs24.12.2019.

Testele eliminatorii de aptitudini (evaluare psihologică, evaluarea nivelului de pregătire fizică, examinare medicală): 20.01.20120-29.01.2020. Costurile examinării medicale se suportă de către fiecare candidat, cu excepția personalului militar în activitate.

Data și ora de desfășurare a testului scris – 30.01.2020, ora 11.00.

Locul dc desfășurare a testului scris: U.M. 02555 Târgu Mureș (Târgu Mureș, Bd. Cetății nr. 43, județul Mureș, tel. 0265/218.571, fax 0265/210.049).

 1. subofițer specialist (gradul funcției – plutonier) în subunități de forțe pentru operații speciale/parașutiști comando/forțe navale pentru operații speciale la U.M. 01010 Târgu Mureș (7 funcții), U.M. 01847 Buzău (5 funcții), U.M. 01983 Bacău (5 funcții), U.M. 02014 Mangalia (6 funcții).

Sursa de proveniență a candidaților:

 • subofițeri în rezervă atestați în domeniul forțelor pentru operații speciale;
 • soldați și gradați profesioniști în activitate, atestați în domeniul forțelor pentru operații speciale.

Gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate sergent.

Nivel minim de studii – studii liceale cu diplomă de bacalaureat.

Condiții specifice:

 • vârsta cel mult 45 ani la data acordării gradului și numirii în funcție;
 • absolvent al cursului de calificare în domeniul forțelor pentru operații speciale (similar);
 • posesor permis de conducere cel puțin categoria B.

Încadrarea pe post este condiționată de:

 • obținerea autorizației de acces la informații clasificate nivel strict secret, fiind necesar acordul scris al persoanei care dorește să candideze privind verificarea în vederea obținerii autorizației;
 • obținerea avizului psihologic specific.

Data limită de înscriere la concurs24.12.2019.

Testele eliminatorii de aptitudini (evaluare psihologică, evaluarea nivelului de pregătire fizică, examinare medicală): 20.01.2020-29.01.2020. Costurile examinării medicale se suportă de către fiecare candidat, cu excepția personalului militar în activitate.

Data și ora de desfășurare a testului scris – 30.01.2020, ora 11.00.

Locul de desfășurare a testului scris:

 • U.M. 01010 Târgu Mureș (Târgu Mureș, str. Nicolae Bălcescu nr. 23, județul Mureș, tel. 0265/267.404, interior 111, fax 0265/250.580).
 • U.M. 01847 Buzău, (Buzău, str. General Grigore Bastan nr. 2, județul Buzău, tel. 0238/723.606, fax 0238/719.312);
 • U.M. 01983 Bacău (Bacău, str. General Ștefan Gușe nr. 9, județul Bacău, tel. 0234/588.295, interior 261, fax 0234/588.298);
 • U.M. 02014 Constanța (Port Militar – Constanța, județul Constanța, tel. 0241/611.560, fox 0241/611.560).
 1. subofițer specialist (gradul funcției – plutonier) la U.M. 01016 Târgu Mureș (1 funcție).

Sursa de proveniență a candidaților:

 • subofițeri în rezervă sau subofițeri rezerviști voluntari;
 • soldați și gradați profesioniști în activitate;
 • persoane care nu dețin grad, militar.

Gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate – sergent.

Nivel minim de studii: studii liceale cu diplomă de bacalaureat.

Condiții specifice:

 • vârsta cel mult 45 ani la data acordării gradului și numirii în funcție;
 • posesor permis de conducere categoriile B, C.

Data limită de înscriere la concurs24.12.2019.

Testele eliminatorii de aptitudini (evaluare psihologică, evaluarea nivelului de pregătire fizică, examinare medicală): 20.01.20120-29.01.2020. Costurile examinării medicale se suportă de către fiecare candidat, cu excepția personalului militar în activitate.

Data și ora de desfășurare a testului scris – 31.01.2020, ora 11.00.

Locul de desfășurare a testului scris: U.M. 02555 Târgu Mureș (Târgu Mureș, Bd. Cetății nr. 43, județul Mureș, tel. 0265/218.571, fax 0265/210.049).

Detaliile privind documentele solicitate, condițiile generale și specifice, calendarul desfășurării probelor concursului, precum și tematica și bibliografia, sunt afișate la sediul Unității Militare nr. 02555 (Târgu Mureș, Bulevardul Cetății nr. 43), la sediile unităților militare în cadrul cărora se regăsesc funcțiile scoase la concurs și pe pagina de internet a Statului Major al Apărării (www.defense.ro).

Informații suplimentare pot fi obținute la secretariatul comisiei de concurs, telefon 0265/218.571, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-15.00

Apply for this Job