Funcții militare – U.M. 02490 din BucureştiFuncții militare

U.M. 02490 din Bucureşti

31 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

U.M. 02490, Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale organizează concursuri de ocupare pe perioadă nedeterminată a unor funcţii de execuţie prevăzute cu grade de ofiţeri sau de subofiţeri, astfel:

 1. Ofiţeri:

1.ofiţer specialist patrimoniu, cadastru, evidenţă cazărmi şi locuinţe (gradul căpitan) la U.M. 02032, Cluj-Napoca (1 funcţie):

 • sursa de provenienţă a candidaţilor:
 • ofiţeri în rezervă, cu excepţia celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în condiţiile art. 37 iit. e) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare şi nu au absolvit O instituţie civilă de învăţământ superior;
 • persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ;

gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate – căpitan;

 • nivel minim de studii:
 • studii superioare de lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna, absolvite cu diplomă de licenţă/echivalentă sau studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă (Ciclul I Bologna) de licenţă/echivalentă în domeniul Inginerie civilă, specializările Inginerie civilă, Construcţii şi fortificaţii;
 • data limită de înscriere la concurs -14.11.2018;
 • testele eliminatorii de aptitudini:
 • examinare medicală m perioada 03.12.2018 – 06.12.2018 (costurile examinării medicale se suportă de către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate);
 • evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică în perioada 10.12.2018 -14.12.2018;
 • data şi ora de desfăşurare a testului scris – 18.12.2018, ora 12.00;
 • locul de desfăşurare a testului scris – U.M. 02032, Cluj-Napoca (Cluj- str. Moş Ion Roată nr. 1-3, judeţul Cluj, tel. 0264.593,275. int. 111).
 1. ofiţer specialist patrimoniu, cadastru, evidenţă cazărmi şi locuinţe (gradul căpitan) la U.M. 02033, Iaşi (1 funcţie):
 • sursa de provenienţă a candidaţilor:
 • ofiţeri în rezervă, cu excepţia celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în condiţiile art. 37, lit. c) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare şi nu au absolvit o instituţie civilă de învăţământ superior:
 • persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ:
 • gradul maxim care poate fi acordat ia chemare în activitate – căpitan;
 • nivel minim de studii;
 • studii superioare de lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna, absolvite cu diplomă de licenţă/echivalentă sau studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă (Ciclul I Bologna) de licenţă/echivalentă în domeniul Ingineria instalaţiilor, orice specializare;
 • data limită de înscriere la concurs – 14.11.2018;
 • testele eliminatorii de aptitudini;
 • examinare medicală m perioada 03.12.2018 – 06.12.2018 (costurile examinării medicale se suportă de către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate);
 • evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică în perioada 10.12.2018 -14.12.2018;
 • data şi ora de desfăşurare a testului scris -18.12.2018, ora 12.00;
 • locul de desfăşurare a testului scris – U.M. 02033, Iaşi (Iaşi, Str. Peneş Curcanu nr. 2, judeţul Iaşi, tel. 0232.214.636, int. 216).
 1. ofiţer specialist în aprovizionare, întreţinere şi exploatări cazărmi (gradul căpitan) laU.M. 02031, Bucureşti (1 funcţie) şi U.M. 02033, Iaşi (1 funcţie):
 • sursa de provenienţă a candidaţilor:
 • ofiţeri în rezervă, cu excepţia celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în condiţiile art. 37, lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare şi nu au absolvit o instituţie civilă de învăţământ superior;
 • persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ;
 • gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate – căpitan;
 • nivel minim de studii:
 • studii superioare de lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna, absolvite cu diplomă de licenţă/echivalentă sau studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă (Ciclul I Bologna) de

licenţă/echivalentă în domeniile Inginerie civilă – orice specializare, Ingineria instalaţiilor – orice specializare, Arhitectură – specializarea Arhitectură sau Proiectare şi planificare urbană. Urbanism – specializarea Urbanism şi administrarea teritoriului:

 • data limită de înscriere la concurs – 14.11.2018:

testele eliminatorii de aptitudini:

 • examinare medicală m perioada 03.12.2018 – 06.12.2018 (costurile examinării medicale se suportă de către fiecare candidat, eu excepţia personalului militar în activitate);
 • evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică in perioada 10.12.2018- 14.12.2018;
 • dataşi ora de desfăşurare a testului scris -18.12,2018. ora 12.00;
 • locul de desfăşurare a testului scris:
 • U.M. 02031, Bucureşti (Bucureşti, Şos. Alexandriei nr. 158, tel. 021.42.00 288);
 • U.M. 02033, Iaşi (Iaşi, str. Peneş Curcanu nr. 2. judeţul Iaşi. tel. 0232.214.636, int. 216).
 1. ofiţer de stat major de intendenţă şi servicii dc campanie (gradul căpitan)la U.M. 01110. laşi (1 funcţie) şi U.M. 02399, Brăila(1 funcţie):
 • sursa de provenienţă a candidaţilor:
 • ofiţeri în rezervă, cu excepţia celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în condiţiile art, 37 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor mi li tare, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu au absolvit O instituţie civilă de învăţământ superior;

persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ;

gradul maxim care poate fi acordat la chemare in activitate: căpitan;

 • nivel minim de studii:
 • studii superioare de lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna, absolvite cu diplomă de licenţă/echivalentă, sau studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă (Ciclul 1 Bologna) de licenţă/echivalentă în domeniile Marketing – specializarea Marketing, Ştiinţe administrative – specializarea Administraţie publică, Administrarea afacerilor – orice specializare, Management – specializarea Management, „Inginerie industrială – specializarea Logistică industrială, Economie – orice specializare, Economic şi afaceri internaţionale – specializările Economie internaţională. Economie şi afaceri internaţionale sau Afaceri internaţionale. Cibernetică, statistică şi informatică economică – orice specializare;
 • data limită de înscriere la concurs – 14.11.2018;

testele eliminatorii de aptitudini:

 • examinare medicală în perioada 03.12.2018 – 06.12.2018 (costurile examinării medicale se suportă de către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate);
 • evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică în perioada 10.12.2018 – 14.12.2018;
 • data şi ora de desfăşurare a testului scris -18.12.2018, ora 12.00;
 • locul de desfăşurare a testului scris:
 • U.M. 01110, Iaşi (Iaşi, str. Dr. Vicol nr. 2, judeţul Iaşi, tel. 0232.214.636, int. 310,391);
 • U.M. 02399, Brăila (Brăila, Portul Militar Vărsătura, tel. 0239.652.837).
 1. ofiţer de stat major de logistică (gradul căpitan) la U.M. 01158, Miercurea-Ciuc (1 funcţie):
 • sursa de provenienţă a candidaţilor:
 • ofiţeri în rezervă, cu excepţia celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în condiţiile art. 37 lit e) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare şi nu au absolvit o instituţie civilă de învăţământ superior;
 • persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ;
 • gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate – căpitan;
 • nivel minim de studii:
 • studii superioare de lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna absolvite cu diplomă de licenţă/echivalentă sau studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă (Ciclul I Bologna) de licenţă/echivalentă în domeniile „Ingineria autovehiculelor“ sau „Ingineria transporturilor“, orice specializare;
 • data limită de înscriere la concurs – 14.11.2018;
 • testele eliminatorii de aptitudini:
 • examinare medicală în perioada 03.12.2018 – 06.12.2018 (costurile examinării medicale se suportă de către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate);
 • evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică în perioada 10.12.2018- 14.12.2018;
 • data şi ora de desfăşurare a testului scris – 18,12.2018, ora 12.00;
 • locul de desfăşurare a testului scris – U.M. 01158. Miercurea-Ciuc (Miercurea-Ciuc, Str. Harghitei nr. 203, judeţul Harghita, tel. 0266.311.858, int. 122).
 1. medic veterinar (gradul maior) la U.M. 01101, Miercurea-Ciuc (1 funcţie):
 • sursa de provenienţă a candidaţilor:
 • ofiţeri în rezervă, cu excepţia celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în condiţiile art. 37 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare şi nu au absolvit o instituţie civilă de învăţământ superior:
 • persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ;
 • gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate – maior;
 • nivel minim de studii: sunt absolvenţi, cu diplomă de licenţă, ai unei instituţii de învăţământ superior acreditate, în domeniul „medicină veterinară“, profilul/specializarea „medicină veterinară“;
 • cerinţe specifice – atestat de membru al colegiului de profil, potrivit reglementărilor în vigoare;
 • data limită de înscriere la concurs – 14.11.2018;
 • testele eliminatorii de aptitudini:
 • examinare medicală în perioada 03.12.2018 – 06.12.2018 (costurile examinării medicale se suportă de către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate);
 • evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică în perioada 10.12.2018-14.12.2018;
 • data şi ora de desfăşurare a testului scris – 18.12.2018, ora 12.00;
 • locul de desfăşurare a testului scris – U.M. 01 lOt, Miercurea-Ciuc (Miercurea-Ciuc, Str. Harghitei nr. 203, judeţul Harghita, tel. 0266.31858, int. 125. 128).
 1. ofiţer de stat major în financiar-contabil (gradul căpitan) la U.M. 01354, Baia Mare (1 funcţie), U.M. 01145, Roman (1 funcţie) şi J.M. 01483, Zalău (1 funcţie):
 • sursa dc provenienţă a candidaţilor:
 • ofiţeri în rezervă, cu excepţia celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în condiţiile art. 37 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare şi nu au absolvit o instituţie civilă dc învăţământ superior;
 • persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ,
 • gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate – căpitan;
 • nivel minim de studii;
 • studii superioare de lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna, absolvite cu diplomă de licenţă/echivalentă, sau studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă (Ciclul I Bologna) de licenţă/echivalentă în domeniul „Contabilitate“, specializarea „Cantabilitate şi informatică de gestiune“;
 • data limită de înscriere la concurs -14.11.2018;
 • testele eliminatorii de aptitudini:
 • examinare medicală m perioada 03.12.2018 – 06.12.2018 (costurile examinării medicale se suportă de către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate);
 • evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică în perioada 10.12.2018 – 14.12.2018;
 • data şi ora de desfăşurare a testului scris -18.12.2018, ora 12.00;
 • locul de desfăşurare a testului scris:
 • U.M. 01354, Baia Mare (Baia Mare, Bulevardul Unirii nr. 32, judeţul Maramureş, tel. 0262.277.009, fax 0262.277.008);
 • U.M. 01145, Roman (Roman, str. Profesor Dumitru Mărtinaş nr. 2, judeţul Neamţ, tel. 0233.722.725, ini 134);
 • U.M. 01483, Zalău (Zalău, str. Simian Bămuţiu nr. 91, judeţul Sălaj, tel. 0260.615.420, fax 0260.615.990)
 1. ofiţer specialist psiholog (gradul căpitan) la M. 01042, Curtea de Argeş (1 funcţie):
 • sursa de provenienţă a candidaţilor:
 • ofiţeri în rezervă, cu excepţia celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în condiţiile art. 37, lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare şi nu au absolvit o instituţie civilă de învăţământ superior;

persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ;

gradul maxim care poate fi acordat la chemare in activitate – căpitan;

nivel minim de studii;

 • studii superioare de lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna, absolvite cu diplomă de licenţă,’cehi valenţă sau studii universitare de licenţă absolvite eu diplomă (Ciclul 1 Bologna) de licenţă/echivalentă în domeniul „Psihologie*’, specializarea „Psihologie“;
 • condiţiile specifice:
 • deţinerea atestatului de psihologie cu drept de liberă practică în specialitatea Psihologie aplicată in domeniu! securităţii naţionale;

treapta de specializare – minimum practicant – autonom;

 • data limită de înscriere la concurs – 14.11.2018:

testele eliminatorii de aptitudini:

 • examinare medicală in perioada 03.12.2018 – 06.12.2018 (costurile examinării medicale se suportă de către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate);
 • evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică in perioada 12.2018- 14.12.2018;
 • data şi ora de desfăşurare a testului scris – 18.12.2018. ora 12.00;
 • locul de desfăşurare a testului scris – U.M. 01042. Curtea de Argeş (Str. Victoriei 34, Curtea de Argeş, judeţul Argeş, tel. 0248.722.450).
 1. ofiţer de stat major în achiziţii (gradul căpitan) la M. 01020 Dej (1 funcţie),U.M. 01144. Roman (1 funcţie), U.M. 01145, Roman (1 funcţie), U.M. 01369, Cluj-Napoca (1 funcţie), U.M. 01394. Bucov (1 funcţie), U.M. 01575, Bucureşti (1 funcţie) şi U.M. 02494. Ploieşti (1 funcţie):
 • sursa de provenienţă a candidaţilor;
 • ofiţeri în rezervă, cu excepţia celor cărora li s-a acordai grad în rezervă în condiţiile art. 37 lit, e) din Legea nu 80 1995 privind Statutul cadrelor mi litare, cu modificările şi completările ulterioare şi nu au absolvit o instituţie civilă de învăţământ superior;
 • persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ;

gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate – căpitan;

nivel minim de studii:

 • studii superioare de lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri lip Bologna, absolvite cu diplomă de Iicenţă/echivalenţă, sau Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă (Ciclul I Bologna) de licenţă/echivalentă în domeniile „Matematică şi ştiinţe ale naturii“. „Ştiinţe inginereşti“, „Ştiinţe sociale”. „Arhitectură şi urbanism”, orice specializare în profilul logistică;
 • data limită de înscriere la concurs -14.11.2018;
 • testele eliminatorii de aptitudini;
 • examinare medicală în perioada 03.12.2018 – 06.12.2018 (costurile examinării medicale se suportă de către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate);
 • evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică în perioada 10.12.2018 – 14.12.2018;
 • data şi ora de desfăşurare a testului scris – 18.12.2018, ora 12.00;
 • locul de desfăşurare a testului scris:
 • U.M. 01020 Dej (Dej, str. Tudor Vladimirescu nr. 1, judeţul Cluj, tel. 0264.211.630, int. 121,400);
 • U.M. 01144, Roman (Roman, str. Profesor Dumitru Mărtinaş nr. 2, judeţul Neamţ, tel. 0233.741.401,0233.741.402, int. 109);
 • U.M. 01145, Roman (Roman, str. Profesor Dumitru Mărtinaş nr. 2, judeţul Neamţ, tel. 0233.722.725, int. 134);
 • U.M. 01369, Cluj-Napoca (Cluj-Napoca, Str. Mentenanţei FN, judeţul Cluj, tel. 0264.450.564, int 120);
 • U.M. 01394, Bucov (Bucov, şos. Ploieşti-Buzău nr. 2, judeţul Prahova, tel. 0244.275.588, int. 127);
 • U.M. 01575, Bucureşti (Bucureşti, Drumul Taberei nr. 7 H, sectorul 6, tel. 021.314.46.10,021.318.53.67);
 • U.M. 02494, Ploieşti (Ploieşti, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 257, judeţul Prahova, tel. 0244.584.826, int. 317, fax 0244.582.944).
 1. ofiţer de stat major în logistică (gradul căpitan) la M. 01144 Roman (1 funcţie):
 • sursa de provenienţă a candidaţilor:
 • ofiţeri în rezervă, cu excepţia celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în condiţiile art. 37 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare şi nu au absolvit o instituţie civilă de învăţământ superior;
 • persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ;
 • gradul maxim care poate li acordat la chemare în activitate – căpitan;

nivel minim de studii:

 • studii superioare de lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna. absolvite cu diplomă de licenţă echivalentă, sau studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă (Ciclul I Bologna) de licenţă/echivalentă în domeniile Matematică şi ştiinţe ale naturii, Ştiinţe inginereşti. Ştiinţe sociale, Arhitectură şi urbanism”, orice specializare în profilul logistică;

data limită de înscriere la concurs – 14.11.2018;

 • testele eliminatorii de aptitudini:
 • examinare medicală în perioada 03.12.2018 – 06.12.2018 (costurile examinării medicale se suportă de către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate);
 • evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică în perioada 10.12.2018- 14.12.2018;
 • data şi ora de desfăşurare a testului scris – 18.12.2018, ora 12.00;
 • locul de desfăşurare a testului scris – U.M. 01144, Roman (Roman, str. Profesor Dumitru Mărtinaş nr. 2, judeţul Neamţ. tel. 0233.741.402, int. 109).
 1. Subofiţeri:
 2. subofiţer de stat major în achiziţii (grad plutonier adjutant) la U.M. 01221, Timişoara (I funcţie); U.M. 01227, Constanţa (1 funcţie); U.M. 01357. Bucureşti (1 funcţie); U.M. 01369, Cluj-Napoca (1 funcţie); U.M. 01376. Negoieşti (1 funcţie); U.M. 01575, Bucureşti (I funcţie); U.M. 02031, Bucureşti (1 funcţie); U.M. 02032, Cluj-Napoca (1 funcţie):
 • sursa de provenienţă a candidaţilor;
 • subofiţeri în rezervă;
 • soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate;

persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ.

 • gradul maxim care poate fi acordai la chemare în activitate – plutonier adjutant;
 • nivel minim de studii:
 • superioare de lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna, absolvite cu diplomă de licenţă/echivalentă. sau studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă (Ciclul I Bologna) de licenţă/echivalentă in domeniile „Matematică şi ştiinţe ale naturii“, „Ştiinţe inginereşti”. „Ştiinţe sociale”, „Arhitectură şi urbanism“, orice specializare io profilul logistică,
 • data limită de înscriere la concurs -14.11.2018;
 • testele eliminatorii de aptitudini;
 • examinare medicală în perioada 03.12.2018 – 06.12.2018 (costurile examinării medicale se suportă de către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate);
 • evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică în perioada 10.12.2018 -14.12.2018;
 • data şi ora de desfăşurare a testului scris -18.12.2018, ora 12.00;
 • locul de desfăşurare a testului scris:
 • U.M. 01221, Timişoara (Timişoara, Str. Bujorilor ur. 193, judeţul Timiş, tel. 0356.006.913);
 • U.M. 01227, Constanţa (Constanţa, str. Badea Cîrţan nr, 27, judeţul Constanţa, tel. 0241.514.600, int. 105,142);
 • U.M. 01357, Bucureşti (Bucureşti, bd Ghencea nr. 43 A, sectarul 6, tel. 021.41.03.642);
 • U.M. 01369, Cluj-Napoca (Cluj-Napoca, Str. Mentenanţei FN, judeţul Cluj, tel. 0264.450.564, int 120);
 • U.M. 01376, Negoieşti (Negoieşti, str. Bucegi nr. 1, judeţul Prahova, tel. 0244.481.474);
 • U.M. 01575, Bucureşti (Bucureşti, Drumul Taberei nr. 7 H, sectorul 6, tel. 021.314.46.10, 021.318.53.67);
 • U.M. 02031, Bucureşti (Bucureşti, Şos. Alexandriei nr. 158, tel. 021.42.00.288);
 • U.M. 02032, Cluj-Napoca (Cluj-Napoca, str. Moş Ion Roată nr. 1-3, judeţul Cluj, tel. 0264.593.275, int. 111).
 1. subofiţer de stat major în achiziţii (grad plutonier adjutant) la U.M. 01020, Dej (1 funcţie); U.M. 01110, Iaşi (1 funcţie); U.M. 01145 Roman (1 funcţie); U.M. 01454, Buzău (1 funcţie):
 • sursa de provenienţă a candidaţilor:
 • subofiţeri în rezervă;
 • soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate;

persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ;

 • gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate – plutonier adjutant;

nivel minim de studii – studii liceale cu diplomă de bacalaureat şi orice program de studii postliceal finalizat cu certificat de calificare corespunzător calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin:

 • şcoala de maiştri – nivelul 3 avansat de calificare;
 • şcoala postliceală – nivelul 3 avansat de calificare din domeniul de activitate;
 • data limită de înscriere la concurs – 14.11.2018;

testele eliminatorii de aptitudini:

 • examinare medicală in perioada 03.12.2018 – 06.12.2018 (costurile examinării medicale se suportă de către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate);
 • evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică in perioada 12.2018 – 14.12.2018;
 • data şi ora de desfăşurare a testului scris – 18.12.2018. ora 12.00;
 • locul de desfăşurare a testului scris:

U.M. 01020, Dej (Dej, str. Tudor Vladimirescu nr. 1, judeţul Cluj, tel. 0264.211.630, int. 121.400);

 • U.M. 01110, Iaşi (Iaşi, str. Dr. Vicol nr. 2. judeţul Iaşi, tel. 0232.214.636, int. 310, 391);
 • U.M. 01145, Roman (Roman, str. Profesor Dumitru Mărtinaş nr. 2, judeţul Neamţ, tel. 0233.722.725. int. 134);
 • U.M. 01454, Buzău (Buzău, bd. Mareşal Averescu nr. 1-3, judeţul Buzău, tel. 0238.725.223).
 1. subofiţer de stat major în achiziţii (grad plutonier adjutant) la M. 02214, Bucureşti (1 funcţie); U.M. 02525, Breaza (1 funcţie):
 • sursa de provenienţă a candidaţilor:
 • subofiţeri în rezervă;
 • soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate;

persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ;

gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate – plutonier adjutant;

 • nivel minim de studii – liceale cu diplomă de bacalaureat:
 • data limită dc înscriere la concurs – 14.11.2018;
 • testele eliminatorii de aptitudini;
 • examinare medicală în perioada 03.12.2018 – 06.12.2018 (costurile examinării medicale se suportă de către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate);
 • evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică în perioada 10.12.2018 -14.12.2018;
 • data şi ora de desfăşurare a testului scris -18.12.2018, ora 12.00;
 • locul de desfăşurare a testului scris:
 • U.M. 02214, Bucureşti (Bucureşti, Str. Antiaeriană nr. 6-8, sectorul 5, tel. 021.41.00.150 int. 160,358);
 • U.M. 02525, Breaza (Breaza, Str. Republicii nr. 75, judeţul Prahova, tel. 0244.340.550).
 1. subofiţer de stat major în logistică (grad plutonier adjutant) la U.M. 02216, Cluj-Napoca (1 funcţie):
 • sursa de provenienţă a candidaţilor:
 • subofiţeri în rezervă;
 • soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate;
 • persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ.
 • gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate – plutonier adjutant;
 • nivel minim de studii – liceale cu diplomă de bacalaureat şi orice program de studii postliceal finalizat cu certificat de calificare corespunzător calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin:
 • şcoala de maiştri – nivelul 3 avansat de calificare;
 • şcoala postliceală – nivelul 3 avansat de calificare din domeniul de activitate;
 • data limită de înscriere la concurs -14.11.2018;
 • testele eliminatorii de aptitudini:
 • examinare medicală în perioada 03.12.2018 – 06.12.2018 (costurile examinării medicale se suportă de către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate);
 • evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică în perioada 10.12.2018-14,12.2018;
 • data şi ora de desfăşurare a testului scris – 18.12.2018, ora 12.00:
 • locul de desfăşurare a testului scris – U.M. 02216, Cluj-Napoca (Cluj- Napoca, str. Traian Moşoiu nr. 29, judeţul Cluj, tel. 0264.450.634, int. 370.524).
 1. subofiţer de stat major în logistică (grad plutonier adjutant) la U.M. 01495, Cincu (1 funcţie):
 • sursa de provenienţă a candidaţilor:
 • subofiţeri în rezervă:
 • soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate;
 • persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ.
 • gradul maxim care poate tl acordat la chemare în activitate: plutonier adjutant;
 • nivel minim de studii – liceale cu diplomă de bacalaureat;
 • data limită de înscriere la concurs – 14.11.2018;
 • testele eliminatorii dc aptitudini:
 • examinare medicală în perioada 03.12.2018 – 06.12.2018 (costurile examinării medicale se suportă de către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate);
 • evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică în perioada 10.12.2018-14.12.2018;
 • data şi ora de desfăşurare a lestului scris – 18.12.2018, ora 12.00;
 • locul de desfăşurare a testului scris – U.M. 01495. Cincu (Cincu, Str. Principală nr. 1, judeţul Braşov, tel. 244.104, 0268.244.105).
 1. subofiţer de administraţie în specialitatea construcţii (grad plutonier adjutant) la U.M, 02031, Bucureşti (1 funcţie);
 • sursa de provenienţă a candidaţilor:
 • subofiţeri în rezervă:
 • soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate;
 • persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ.
 • gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate – plutonier adjutant;
 • nivel minim dc studii – superioare dc lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri lip Bologna, absolvite eu diplomă dc licenţâ/echivalentă sau studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă (Ciclul l Bologna) de licenţâ/echivalentă în domeniile Inginerie civilă – orice specializare, ingineria instalaţiilor – orice specializare, Arhitectură – specializarea Arhitectură sau Proiectare şi planificare urbană, Urbanism – specializarea Urbanism şi administrarea teritoriului;
 • data limită de înscriere la concurs – 14.11.2018;
 • testele eliminatorii de aptitudini:
 • examinare medicală în perioada 03.12.2018 – 06.12.2018 (costurile examinării medicale se suportă de către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate);
 • evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică: 10.12.2018-14.12.2018;
 • data şi ora de desfăşurare a testului scris -18.12.2018, ora 12.00;
 • locul de desfăşurare a testului scris – U.M. 02031, Bucureşti (Şoseaua Alexandriei nr. 158, tel. 021.42.00.288);
 1. subofiţer de administraţie în planificare aprovizionare, întreţinere, reparaţii şi exploatare cazărmi (grad plutonier adjutant) la U.M. 02033, Iaşi (1 funcţie):
 • sursa de provenienţă a candidaţilor:
 • subofiţeri în rezervă;
 • soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate;
 • persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ.
 • gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate – plutonier adjutant;
 • nivel minim de studii: studii liceale cu diplomă de bacalaureat şi:
 • orice program de studii postliceal finalizat cu certificat de calificare corespunzător calificărilor profesionale pentru care se asigura pregătirea prin şcoala de maiştri – nivelul 3 avansat de calificare în domeniile: mecanic; electric; minier, petrol şi gaze; energetic; materiale de construcţii; construcţii, instalaţii şi lucrări publice;

sau

 • orice program de studii postliceal finalizat cu certificat de calificare corespunzător calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin şcoala de maiştri – nivelul 3 avansat de calificare din domeniul Construcţii, instalaţii şi lucrări publice.
 • data limită de înscriere la concurs – 14.11.2018;
 • testele eliminatorii de aptitudini:
 • examinare medicală în perioada 03.12.2018 – 06.12.2018 (costurile examinării medicale se suportă de către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate);
 • evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică în perioada 10.12.2018- 14.12.2018;
 • data şi ora de desfăşurare a testului scris -18,12.2018. ora 12.00;

locul de desfăşurare a testului scris – U.M. 02033, Iaşi (Iaşi, str, Peneş Curcanu nr. 2, judeţul Iaşi, tel. 0232.214.636, int. 216).

 1. subofiţer de administraţie în financiar-coniabil (grad plutonier adjutant) la U.M. 01083 „M“ Craiova (1 funcţie): U.M. 01146, Constanţa (1 funcţie); U.M. 01149, Focşani (1 funcţie); U.M. 01165, Odorheiu Secuiesc (1 funcţie); U.M. 01373, Miercurea-Ciuc (1 funcţie); U.M. 01378, Murfatlar (1 funcţie):
 • sursa de provenienţă a candidaţilor:
 • subofiţeri în rezervă;
 • soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate;

persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ.

 • gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate – plutonier adjutant;

nivel minim de studii – liceale cu diplomă de bacalaureat şi:

 • orice program de studii postliceal finalizat cu certificat de calificare corespunzător calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin şcoala postliceală – nivelul 3 avansat de calificare din domeniile informatică, comerţ, economic,
 • data limită de înscriere la concurs – 14.11.2018;

testele eliminatorii de aptitudini:

 • examinare medicală în perioada 03.12.2018 – 06.12.2018 (costurile examinării medicale se suportă de către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar in activitate);
 • evaluare psihologică şi evaluarea nivelului dc pregătire fizică în perioada 10.12.2018-14.12.2018;
 • data şi ora de desfăşurare a testului scris – 18.12.2018. ora 12.00;
 • locul de desfăşurate a testului scris:
 • U.M. 01083 „M”\ Craiova (Craiova. bd. Dacia nr. 56, judeţul Dolj, tel. 0251.212.001, int. 101,102),
 • U.M. 01146, Constanţa (Constanţa, Str. Prelungirea Tulcei nr. 22, judeţul Constanţa, tel. 0241.541.133, int. 203);
 • U.M. 01149, Focşani (Focşani, bd. Bucureşti nr. 3-5, judeţul Vrancea, tel. 0237.215.614, int. 279);
 • U.M. 01165, Odorheiu Secuiesc (Odorheiu Secuiesc, str. Sântimbru nr. 98, judeţul Harghita, tel. 0266.212.109);
 • U.M. 01373, Miercurea-Ciuc (Miercurea-Ciuc, str. Harghita nr. 203, judeţul Harghita, tel. 0266/311.858, int 135);
 • U.M. 01378, Murfatlar (Murfatlar, str. General Vasile Milea nr. 6, judeţul Constanţa, tel. 0241.234.160, int. 210).
 1. administrator depozit materiale construcţii (grad plutonier adjutant) la U.M. 02032, Cluj-Napoca (1 funcţie):
 • sursa de provenienţă a candidaţilor:
 • subofiţeri m rezervă;
 • soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate;
 • persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ.
 • gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate – plutonier adjutant;
 • nivel minim de studii – liceale cu diplomă de bacalaureat şi:
 • orice program de studii postliceal finalizat cu certificat de calificare corespunzător calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin şcoala de maiştri – nivelul 3 avansat de calificare în domeniile: mecanic; electric; minier, petrol şi gaze; energetic; materiale de construcţii; construcţii, instalaţii şi lucrări publice;

sau

 • orice program de studii postliceal finalizat cu certificat de calificare corespunzător calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin şcoala de maiştri – nivelul 3 avansat de calificare din domeniul Construcţii, instalaţii şi lucrări publice.
 • data limită dc înscriere la concurs -14.11.2018;
 • testele eliminatorii de aptitudini:
 • examinare medicală în perioada 03.12.2018 – 06.12.2018 (costurile examinării medicale se suportă de către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate);
 • evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică în perioada 10.12.2018 – 14.12.2018;

data şi ora de desfăşurare a testului scris – 18.12.2018, ora 12.00;

 • locul de desfăşurare a testului scris – U.M. 02032, Cluj-Napoca (Cluj- Napoca, str. Moş Ion Roată nr. 1-3, judeţul Cluj, tel. 0264,593.275, int. 111).
 • administrator depozit alimente (grad plutonier adjutant) la M. 01041, Făgăraş (I funcţie); U.M. 01110, Iaşi (1 funcţie); U.M. 01158, Miercurea-Ciuc (1 funcţie); U.M. 01225, Piteşti (1 funcţie): U.M. 01256, Caracal (I funcţie); U.M. 01261, Piteşti (1 funcţie); U.M. 01784, Râmnicu Vâlcea (I funcţie); U.M. 02492, Târgovişte (1 funcţie); U.M.02494 „S“, Ploieşti (1 funcţie):
 • sursa de provenienţă a candidaţilor:
 • subofiţeri în rezervă;
 • soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate;
 • persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ.
 • gradul maxim care poate ti acordat la chemare în activitate – plutonier adjutant;
 • nivel minim de studii: studii liceale cu diplomă de bacalaureat şi:
 • orice program de studii postliceal finalizat cu certificat de calificare corespunzător calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin şcoala de maiştri – nivelul 3 avansat de calificare:

sau

 • orice program de studii postliceal finalizat cu certificat de calificare corespunzător calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin şcoala dc maiştri – nivelul 3 avansat dc calificare din domeniile – servicii; comerţ; turism şi alimentaţie; economic; transporturi.
 • condiţii specifice – permis de conducere minim categoria „C“;
 • data limită dc înscriere la concurs -14.11.2018;
 • testele eliminatorii de aptitudini:
 • examinare medicală în perioada 03.12.2018 – 06.12.2018 (costurile examinării medicale se suportă de către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate);
 • evaluare psihologică şi evaluarea nivelului dc pregătire fizică în perioada 12.201H -14.12.2018,
 • data şi ora de desfăşurare a testului scris -18.12.2018, ora 12.00;
 • locul de desfăşurare a testului scris:
 • U.M. 01041, Făgăraş (Făgăraş, str. Tudor Vladimirescu nr. 66, judeţul Braşov, tel. 0268.214.042, int. 111,115);
 • U.M. 01110, Iaşi (Iaşi, str. Dr. Vicol nr. 2, judeţul Iaşi, tel.
 • 310,391);
 • U.M. 01158, Miercurea-Ciuc (Miercurea-Ciuc, Str. Harghitei nr. 203, judeţul Harghita, tel. 0266.311.858, int 122);
 • U.M. 01225, Piteşti (Piteşti, str. Trivale nr. 16, judeţul Argeş, tel.

0248.215.900, int. 107,170);

 • U.M. 01256, Caracal (Caracal, str. Walter Mărăcineanu nr. 25, judeţul Olt, tel. 0249.511.222, int. 115);

U.M.01261, Piteşti (Piteşti, str. Nicolae Dobrin nr. 2-4, judeţul Argeş, tel. 0248.213.000, int. 109,172);

 • U.M. 01784, Râmnicu Vâlcea (Râmnicu Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu nr. 31, judeţul Vâlcea, tel. 0250.739.601, 0250.739.602, fax 0250.735.673);
 • U.M. 02492, Târgovişte (Târgovişte, str. Nicolae Bălcescu nr. 2-4, judeţul Dâmboviţa, tel. 0245.614.353);
 • U.M. 02494 „S“, Ploieşti (Ploieşti, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 257, judeţul Prahova, tel. 0244.584.826, int. 130).
 1. administrator depozit alimente (grad plutonier adjutant) la U.M. 01654, Buzău (1 funcţie); U.M. 02216, Cluj-Napoca (1 funcţie); U.M. 02316, Craiova (1 funcţie);
 • sursa de provenienţă a candidaţilor:
 • subofiţeri în rezervă;
 • soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate;
 • persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ.
 • gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate:
 • plutonier major – pentru funcţiile de la U.M. 01654, Buzău şi U.M. 02316, Craiova;
 • plutonier adjutant – pentru funcţia de la U.M. 02216, Cluj-Napoca;
 • nivel minim de studii – liceale cu diplomă de bacalaureat:
 • condiţii specifice – permis de conducere minim categoria „C“;
 • data limită de înscriere la concurs – 14.11.2018;
 • testele eliminatorii de aptitudini:
 • examinare medicală în perioada 03.12.2018 – 06.12.2018 (costurile examinării medicale se suportă de către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate);
 • evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică în perioada 10.12.2018- 14.12.2018;

-dataşi ora de desfăşurare a testului scris -18.12.2018. ora 12.00;

 • locul de desfăşurare a testului scris:
 • U.M. 01654, Buzău (Mărăcineni, Str. Euro 85 nr. 5, judeţul Buzău, tel. 0238.723.011):
 • U.M. 02216, Cluj-Napoca (Cluj-Napoca, str. Traian Moşoiu nr. 29, judeţul Cluj, tel. 0264.450.634, int. 370, 524);

U.M. 02316, Craiova (Craiova, Str. Drumul Industriilor nr. 81, judeţul Dolj, tel. 0251.485.935, int. 131,990).

 1. administrator subunitate (grad plutonier adjutant) la U.M. 01512, Sibiu (1 funcţie);
 • sursa de provenienţă a candidaţilor:
 • subofiţeri în rezervă;
 • soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate:
 • persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ.
 • gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: plutonier adjutant;
 • nivel minim de studii: studii liceale cu diplomă de bacalaureat şi:
 • orice program de studii postliceal finalizat cu certificat de calificare corespunzător calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin şcoala de maiştri – nivelul 3 avansat de calificare, domeniile: servicii; economic; comerţ.
 • data limită de înscriere la concurs – 14.11.2018;
 • testele eliminatorii de aptitudini:
 • examinare medicală în perioada 03.12.2018 – 06.12.2018 (costurile examinării medicale se suportă de către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate);
 • evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică în perioada 10.12.2018 – 14.12.2018;
 • data şi ora de desfăşurare a testului scris -18.12.2018, ora 12.00;
 • locul de desfăşurare a testului scris:
 • U.M. 01512, Sibiu (Sibiu, Str. Revoluţiei nr. 3-5, judeţul Sibiu, tel. 1140,1145).
 1. administrator subunitate (grad plutonier adjutant) la U.M. 01512, Sibiu (1 funcţie):
 • sursa de provenienţă a candidaţilor:
 • subofiţeri în rezervă;
 • soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate;
 • persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ.
 • gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate – plutonier adjutant:
 • nivel minim de studii – liceale cu diplomă de bacalaureat;
 • data limită de înscriere la concurs – 14.11.2018;
 • testele eliminatorii de aptitudini:
  • examinare medicală în perioada 03.12.2018 – 06.12.2018 (costurile examinării medicale se suportă de către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate);
  • evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică în perioada 10.12.2018 – 14.12.2018;
  • data şi ora de desfăşurare a testului scris – 18.12.2018, ora 12.00;
 • locul de desfăşurare a testului scris:
 • U.M. 01512. Sibiu (Sibiu, Str. Revoluţiei nr. 3-5, judeţul Sibiu, tel. 1140, 1145).

Notă:

 1. Bibliografia va fi postată pe site-ul http://forter.ro/ şi afişată la sediile unităţilor care au funcţiile scoase la concurs.
 2. Gradul cadrelor militare în rezervă trebuie să fie cel mult egal cu gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială.

descarca: UM02490.pdf 60KB PDF

Apply for this Job