Funcții militare – U.M. 02490, Bucureşti, din Ministerul Apărării NaţionaleFuncții militare

U.M. 02490, Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale

2 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

U.M. 02490, Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concursuri de ocupare pe perioadă nedeterminată a unor funcţii de execuţie prevăzute cu grade de ofiţeri, astfel:

 1. ofiţer specialist psiholog (gradul locotenent-colonel) la U.M. 02490, Bucureşti (1 funcţie):
 • sursa de provenienţă a candidaţilor:
 • ofiţeri în rezervă, cu excepţia celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în condiţiile art. 37 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu au absolvit o instituţie civilă de învăţământ superior:
 • persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ;
 • gradul maxim care poale Racordat la chemare în activitate: locotenenl- colonel;
 • nivel minim de studii:
 • studii superioare de lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna. absolvite cu diplomă de licenţă.echivalentă sau studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă (Ciclul I Bologna) de licenţă/echivalentă în domeniul psihologie, specialitatea psihologie şi studii universitare de master (Ciclul II Bologna), absolvite cu diplomă de master sau echivalentă în domeniul psihologie.
 • Condiţiile specifice:
  • deţinerea atestatului dc psihologie cu drept dc liberă practică în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale:
  • treapta de specializare: minimum specialist-autonom;
  • data limită de înscriere la concurs – 17.08.2018:
  • testele eliminatorii de aptitudini:
  • examinare medicală – 03.09.2018 – 07.09.2018 (costurile examinării medicale se suportă de către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate);
  • evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică – 10.09.2018-1409.2018;
  • dataşi ora de desfăşurare a testului scris – 20.09.2018, ora 12.00:
  • locul de desfăşurare a testului scris: U .M. 02490, Bucureşti (Bucureşti. Drumul Taberei nr. 7 H. sectorul 6. tel. 021-314.46.10 021.318.53.67, fax 021.318.53 65);
 1. ofiţer specialist psiholog (gradul maior) la U.M. 01495. Cincu (1 funcţie), U.M. 01463, Horeşti (1 funcţie), U.M. 02494. Ploieşti (1 funcţie). U.M. 01144, Roman (1 funcţie):
 • sursa de provenienţă a candidaţilor:
 • ofiţeri în rezervă, cu excepţia celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în condiţiile ari 37 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu au absolvit O instituţie civilă de învăţământ superior;
 • persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ:
 • gradul maxim care poate li acordat la chemare în activitate: maior;
 • nivel minim de studii:
 • studii superioare de lungă durată, din perioada anterioară aplicăm celor trei cicluri tip Bologna, absolvite cu diplomă de licenţă/echivalentă sau studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă (Ciclul I Bologna) de licenţă/echivalentă în domeniul psihologie, specialitatea psihologie şi studii universitare de master (Ciclul II Bologna), absolvite cu diplomă de maşter sau echivalentă m domeniul psihologie.
 • Condiţiile specifice:
  • deţinerea atestatului de psihologie cu drept de liberă practică în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale;
  • treapta de specializare: miniimim specialist-autonom;
  • data limită de înscriere la concurs -17.08.2018;
  • testele eliminatorii de aptitudini:
  • examinare medicală: 03.09.2018 – 07.09.2018 (costurile examinării medicale se suportă de către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate);
  • evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică -10.09.2018 – 14.09.2018;
  • data şi ora de desfăşurare a testului scris: 20,09,2018, ora 12.00;
  • locul de desfăşurare a testului scris:
  • U.M. 01495, Cincu (comuna Cincu, str. Principală nr. 1. judeţul Braşov, tel. 0268/244.104.0268/244.105, fax 0268/244.020);
  • U.M. 01463, Floreşti (comuna F!oreşti,str. Avram lancu nr. 374, judeţul Cluj. iei, 0264/265.300. interior 110. fax 0264/265.547);
  • U.M. 02494, Ploieşti (Ploieşti, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino,nr. 257, judeţul Prahova, tel. 0244/584.826, interior 317, fax 0244/582.944);
  • U.M. 01144, Roman (Roman. str. Profesor Dumitru Mărtinaş ar. 2, judeţul Neamţ, tel. 0233741401, interior 109, fax 0233740228);
 1. ofiţer specialist psiholog (gradul căpitan) la U .M. 02180, Bucureşti (1 funcţie), U.M. 01551, Galaţi (f funcţie). U.M. 01535. Focşani (1 funcţie), U.M. 01531. Brăila (1 funcţie). U.M. 01090. Predeal (1 funcţie), J.M. 01251. Botoşani (1 funcţie). U.M, 01737, Topraisar ( 1 funcţie), U.M. 01784, Râmnicu Vâlcea (1 funcţie):
 • sursa de provenienţă a candidaţilor:
 • ofiţeri in rezervă, eu excepţia celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în condiţiile art. 37 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu au absolvit o instituţie civilă de învăţământ superior;
 • persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ;
 • gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: căpitan;
 • nivel minim de studii:
 • studii superioare de lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri lip Bologna, absolvite cu diplomă de licenţă/echivalentă sau studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă (Ciclul I Bologna) de licență/echivalentă în domeniul psihologie, specialitatea psihologie.
 • Condiţiile specifice:
 • deţinerea atestatului de psihologie cu drept de liberă practicăm specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naționale;
 • treapta de specializare: minimum practicant-autonom;
 • data limită de înscriere la concurs -17,08.2018;
 • testele eliminatorii de aptitudini:
 • examinare medicală – 03.09.2018 – 07.09.2018 (costurile examinării medicale se suportă de către fiecare candidat, eu excepţia personalului militar in activitate);
 • evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică –
 • 10.09.2018-14.09.2018;
 • data şi ora de desfăşurare a testului scris – 20.09.2018, ora 12.00;
 • locul de desfăşurare a testului scris:
 • U.M. 02180, Bucureşti (Bucureşti, Str. Antiaeriană nr. 4 – 6, sectorul 5, tel. 021/410.28.75, fax 021/410.28.75);
 • U.M. 01535, Focşani (Focşani, Aleea Aviatorilor nr. 5, judeţul Vrancea, tel. 0237/212.646, interior 101, fax 0237/225062);
 • U.M. 01551, Galaţi (Galaţi, Str. Crizantemelor nr. 2, judeţul Galaţi, Vrancea, tel. 0237/212.646, interior 101, fax 0237/225062);
 • U.M. 01551, Galaţi (Galaţi, Str. Crizantemelor nr. 2, judeţul Galaţi, tel. 0236/453.370 sau 0236/454.427, int. 107);
 • U.M. 01531, Brăila (Brăila, str. Industria Sârmei nr. 2-4, judeţul Brăila, tel. 0239/684.697, interior 130, fax 0239/684.305);
 • U.M. 01090, Predeal (Predeal, Str. Râşnoavei nr. 1, judeţul Braşov, tel. 0268/455 480, interioare 104,105, fax 0268/455 492);
 • U.M. 01251, Botoşani (Botoşani, strada Petru Rareş nr. 62-64, judeţul Botoşani, telefon 0231/585964, interior 215, fax 0231/ 537880);
 • U.M. 01737, Topraisar (comuna Topraisar, Şoseaua Naţională nr. 1, judeţul Constanţa, tel. 0241/785.018, int. 113,138);
 • U.M. 01784, Râmnicu Vâlcea (Râmnicu Vâlcea, bd. Tudor Vladimirescu nr. 31, judeţul Vâlcea, tel. 0250/739601, interior 146, fax 0250/735673);
 1. ofiţer specialist psiholog (gradul căpitan) la U.M. 01051, Bucureşti (1 funcţie):
 • sursa de provenienţă a candidaţilor:
 • ofiţeri în rezervă, cu excepţia celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în condiţiile art. 37 lit. e) din Leyea nr. 80/1995 privind Statului cadrelor militare, cu modificările ţi completările ulterioare, ţii nu au absolvii o instituţie civilă de învăţământ superior;
 • persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ;
 • gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: căpitan: -nivel minim de studii:
 • studii superioare dc lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna, absolvite cu diplomă de licenţă/echivalentă sau studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă (Ciclul I Bologna) de licenţă/echivalentă în domeniul psihologie, specialitatea psihologie.
 • Condiţiile specifice:
  • deţinerea atestatului de psihologie cu drept de liberă practică în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale;
  • treapta de specializare: minimum practicant-autonom;
  • data limită de înscriere la concurs: 17.08.2018;
  • testele eliminatorii de aptitudini:
  • examinare medicală – 03.09.2018 – 07.09.2018 (costurile examinării medicale se suportă de către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate); se efectuează la Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială „General doctor aviator Victor Anastasiu“, Bucureşti;
  • evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică –
  • 10.09.2018-14.09.2018;
  • data şi ora de desfăşurare a testului scris – 20.09.2018, ora 12.00;
  • locul de desfăşurare a testului scris – U.M. 01051, Bucureşti (Bucureşti, şos. Bucureşti-Măgurele nr. 33-35, sectorul 5, tel. 0786891897, fax 021/420.72.90)

NOTĂ:

 1. Bibliografia va fi postată pe site-ul forter.ro și afinată la sediile unităţilor care au funcţiile scoase la concurs.
 2. Gradul cadrelor militare în rezervă trebuie să fie cel mult egal cu gradul maxim care poate fi acordat la chemarea în activitate.

Apply for this Job