Funcții contractuale – Școala Populară de Arte ,,Tudor Jarda” cu sediul în Cluj-NapocaFuncții contractuale

Școala Populară de Arte ,,Tudor Jarda” cu sediul în Cluj-Napoca

15 octombrie 2020

Școala Populară de Arte ,,Tudor Jarda” cu sediul în Cluj-Napoca, strada Fabricii de Zahăr nr. 51 județul Cluj organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante, perioadă determinată, aprobate prin H.G. nr. 286/2011, modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituției.

• Expert I – canto muzică ușoară 1 post contractual perioadă determinată
Condiții specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor- superioare, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență emisă de o universitate acreditată, conform cerințelor postului;
-certificat de formare în cultură și diplomă de Școala de Arte sau studii superioare de specialitate;
-experienţă profesională în domeniul cultural, minim 6 ani.

• Expert I – canto muzică populară 1 post contractual perioadă determinată
Condiții specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor- superioare, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență emisă de o universitate acreditată, conform cerințelor postului;
-certificat de formare în cultură și diplomă de Școala de Arte sau studii superioare de specialitate;
-experiență profesională în domeniul cultural, minim 6 ani.

• Expert I – vioară 1 post contractual perioadă determinată
Condiții specifice de participare la concurs:
– nivelul studiilor- superioare, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență emisă de o universitate acreditată, conform cerințelor postului;
-certificat de formare în cultură și diplomă de Școala de Arte sau studii superioare de specialitate;
-experiență profesională în domeniul cultural, minim 6 ani.

• Expert I – Pictură : 2 posturi contractuale perioadă determinată
Condiții specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor- superioare, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență emisă de o universitate acreditată, conform cerințelor postului;
-certificat de formare în cultură și diplomă de Școala de Arte sau studii superioare de specialitate;
-experiență profesională în domeniul cultural, minim 6 ani.

• Expert I – Grafică 1 post contractual perioadă determinată
Condiții specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor- superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență emisă de o universitate acreditată, conform cerințelor postului;
-certificat de formare în cultură și diplomă de Școala de Arte sau studii superioare de specialitate;
-experienţă profesională în domeniul cultural, minim 6 ani.

• Expert I – Actorie 1 post contractual perioadă determinată
Condiții specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor- superioare, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă emisă de o universitate acreditată, conform cerințelor postului;
-certificat de formare în cultură și diplomă de Școala de Arte sau studii superioare de specialitate;
-experiență profesională în domeniul cultural minim 6 ani.

• Expert I – Desing vestimentar – 1 post contractual perioadă determinată
Condiții specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, emisă de o universitate acreditată conform cerințelor postului;
-certificat de formare în cultură și diplomă de Școala de Arte sau studii superioare de specialitate;
-experiență profesională în domeniul cultural minim 6 ani.

• Expert I – Artă fotografică : 0,50 post contractual, perioadă determinată
Condiții specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor- superioare, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă emisă de o universitate acreditată, conform cerințelor postului;
-certificat de formare în cultură și diplomă de Școala de Arte sau studii superioare de specialitate;
-experiență profesională în domeniul cultural minim 6 ani.

• Expert I – Ceramică : 0,50 post contractual perioadă determinată
Condiții specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor- superioare, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă emisă de o universitate acreditată, conform cerințelor postului;
-certificat de formare în cultură și diplomă de Școala de Arte sau studii superioare de specialitate;
-experiență profesională în domeniul cultural minim 6 ani.

• Expert II – canto muzică populară : 1 post contractual perioadă determinată
Condiții specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor- superioare, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă emisă de o universitate acreditată, conform cerințelor postului;
-certificat de formare în cultură și diplomă de Școala de Arte sau studii superioare de specialitate;
-experiență profesională în domeniul cultural minim 1 an.

• Expert II – chitară clasică : 05 post contractual perioadă determinată
Condiții specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor- superioare, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă emisă de o universitate acreditată, conform cerințelor postului;
-certificat de formare în cultură și diplomă de Școala de Arte sau studii superioare de specialitate;
-experiență profesională în domeniul cultural minim 1 an.

• Expert II – Pian : 1 post contractual perioadă determinată
Condiții specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor- superioare, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă emisă de o universitate acreditată, conform cerințelor postului;
-certificat de formare în cultură și diplomă de Școala de Arte sau studii superioare de specialitate;
-experiență profesională în domeniul cultural minim 1 an.

• Expert II – canto muzică clasică : 0.5 post contractual perioadă determinată
Condiții specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor- superioare, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă emisă de o universitate acreditată, conform cerințelor postului;
-certificat de formare în cultură și diplomă de Școala de Arte sau studii superioare de specialitate;
-experiență profesională în domeniul cultural minim 1 an.

• Expert II – instrumente de suflat : 1 post contractual perioada determinată
Condiții specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor- superioare, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă emisă de o universitate acreditată, conform cerințelor postului;
-certificat de formare în cultură și diplomă de Școala de Arte sau studii superioare de specialitate;
-experiență profesională în domeniul cultural minim 1 an.

• Expert II – improvizatie jazz : 0,50 post contractual perioada determinată
Condiții specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor- superioare, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă emisă de o universitate acreditată, conform cerințelor postului;
-certificat de formare în cultură și diplomă de Școala de Arte sau studii superioare de specialitate;
-experiență profesională în domeniul cultural minim 1 an.

• Instructor – chitară electrică : 0,5 post contractual perioadă determinată
Condiții specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor- superioare, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă emisă de o universitate acreditată, conform cerințelor postului;
-certificat de formare în cultură și diplomă de Școala de Arte sau studii superioare de specialitate;
-experiență profesională în domeniul cultural minim 1 an.

• Instructor – Dans clasic, dans modern, dans contemporan : 0.5 post contractual, perioadă determinată
Condiții specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor- superioare, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă emisă de o universitate acreditată, conform cerințelor postului;
-certificat de formare în cultură și diplomă de Școala de Arte sau studii superioare de specialitate;
-experiență profesională în domeniul cultural minim 1 an.

• Instructor – joc popular : 1 post contractual perioadă determinată
Condiții specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor- medii cu diplomă de bacalaureat, conform cerințelor postului;
-certificat de formare în cultură și diplomă de Școala de Arte ;
-experiență profesională în domeniul cultural minim 1 an ;
-nivelul studiilor: medii conform cerințelor postului;
-vechime muncă- minim 6 ani.

• Instructor – percuție : 0,5 post contractual perioadă determinată
Condiții specifice de participare la concurs:
Nivelul studiilor: medii cu diplomă de bacalaureat, conform cerințelor postului
-certificat de formare în cultură și diplomă de Școala de Arte ;
experiență profesională în domeniul cultural minim 1 an ;
nivelul studiilor: medii conform cerințelor postului;
vechime muncă- minim 1 an.

• Economist – 0,5 post contractual perioadă determinată
Condiții specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: superioare conform cerințelor postului;
vechime muncă- minim 5 ani

• Jurist – 0.5 post contractual perioadă determinată
Condiții specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: superioare, conform cerințelor postului
-vechime muncă: minim 5 ani

• Referent-secretar – 1,00 post contractual perioadă determinată
Condiții specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: superioare, conform cerințelor postului
-vechime muncă: minim 5 ani

• Muncitor calificat – 1 post contractual perioadă determinată
Condiții specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: medii conform cerințelor postului
-vechime muncă: minim 5 ani

• Sofer-microbus – 1 post contractual perioadă determinată
Condiții specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: medii conform cerințelor postului
-carnet de sofer categoria D si B
-atestat pentru transport persoane
-card tahograf
-vechime muncă: minim 5 ani

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

05 noiembrie 2020, ora 12.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
proba dosar- data de 06.11.2020 orele 17.00 la sedul institutiei
proba scrisă – data de 09.11.2020, ora 12.00 la sediul instituției
rezultatele la proba scrisă se vor afișa în data de 010.11.2020, ora 16.00
depunerea contestațiilor la proba scrisă în data de 10.11.2020, între orele 16.00 – 17.00
rezultatele contestațiilor la proba scrisă în data de 11.11.2020, ora 12.00
proba practică : 12.11.2020, ora 12.00 , la sediul instituției
rezultatele proba practica se vor afișa în data de 13.11.2020 ora 14.00
proba de interviu : 16.11.2019, ora 10.00 , la sediul instituției
rezultatele interviului se vor afișa în data de 17.11.2020 ora 14.00
depunerea contestațiilor la proba de interviu în data de 17.11.2020, între orele 14.00-15.00
rezultatele contestațiilor la interviu vor fi afișate în data de 17.11.2020, ora 18.00
rezultatele finale vor fi afișate în data de 18.11.2020, ora 14.00

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Populare de Arte „Tudor Jarda” din Cluj-Napoca, Str. Fabricii de Zahăr nr. 51, judeţul Cluj, telefon – 0264/592.576.

descarca: SCOALA-POPULARA-DE-ARTE-TUDOR-JARDA-CLUJ-NAPOCA-1.docx 25KB DOCX

Apply for this Job