Funcții contractuale – Institutul Naţional al PatrimoniuluiFuncții contractuale

Institutul Naţional al Patrimoniului

20 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Institutul Naţional al Patrimoniului organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează:

Direcţia Patrimoniu Mobil, Intangibil şi Digital

 • 1 post şef serviciu (SII) – Serviciul Patrimoniu Intangibil şi Digital;
 • 1 post şef serviciu (S II) – Serviciul Patrimoniu Mobil;
 • 1 post şef birou (S II) – Biroul baze de date;
 • 1 post analist (S IA);
 • 1 post programator ajutor (M IA),
 • Serviciul Secretariat Comunicare şi Relaţii Internaţionale
 • 1 post şef serviciu (S II).

Direcţia Patrimoniu Imobil

 • 1 post şef serviciu (S II) – Serviciul Patrimoniu Mondial;
 • 1 post şef serviciu (S II) – Serviciul Monumente Istorice;
 • 1 post şef birou (SII) – Biroul Patrimoniu Arheologic,

Direcţia Tehnică Şi Restaurarea Monumentelor Istorice:

 • 1 post director (S II) – Direcţia Tehnică şi Restaurarea Monumentelor Istorice;
 • 1 post şef serviciu (SII) – Serviciul Producţie;
 • 1 post şef birou (SII) – Biroul Proiectare;
 • 1 post şef serviciu (SII) – Biroul Verificare Proiecte şi Documentaţii;
 • 1 post analist (SII) – Arhitect restaurări.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Direcţia Patrimoniu Mobil, Intangibil şi Digital
  • 1 post şef serviciu (SII) – Serviciul Patrimoniu Intangibil şi Digital:
   • studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă, în domeniile ştiinţe sociale sau ştiinţe umaniste şi arte;
   • minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
   • experienţă în evidenţa patrimoniului cultural intangibil şi digital;
   • abilităţi de comunicare;
   • cunoaşterea profilului specific al Institutului Naţional al Patrimoniului;
   • experienţă în operare PC: suită de birou (Microsoft Office [Word, Excel, Access, PowerPoint] sau LibreOffice); navigator web (Chroine, Firefox sau Edge); DOCPAT (program de gestiune a colecţiilor muzeale);
   • cunoaşterea la nivel avansat a unei limbi străine de circulaţie internaţionala (nivel CI conform standardelor CEFR);
   • disponibilitate pentru lucrul peste program;
   • activitateadesfăşurată în cadrul unei instituţii publice constituie avantaj;
  • 1 post şef serviciu (S II) – Serviciul Patrimoniu Mobil:
   • studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă, în domeniile ştiinţe sociale sau ştiinţe umaniste şi arte;
   • minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
   • experienţă în evidenţa patrimoniului cultural mobil;
   • abilităţi de comunicare;
   • cunoaşterea profilului specific al Institutului Naţional al Patrimoniului;
   • experienţă în operare PC: suită de birou (Microsoft Office [Word, Excel, Access, PowerPoint] sau LibreOffice); navigator web (Chrome, Firefox sau Edge); programe pentru procesare şi editare de imagini (Adobe Photoshop, CorelDraw sau net);
   • cunoaşterea la nivel avansat a unei limbi străine de circulaţie internaţională (nivel CI conform standardelor CEFR);
   • constituie avantaj:
   • activitatea desfăşurată în cadrul unei instituţii publice;
   • experienţă de lucru cu baze de date;
  • 1 post şef birou (SII) – Biroul baze de date:
   • studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă, în domeniile ştiinţe sociale, ştiinţe umaniste şi arte sau inginerie;
   • minimum 5 ani în domeniul studiilor absolvite;
   • abilităţi de comunicare;
   • cunoaşterea profilului specific al Institutului Naţional al Patrimoniului;
   • experienţă în operare PC: suită de birou (Microsoft Office [Word, Excel, Access, PowerPoint, etc.] sau LibreOffice); navigator web (Chrome sau Firefox sau Edge); procesor de imagini (Adobe Photoshop, CorelDraw sau net); DOCPAT (program de gestiune a colecţiilor muzeale); programe GIS (QGIS sau ArcGIS sau Google Earth); proiectarea şi programarea bazelor de date;
   • experienţă de lucru cu baze de date şi reţelistică – avansat;
   • cunoaşterea la nivel mediu a unei limbi străine de circulaţie internaţională (nivel B2 conform standardelor CEFR);
  • 1 post analist (S IA):
   • studii universitare, nivel licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă, în domeniul fundamental ştiinţe umaniste şi arte;
   • vechime în specialitatea studiilor de minimum 5 ani;
   • experienţă în evidenţa patrimoniului cultural mobil şi imobil;
   • nu a împlinit vârsta legală pentru pensionare;
   • experienţă în operare PC: suită de birou (Microsoft Office [Word, Excel, Access, PowerPoint] sau LibreOffice); navigator web (Chrome sau Firefox sau Edge); programe pentru procesare şi editare de imagini (Adobe Photoshop sau net); DOCPAT (program de gestiune a colecţiilor muzeale): programe GIS (QGIS sau ArcGIS sau Google Earth); baze de date;
   • cunoaşterea la nivel mediu a unei limbi străine de circulaţie internaţională (nivel B2 conform standardelor CEFR);
   • constituie un avantaj: experienţa în lucrul cu bazele de date, proiectarea şi programarea bazelor de date, cunoştinţe aprofundate de Geographical Information System (GIS), studii de istorie şi arheologie;
  • 1 post programator ajutor (M IA):
   • studii medii, absolvite;
   • vechime în muncă de minimum 3 ani;
   • cunoştinţe generale de programare şi utilizare a PC-ului şi a principiilor generale de utilizare a sistemului de operare Windows: suită de birou (Microsoft Office [Word, Excel] sau LibreOffice); navigator web (Chrome sau Firefox sau Edge); programe pentru procesare şi editare de imagini (Adobe Photoshop sau net, etc.);
  • Serviciul Secretariat Comunicare şi Relaţii Internaţionale
  • 1 post şef serviciu (SII):
   • studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă, în domeniile ştiinţe sociale specializare în comunicare şi relaţii publice;
   • perfecţionări, specializări: master în domeniul studiilor de specialitate;
   • vechimea în muncă/specialitate necesara: minimum 3 ani;
   • cunoştinţe de operare/programare pe calculator: Microsoft Office, nivel avansat;
   • limbi străine: cunoaşterea la nivel avansat (vorbit, citit, scris) cel puţin a două limbi străine de circulaţie internaţională (nivel CI conform standardelor CEFR);
   • abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de comunicare, relaţionare si cooperare în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, adaptabilitate la situaţii noi, putere de concentrare în condiţii de stres, bun organizator, ordonat, dinamic, corectitudine, moralitate, amabilitate, respect faţă de ceilalţi angajaţi şi faţă de partenerii şi colaboratorii institutului, spirit de iniţiativă, operativitate, perspicacitate, responsabilitate personală;
   • cerinţe specifice: disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii, disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu în ţară şi străinătate, cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Direcţia Patrimoniu Imobil
  • 1 post şef serviciu (SII) – Serviciul Patrimoniu Mondial:
   • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe umaniste şi arte, specializările arheologie, arhitectură, istorie, istoria artei;
   • studii postuniversitare în domeniul de specializare;
   • minimum 15 ani vechime în specialitatea studiilor;
   • atestare în domeniul protejării monumentelor istorice, cu minimum următoarele atribute: calitatea de specialist, specializarea elaborare de studii, cercetări şi inventarierea monumentelor istorice (A) şi domeniul studii, cercetări şi inventariere monumente istorice (3);
   • activitatea desfăşurată în cadrul unei instituţii publice, constituie avantaj;
   • abilităţi de comunicare;
   • cunoaşterea a două limbi străine de circulaţie internaţională (nivel CI conform standardelor CEFR);
   • disponibilitate pentru lucrul peste program;
   • cunoştinţe operare PC: suită de birou (Microsoft Office [Word, Excel, Access, PowerPoint] sau LibreOffice); navigator web (Chrome sau Firefox sau Edge);
  • 1 post şef serviciu (SII) – Serviciul Monumente Istorice:
   • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe umaniste şi arte, specializările arheologie, arhitectură, istorie, istoria artei;
   • studii postuniversitare pentru restaurarea monumentelor istorice;
   • minimum 10 ani vechime în specialitatea studiilor;
   • minimum 10 ani de activitate desfăşurată în relaţie cu Convenţia Patrimoniului Mondial;
   • atestare în domeniul protejării monumentelor istorice, cu minimum următoarele atribute: calitatea de specialist, specializarea elaborare de studii, cercetări şi inventarierea monumentelor istorice (A) şi domeniul studii, cercetări şi inventariere monumente istorice (3);
   • activitatea desfăşurată în cadrul unei instituţii publice constituie avantaj;
   • abilităţi de comunicare;
   • cunoaşterea a două limbi străine de circulaţie internaţională (nivel CI conform standardelor CEFR);
   • disponibilitate pentru lucrul peste program;
   • cunoştinţe operare PC: suită de birou (Microsoft Office [Word, Excel, Access, PowerPoint] sau LihreOffice); navigator web (Chrome sau Firefox sau Edge);
  • 1 post şef birou (S II) – Biroul Patrimoniu Arheologic:
   • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, sau echivalentă, în domeniul ştiinţe umaniste şi arte, specializările istorie sau arheologie;
   • studii postuniversitare în domeniul cercetării monumentelor istorice;
   • arheolog atestat ca expert al Ministerului Culturii;
   • specialist atestat al Ministerului Culturii pentru studii, investigaţii, cercetări şi evidenţa monumentelor istorice în domeniile Arheologie – preistorie, antichitate, ev mediu, perioada modernă;
   • vechime minimă în specialitatea studiilor: 5 ani;
   • experienţă în cadrul şantierelor arheologice;
   • cunoştinţe operare PC: Microsoft Office; Internet Explorer; CorelDRAW; ArcGis;
   • cunoaşterea a cel puţin două limbi străine (nivel B2 conform standardelor CEFR);
 • Direcţia Tehnică şi Restaurarea Monumentelor Istorice
  • 1 post director (S II) – Direcţia Tehnică şi Restaurarea Monumentelor Istorice:
   • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniile ştiinţe umaniste şi arte, specializările arheologie, arhitectură, istorie, istoria artei sau ştiinţe inginereşti, specializarea construcţii civile;
   • studii postuniversitare în domeniul de specializare;
   • minimum 15 ani vechime în specialitatea studiilor;
   • atestare în domeniul protejării monumentelor istorice, cu minimum următoarele atribute: calitatea de specialist, specializarea şef de proiect de specialitate: restaurare arhitectură sau structuri istorice (D) şi domeniul restaurare arhitectură (1) sau consolidare/restaurare, structuri istorice (4);
   • activitatea desfăşurată în cadrul unei instituţii publice, constituie avantaj;
   • abilităţi de comunicare;
   • cunoaşterea a două limbi străine de circulaţie internaţională (nivel B2 conform standardelor CEFR);
   • disponibilitate pentru lucrul peste program;
   • cunoştinţe operare PC: suită de birou (Microsoft Oftice [Word, Excel, Access, PowerPoint] sau LibreOffice); navigator web (Chrome sau Firefox sau Edge);
  • 1 post şef serviciu (SII) – Serviciul Producţie:
   • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniile ştiinţe inginereşti, specializarea construcţii civile sau ştiinţe sociale, ramura ştiinţe economice;
   • minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
   • abilităţi de comunicare;
   • cunoaşterea profilului specific al Institutului Naţional al Patrimoniului;
   • experienţă în operare PC: suită de birou (Microsoft Oftice [Word, Excel, Access, PowerPoint] sau LibreOffice); navigator web (Chrome, Firefox sau Edge);
   • cunoaşterea la nivel mediu a unei limbi străine de circulaţie internaţională (nivel B2 conform standardelor CEFR);
   • disponibilitate pentru lucrul peste program;
   • activitatea desfăşurată în cadrul unei instituţii publice constituie avantaj.
  • 1 post Şef Birou (S II) – Biroul Proiectare:
   • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă. în domeniul ştiinţe umaniste şi arte, specializarea arhitectură;
   • studii postuniversitare în domeniul protejării patrimoniului cultural;
   • minimum 10 ani vechime în specialitatea studiilor;
   • experienţă în proiectarea de arhitectură în domeniul restaurării monumentelor istorice;
   • atestare în domeniul protejării monumentelor istorice, cu minimum următoarele atribute: calitatea de specialist, specializarea şef de proiect de specialitate: restaurare arhitectură (D) şi domeniul restaurare arhitectură (1);
   • abilităţi de comunicare;
   • cunoaşterea profilului specific al Institutului Naţional al Patrimoniului:
   • experienţă în operare PC: suită de birou (Microsoft Office [Word. Excel, Access, PowerPoint] sau LibreOffice): navigator web (Chrome. Firefox sau Edge); programe CAD (ex. AutoCad) şi prelucrare imagine (ex. Photoshop);
   • cunoaşterea la nivel mediu a unei limbi străine de circulaţie internaţională (nivel B2 conform standardelor CEFR);
   • disponibilitate pentru lucrul peste program;
   • activitatea desfăşurată în cadrul unei instituţii publice constituie avantaj;
  • 1 post şef serviciu (SII) – Biroul Verificare Proiecte şi Documentaţii:
   • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul arhitectură sau inginerie;
   • minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
   • experienţă în domeniul protejării patrimoniului cultural;
   • atestare în domeniul protejării monumentelor istorice, cu minimum următoarele atribute: calitatea de specialist, specializarea şef de proiect de specialitate: restaurare arhitectură, structuri istorice (D) sau dirigentare lucrări, în funcţie de domeniu (F) şi domeniul restaurare arhitectură (1) sau consolidare/restaurare, structuri istorice (4);
   • abilităţi de comunicare;
   • cunoaşterea profilului specific al Institutului Naţional al Patrimoniului;
   • experienţă în operare PC: suită de birou (Microsoft Oftice [Word, Excel, Access, PowerPoint] sau LibreOffice); navigator web (Chrome, Firefox sau Edge); DOCPAT (program de gestiune a colecţiilor muzeale); baze de date – nivel avansat;
   • activitatea desfăşurată în cadrul unei instituţii publice constituie avantaj;
  • 1 post analist (SII) – Arhitect restaurări:
   • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe umaniste şi arte, specializarea arhitectură;
   • experienţă relevantă în proiectarea de arhitectură în domeniul protejării patrimoniului cultural;
   • experienţă în operare PC: suită de birou (Microsoft Office [Word, Excel, Access, PowerPoint] sau LibreOffice): navigator web (Chrome, Firefox sau Edge); programe CAD (ex. AutoCad) şi prelucrare imagine (ex. Photoshop);
   • disponibilitate pentru lucrul peste program.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 august 2017, ora 12:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 22 august 2017, ora 12:00: proba scrisă;
 • 28 august 2017, ora 12:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului din București, str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4 (în incintă, etaj I, Secretariat), telefon 021/336.60.73.  Toate informaţiile vor fî afişate la sediul şi pe pagina de internet a INP.

Apply for this Job